Internationaal onderzoek: Executives zijn op zoek naar een duurzamer tempo van digitale transformatie

Uit ons zojuist gepubliceerde internationale onderzoek onder finance-, IT- en HR-executives blijkt dat het tempo van de transformatie afneemt.

In veel delen van de wereld worden inspanningen gedaan om de pandemie in te dammen of met de ziekte te leren leven. Tegen deze achtergrond blijkt uit onze laatste wereldwijde studie dat het tempo van de digitalisering in de bedrijfswereld weliswaar iets is vertraagd ten opzichte van 2020 en 2021, maar dat er geen sprake is van stilstand. 

"Closing the Acceleration Gap: Toward Sustainable Digital Transformation" volgt het tempo van de digitale transformatie van de afgelopen 24 maanden, en stelt de vraag of en hoe deze in stand kan worden gehouden. Uit ons onderzoek blijkt namelijk dat 58% van executives zegt dat het tempo van de digitale transformatie al is vertraagd ten opzichte van een jaar geleden, of dat ze verwachten dat het in de toekomst zal vertragen.

Slechts 14% van de respondenten verwacht dat hun digitale transformatie-inspanningen in het huidige tempo zullen aanhouden. Hoewel uit het persoonlijke interviewgedeelte van ons onderzoek blijkt dat executives nog steeds resoluut op zoek zijn naar voortdurende transformatie, willen ze dit op een meer doordachte en duurzame manier doen. We hoorden ook dat executives erkennen dat digitale transformatie een voortdurende inspanning moet zijn: namelijk niet alleen in termen van de technologie, data en analytics die ze gebruiken, maar ook in de manier waarop ze werknemers, vaardigheden, cultuur, structuren en processen ontwikkelen en in stand houden die nodig zijn om het proces vooruit te stuwen.

Respondenten noemen een gebrek aan vaardigheden van het personeel (38%) en culturele barrières (35%) als hun grootste belemmeringen voor transformatie.

Belemmeringen in de praktijk

We zagen ook dat sommige van de ambitieuze doelstellingen van de voorbije jaren werden bijgesteld. Meer dan een derde van de bedrijven (36%) verwachtte in 2020 dat de digitalisering binnen drie jaar goed zou zijn voor 75% of meer van hun inkomsten. In 2021 zegt slechts 13% van de bedrijven dat nog, wat een percentage is dat overeenkomt met dat van de digitale aspiraties van vóór de pandemie (12% in 2019). 

Wij waren aanvankelijk verbaasd over hoe executives minder optimistisch konden zijn over digitale inkomsten na een periode waarin bijna alles alleen nog maar online ging: organisaties worstelden echter met problemen in de toeleveringsketen, en zelfs de grootste streamingbedrijven kregen te maken met opnameproblemen. Deze uitdagingen herinnerden ons eraan dat bijna elk bedrijf afhankelijk is van mensen of dingen die van de ene fysieke locatie naar de andere gaan. 

Interessant is ook dat minder bedrijven kiezen voor een 'fail fast-mentaliteit' (53% in 2021, tegenover 77% in 2020), wat erop wijst dat de experimenteercultuur die tijdens de pandemie aan het opkomen was, nu aan kracht heeft ingeboet.

Zoals we in een eerste blik op de resultaten beschreven, hebben we ook ontdekt dat het tragere tempo van digitale transformatie bij sommige bedrijven niet altijd te wijten is aan een gebrek aan motivatie. Respondenten noemen een gebrek aan vaardigheden van het personeel (38%) en culturele barrières (35%) als hun grootste belemmeringen voor transformatie. CEO's zijn zich nog meer bewust van deze belemmeringen: respectievelijk 45% en 39%.

Hoewel het meedogenloze tempo van bedrijfstransformatie iets vertraagt ten opzichte van de immense stormloop van 2020 en 2021, is er nog geen einde in zicht.

De acceleratiekloof

In plaats van te meten hoe gedigitaliseerd een bedrijf is als maatstaf voor transformatie, is het belangrijker om ons af te vragen of het bedrijf snel kan inspelen op nieuwe markten en kansen zoals een geografische uitbreiding of, zoals de pandemie noodzakelijk maakte, een volledige herziening van een bedrijfsmodel of van de werkmethoden.

Hier komt de acceleratiekloof in beeld als maatstaf voor de ontbrekende stappen tussen wat een bedrijf zou moeten doen om te floreren en wat het in het hier en nu kan doen. Zo stelt in dit onderzoek de helft van de ondervraagde executives (52%) dat de kloof tussen waar hun bedrijf op dit moment is en waar het moet zijn om te concurreren, groter wordt.

Knelpunten in finance, IT en HR

Hoewel dit ons derde internationale onderzoek is waarbij besluitvormers op het gebied van finance, IT en HR werden ondervraagd, is het de eerste keer dat we dieper konden ingaan op de specifieke, en soms tegenstrijdige, zorgen van finance-, IT- en HR-executives. 

Enkele opvallende bevindingen uit onze survey onder CFO's, CIO's/COO's, en CHRO's:

  • Ongeveer een derde (34%) van de finance-executives zegt weinig of geen vertrouwen te hebben in het vermogen van hun teams om aan de eisen van de business te voldoen, en slechts 49% zegt vertrouwen te hebben in de efficiëntie waarmee hun organisatie zich beweegt tussen de plannings-, uitvoerings- en analysecycli.
  • Van alle business leaders zijn de IT-executives het meest optimistisch over hun vermogen om te blijven voldoen aan de eisen van hun organisaties. Meer dan de helft van de IT-executives (53%) is het ermee eens dat hun teams zijn toegerust om de continuïteit in tijden van crisis te verzekeren, wat het hoogste percentage is van alle bedrijfsfuncties waar onderzoek naar gedaan is.
  • Bijna twee derde (64%) van de HR-executives heeft vertrouwen of enig vertrouwen in het vermogen van hun teams om de transformatie te versnellen, maar technologie blijft een struikelblok: 43% van de HR-executives zegt geen vertrouwen te hebben in het vermogen van hun teams om menselijke prestaties te verbeteren met behulp van technologie.

Eén ding staat vast: verandering zal een constante blijven, en bedrijven die bereid zijn om te herevalueren en zich aan te passen zullen succesvol zijn. Zoals John Boudreau, Senior Research Scientist bij het Center for Effective Organizations aan de University of Southern California, in het rapport zegt: "We zullen een toekomst zien met meer onvoorspelbaarheid en verstoringen, en daarmee een toenemende behoefte om werk en organisaties continu opnieuw vorm te geven. De geest is uit de fles, en zelfs als COVID-19 morgen geen rol meer speelt, zal het onmogelijk zijn om zomaar terug te keren naar hoe het in het verleden was."

Download het volledige rapport "Closing the Acceleration Gap: Toward Sustainable Digital Transformation" en ontdek welke inzichten de studie biedt voor CFO's, CIO's en CHRO's.

Meer om te lezen