State of Engagement 2022: een overzicht van prestaties met betrekking tot werknemerservaring per sector

Ieder jaar analyseren wij veranderingen in employee engagement en helpen zo de aandachtspunten voor organisaties voor het komende jaar te identificeren. Ontdek meer over de belangrijkste werkgebieden die we voor 17 sectoren hebben geïdentificeerd op basis van veranderingen in de werknemerservaring in 2021.

Elk jaar analyseren we de schommelingen in de algehele employee engagement en individuele scores, om uiteenlopende organisaties te helpen met het identificeren van aandachtspunten voor het komende jaar.

Uit de data van 2021 blijkt dat er aandachtspunten zijn die voor de meeste organisaties relevant zijn, zoals overschakelen op nieuwe werkmodellen in de nasleep van de COVID-19-pandemie, talentretentie met behulp van analytics van werknemerssentiment, en vermindering van het risico op burn-out door voortdurende gesprekken.

Brancheontwikkelingen

Zowel de services als de software- en technologiebranche hebben in heel 2021 hun toppositie in onze engagementtabel behouden, met respectievelijk de eerste en tweede plaats op het gebied van algeheel employee engagement van de 17 geanalyseerde sectoren. Andere sectoren die goed presteerden, waren onder meer de commerciële, professionele en financiële dienstverlening, die hun positie wisten te verbeteren door hun algemene betrokkenheidsscores op peil te houden op een moment dat veel andere sectoren negatief door de pandemie werden beïnvloed.

Vooral organisaties met een hoog percentage eerstelijnswerknemers staan voor de uitdaging manieren te vinden om hun werknemers meer flexibiliteit te bieden in wanneer, waar en hoe zij hun werk doen.

Enkele branches met een afname in de algehele betrokkenheid zijn de gezondheidszorg, farmaceutica, non-profit en transport. Dit zijn veel van dezelfde sectoren die in 2021 nog steeds last ondervonden van de pandemie, waarbij veel eerstelijnswerknemers niet konden profiteren van mogelijkheden voor hybride werk. De betrokkenheid in deze sectoren werd waarschijnlijk ook beïnvloed door de verschillende implicaties voor gezondheid en welzijn van het werken tijdens een pandemie. 

Hoe flexibel werken de werknemerservaring heeft beïnvloed

De gemiddelde score voor de waardecreërende factor van de werkomgeving in Workday Peakon Employee Voice, die gaat over de vraag of werknemers vinden dat hun fysieke omgeving een positief effect heeft op hun werk en hoe dat werk wordt gedaan, is tussen het eerste en vierde kwartaal van 2021 in alle sectoren gestegen.

Dit komt hoogstwaarschijnlijk door het feit dat organisaties de modellen voor flexibel werken die bij het uitbreken van de pandemie zijn ingevoerd hebben uitgebreid, en dit daarnaast ook deden met de aanvullende maatregelen om de gezondheid van de werknemers in 2021 te beschermen. Sommige sectoren presteerden beter dan andere, maar er was over het algemeen een opwaartse trend in de scores voor de werkomgeving.

De lange duur van de pandemie en de uitdagingen waar veel mensen (met name eerstelijnsmedewerkers) voor kwamen te staan, bleken zwaar te drukken op het welzijn van werknemers.

Vooral organisaties met een hoog percentage eerstelijnswerknemers staan voor de uitdaging manieren te vinden om hun werknemers meer flexibiliteit te bieden in wanneer, waar en hoe zij hun werk doen. Nu veel werknemers als gevolg van de pandemie hun prioriteiten bijstellen, zal dit in de toekomst een belangrijk aspect zijn voor talentretentie.

Langdurige effecten op de gezondheid en het welzijn van werknemers

De data van de werknemersenquête toonden ook een algemene daling van de werkdrukscores. Hiervoor wordt gemeten of werknemers de hoeveelheid werk waarvoor ze verantwoordelijk zijn, redelijk of stressvol vinden omdat de werkdruk kan bijdragen tot een hoger risico op burn-out.

De lange duur van de pandemie en de uitdagingen waar veel mensen (met name eerstelijnsmedewerkers) voor kwamen te staan, bleken zwaar te drukken op het welzijn van werknemers. Werknemers die van huis uit werkten, draaiden als gevolg van de pandemie bovendien vaak meer uren, waardoor velen moeilijk de balans konden vinden tussen werk en privé.

Sommige sectoren, zoals de gezondheidszorg, het hoger onderwijs en de non-profitsector, staan voor de uitdaging om een evenwicht te vinden tussen de inzet van de werknemers en hun algemene gezondheid en welzijn. Dit wordt benadrukt door het feit dat werknemers in deze sectoren bovenaan de ranglijst staan voor zinvol werk, maar tegelijk ook onderaan voor andere factoren die bepalend zijn voor betrokkenheid, zoals werklast en omgeving.

In 2022 en daarna zullen veel organisaties zich moeten richten op het terugdringen van burn-out, terwijl ze ook de voorwaarden moeten scheppen voor duurzame prestaties van werknemers op de lange termijn.

Download het 'Employee Expectations Report 2022' om meer te weten te komen over de stand van zaken op het gebied van betrokkenheid in 2022 en welke aspecten van de werknemerservaring in uw sector prioriteit moeten krijgen.

Meer om te lezen