De invloed van verhoogde burn-outrisico's op verschillende branches in 2022

Ontdek hoe het verhoogde risico op burn-outs in 2022 van invloed is op verschillende branches en regio's, op basis van een analyse van geanonimiseerde onderzoeksgegevens van 1,5 miljoen werknemers bij meer dan 600 bedrijven over de hele wereld.

Door de wereldwijde pandemie en de moeilijke economische situatie hebben werknemers over de hele wereld de laatste jaren steeds meer last van stress. Volgens de 'Work and Wellbeing Survey' uit 2021 van de American Psychological Association hebben 3 van de 5 werknemers klachten die verband houden met werkgerelateerde stress, zoals een gebrek aan interesse, motivatie of energie (26%), emotionele vermoeidheid (32%), en een hoge mate van fysieke vermoeidheid (44%).

De bevindingen uit ons meest recente rapport, 'Addressing Burnout Risk in 2022', vertellen een vergelijkbaar verhaal. In zeven van de tien onderzochte branches is het risico op burn-out gelijk gebleven of toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar.

Onze analyse van burn-outrisico's is gebaseerd op geanonimiseerde gegevens uit enquêtes onder 1,5 miljoen werknemers bij meer dan 600 bedrijven wereldwijd.

Verhoogd risico op burn-out onder eerstelijnsmedewerkers

Een opvallende trend die uit onze analyse naar voren komt, is het snel afnemende energieniveau van werknemers in een aantal branches, waaronder gezondheidszorg, transport, consumptiegoederen en productie. Veel van deze branches kennen ook veel eerstelijnsmedewerkers.

In de transportsector is er een duidelijke toename van het burn-outrisico: 60% van de transportbedrijven valt in 2022 in de categorie met een verhoogd risico, in vergelijking met 44% in 2021. Dit is de sterkste stijging van alle branches in de huidige analyse.

Dit onderstreept de noodzaak voor organisaties om niet alleen de geestelijke en lichamelijke gezondheid van werknemers te ondersteunen, maar om waar mogelijk ook de flexibiliteit en autonomie te verbeteren. Zo kunnen werknemers hun werkdruk beter managen en een betere balans realiseren tussen werk en privéleven.

Lager risico op burn-out bij Amerikaanse organisaties

Sommige landen presteerden tussen 2021 en 2022 beter dan andere. Voor organisaties in Australië en Duitsland daalde het aandeel bedrijven met een verhoogd risico op burn-out met respectievelijk 19% en 15% ten opzichte van het voorgaande jaar. 

Voor organisaties met een hoofdvestiging in de VS is het percentage dat in de categorie met een hoger risico valt met 17% al jaren een van de laagste. Dit staat in scherp contrast met het VK, waar het percentage van bedrijven met een verhoogd burn-outrisico met 41% het hoogst is.

In zeven van de tien onderzochte branches is het risico op burn-out gelijk gebleven of toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar.

Afgezien van het feit dat, zoals blijkt uit eerdere onderzoeksresultaten, werknemers in de VS doorgaans optimistischer antwoorden dan werknemers in andere delen van de wereld, behoren bedrijven in de VS vaak tot de grootste en hebben ze ook meer budget voor gezondheids- en welzijnsinitiatieven om het risico op burn-outs te verminderen. Britse bedrijven daarentegen hadden vorig jaar te kampen met grote personeels- en materiaaltekorten, wat in veel bedrijfstakken leidde tot stakingen en loonconflicten.

Regio's die goed scoren op alle drie de componenten van het burn-outrisico zijn onder andere de VS, Denemarken en Canada. Noorwegen scoort ook goed op energie- en verbondenheidsniveau, maar presteert in vergelijking met de top drie ondermaats als het gaat om voldoening.

Hoe kunnen organisaties burn-outrisico's aanpakken?

De stressfactoren als direct gevolg van de pandemie zijn in veel delen van de wereld dan wel afgenomen, maar organisaties moeten nog steeds omgaan met de weerslag ervan op de gezondheid en het welzijn van werknemers. De moeilijke economische tijden die voor ons liggen, kunnen dit nog verder beïnvloeden.

Onderzoek heeft aangetoond dat initiatieven die zijn gericht op individuen minder effectief zijn dan initiatieven die problemen aanpakken op organisatieniveau. Denk hierbij aan zaken als toxisch gedrag, onredelijke werkdruk en een gebrek aan autonomie – enkele van de elementen die ook deel uitmaken van onze methodologie voor het beoordelen van burn-outrisico's.

Ons nieuwste rapport 'Addressing Burnout Risk in 2022' biedt niet alleen actuele inzichten in het risico op burn-out in verschillende branches en regio's, maar presenteert ook een duidelijke methodologie voor het onderzoeken van de verschillende aspecten van het burn-outrisico en de maatregelen die organisaties kunnen nemen.

Download het volledige rapport voor meer informatie over de ontwikkeling van het burn-outrisico tussen 2021 en 2022.

Meer om te lezen