Het succes van onze klanten en hun algehele ervaring is mijn topprioriteit. Een van de belangrijkste taken binnen mijn functie is zorgen dat klanten tijdens elke fase van hun Workday-traject echte waarde ervaren. Dit betekent onder meer dat ze Workday-technologie vol vertrouwen succesvol implementeren en adopteren. We weten dat organisaties soms verstrikt raken in de 'acceleratiekloof': het punt waarop resources, skills en capaciteiten alle snelle ontwikkelingen niet meer kunnen bijhouden − en wij zijn er om hen te helpen.

Om de volledige waarde en kracht van een investering te ontsluiten, moet u weten hoe u die technologie inzet en optimaal benut. Dit is mijn top vijf met tips over hoe u dat precies doet.

1. Vol vertrouwen door de implementatie navigeren. We leven in een wereld waarin tijd geld is en nieuwe oplossingen efficiënte en naadloze implementatie vereisen. Implementatie van nieuwe technologie kan door veranderende personeelsbehoeften, hoge verwachtingen bij stakeholders en de urgentie om ROI te realiseren echter een overweldigende taak zijn. Voeg daarbij de complexiteit van meerdere gelijktijdige transformaties bij sommige bedrijven en de situatie zal alleen maar verergeren.

Net zoals van onervaren spelers niet wordt verwacht dat ze direct het winnende doelpunt scoren, is het niet realistisch om een naadloze en snelle implementatie te verwachten zonder hulp van anderen. Een coach die u op basis van duizenden succesvolle implementaties op deskundige wijze begeleidt, helpt bij een zelfverzekerde lancering. De uitgebreide expertise, ondersteuning en opleidingen in Workday Success Plans helpen u bijvoorbeeld om succesvol te navigeren door de implementatie en wat er daarna volgt. 

2. Bedrijfsdoelen verbinden met technologische functionaliteiten. Het is evident dat technologie revolutionaire veranderingen teweeg kan brengen, maar het is niet altijd duidelijk wat dit specifiek voor uw organisatie betekent. Er zijn veel bedrijven die daarmee worstelen, maar het kan aanzienlijke voordelen opleveren als de punten eenmaal met elkaar zijn verbonden. 

Bij afgestemde specifieke technologie-investeringen en duidelijke digitale transformatiestrategieën was de waarde-impact volgens Deloitte twee keer zo groot als bij alleen strategieën – en drieënhalf keer groter dan bij alleen verandercapaciteiten. Het is belangrijk om te bepalen welke mogelijkheden optimaal aansluiten op uw doelstellingen en welke functies u wilt adopteren om de beoogde bedrijfstransformatie te helpen versnellen. 

3. De skills van uw teams verbeteren voor meer onafhankelijkheid en productiviteit. U kunt de volledige kracht van een technologie-investering alleen ontsluiten als u begrijpt hoe het werkt en wat het kan betekenen. Dit kan een lastige taak zijn voor teams met beperkte tijd en resources, die blijven zitten met twee onaantrekkelijke opties: elke configuratieaanvraag uitbesteden aan een andere afdeling of externe partij, of zelf complexe gebruikershandleidingen doorspitten.

Gelukkig biedt het digitale tijdperk een derde optie: teams die technologie beheren, voorzien van boeiende en toegankelijke on-demand leermogelijkheden. Teams kunnen zo hun eigen expertise ontwikkelen, meer vertrouwen krijgen in technologiemanagement en snel eventuele problemen en vragen afhandelen.

Teams die hun technologie-expertise opbouwen en verbeteren kunnen niet alleen voldoen aan urgente behoeften en tijd besparen, maar profiteren ook van grote voordelen zoals verbeterde werknemersbetrokkenheid, productiviteit, zelfstandigheid en ruimte voor continue learning. Door individuen de benodigde skills aan te reiken om efficiënt met nieuwe technologieën te werken, kan er bovendien zinvoller werk worden verricht en blijft er capaciteit over voor andere belangrijke taken.

4. Flexibel inspelen op innovatie. De wereld om ons heen verandert sneller dan ooit door economische onzekerheden, marktverstoringen, concurrentiedruk en snelle technologische innovaties. Organisaties hebben technologievoordelen nodig om hier snel en doeltreffend op te kunnen reageren. De realiteit is echter dat veel organisaties worstelen om het tempo van alle snelle veranderingen bij te houden.

Aanpassingsvermogen is essentieel voor organisaties, niet alleen om te profiteren van nieuwe kansen, maar ook om niet overrompeld te worden in de concurrentiestrijd. Het is van cruciaal belang om het aanpassingsvermogen continu te cultiveren en te versterken en niet alleen als er zich een kans of innovatie voordoet. Ook deskundig advies over het benutten van technologie-investeringen om veranderingen optimaal te managen, risico's te verminderen en groei te plannen is onontbeerlijk. Zo beschikt uw team bij onverwachte veranderingen over de benodigde vaardigheden en kennis om snel, georganiseerd en goed geïnformeerd aanpassingen te maken en zelfverzekerd te reageren.

5. Zorgen voor de technische ondersteuning die u nodig hebt om te focussen op de toekomst. Incidenten of belemmeringen zijn niet alleen frustrerend, maar kunnen ook kostbaar en verstorend zijn voor de business. Een ondersteunend team kan deze uitdagingen helpen aanpakken, maar daar zijn kosten aan verbonden. Veel organisaties worstelen hierdoor met het vinden van de juiste balans tussen voldoende technische ondersteuning en beheersbare operationele kosten.

Cloud-native platforms kunnen dat evenwicht bieden met ingebouwde, geautomatiseerde processen en een onderliggende architectuur die veel veerkrachtiger is dan on-premise legacysystemen. Maar zelfs met de cloud hebben organisaties nog altijd uitgebreide, betrouwbare on-demand ondersteuning nodig om een soepele bedrijfsvoering te garanderen. Want focussen op de weg die voor u ligt is moeilijk als er geen gemoedsrust is.

Lees 'De volledige waarde van uw technologie-investering ontsluiten' voor meer informatie over het realiseren van optimale waarde uit digitale investeringen.

Meer om te lezen