Trends op het gebied van employee experience 2024: managers in staat stellen een succesvolle transformatie te stimuleren

Ontdek hoe verandering de ervaring van managers beïnvloedt, waarom dit bij senior executives positiever is en waar organisaties in 2024 hun aandacht op moeten vestigen.

Managers staan aan de basis van succesvolle transformatie en verandering. Ze vertalen strategieën van senior leaders naar acties van werknemers, beperken de risico's, stimuleren het juiste gedrag en pakken de dagelijkse uitdagingen op die zich voordoen in tijden van verandering. Deze verantwoordelijkheid brengt extra druk met zich mee die van invloed kan zijn op de employee experience van zowel managers als hun teams.

Uit inzichten van Workday Peakon Employee Voice blijkt dat managers op bijna alle aspecten van transformatie en verandering lager scoren dan individuele werknemers. Managers scoren vooral lager dan hun werknemers wat betreft de algehele ervaring van transformatie en verandering. Enkele andere opmerkelijke verschillen in de scores zijn:

  • Rekening houden met risico's: de gevolgen en risico's van transformatie en verandering zijn zorgvuldig overwogen, met name tijdens planningsfasen.
  • Resources en ondersteuning: werknemers beschikken over de benodigde resources en ondersteuning om hun werk te doen in tijden van transformatie en verandering.
  • Navigeren door verandering: de mate waarin werknemers hun leaders vertrouwen om de juiste beslissingen te nemen.

Managers scoren wat betreft transformatie en verandering alleen qua individuele input hoger dan individuele medewerkers. Hierbij wordt gemeten in hoeverre werknemers zich aangemoedigd en ondersteund voelen om hun mening te delen over geplande en/of lopende transformatieactiviteiten.

Het is duidelijk dat managers transformatie en verandering negatiever ervaren dan individuele medewerkers. Maar geldt dat voor alle managementniveaus?

Als onderdeel van onze analyse hebben we managers en werknemers in vier groepen ingedeeld op basis van het aantal direct en indirect ondergeschikten binnen hun team:

  • Individuele medewerkers: werknemers zonder direct ondergeschikten
  • Eerstelijnsmanagers: managers met alleen direct ondergeschikten
  • Middenmanagers: managers met zowel direct als indirect ondergeschikten
  • Senior executives: managers met de grootste werknemerssegmenten

Door managers op deze manier te categoriseren, wordt duidelijk dat transformatie en verandering positiever worden ervaren naarmate managers hoger op de ladder in de organisatie staan. Dit verschil benadrukt het top-down karakter van transformatie binnen veel organisaties, waarbij vaak van managers en werknemers wordt verwacht dat ze verandering simpelweg doorvoeren, in plaats van deze mede vorm te geven. 

Download het volledige rapport voor meer informatie over de impact van voortdurende transformatie en verandering op managers en werknemers, plus de belangrijkste aandachtsgebieden voor organisaties in 2024.

Meer om te lezen