Bij Workday meten we ons succes niet alleen in financiële termen, maar ook in de impact die we hebben op de wereld. Als Fortune 500-bedrijf met meer dan 19.000 werknemers en meer dan 10.500 klanten wereldwijd, erkennen we onze rol in het creëren van een duurzamere toekomst voor onze gemeenschappen en onze planeet. 

In ons '2024 Global Impact Report', dat betrekking heeft op ons fiscale jaar dat eindigde op 31 januari 2024 (FY24), delen we onze visie en vooruitgang in het opereren als een duurzamer bedrijf. We laten zien hoe onze focus op Environmental, Social en Governance (ESG) aansluit bij vier onderwerpen die essentieel zijn voor ons bedrijf en onze gemeenschap: leiden met innovatie, bescherming van onze planeet, mensen op de eerste plaats zetten en handelen met integriteit

ESG-oplossingen en klantsucces: anderen helpen innoveren

Onze klanten moeten voldoen aan nieuwe en veranderende voorschriften en verschuivingen op de werkplek. De kern van ons werk is om ze daarbij te helpen.

ESG-rapportage beheren: Op het gebied van ESG-rapportage zijn de vereisten altijd in ontwikkeling. Om hun doelen op het gebied van duurzaamheid te bereiken en de voortgang te meten, hebben onze klanten hoogwaardige data en analytics nodig voor alle bedrijfsfuncties. Daarom hebben we onze focus en technologie-investeringen vergroot om klanten te helpen hun ESG-doelstellingen bij te houden en hierover te rapporteren met behulp van Workday. Dit omvat Accelerate2zero van Deloitte, dat de emissies van Scope 1, 2 en 3 voor organisaties vastlegt, ClimateAdapt, dat organisaties helpt bij het uitvoeren van materialiteitsbeoordelingen voor klimaatrisico's, en PwC's nieuwe Carbon Ledger binnen Workday, dat data over de uitstoot van broeikasgassen in Scope 1, 2 en 3 vereenvoudigt en de CO2-impact berekent. 

Ook bespreken we in het rapport van dit jaar hoe onze sociale rapportage voor ESG-oplossingen een samengesteld pakket rapporten biedt in Workday Human Capital Management (HCM). Dit pakket bestrijkt de meest voorkomende gebieden bestrijken die nodig zijn voor ESG-rapportage, waaronder de samenstelling van het personeel, de gezondheid van de organisatie, diversiteit en investeringen in het personeel.

Bij Workday gebruiken we deze oplossingen voor onze eigen rapportage en voor het bijhouden van de uitstoot van woon-werkverkeer en werken op afstand, de duurzaamheid van leveranciers, vaardigheden van werknemers en data over diversiteit en inclusie.

Focus op vaardigheden voor positieve resultaten: Als het gaat om het creëren van werkgelegenheid voor iedereen via innovatie, geloven we in een op vaardigheden gebaseerde talentfilosofie. Workday Skills Cloud maakt gebruik van AI om organisaties te helpen diepgaand inzicht te krijgen in de vaardigheden en capaciteiten van hun personeel om omscholing, bijscholing en interne mobiliteit te faciliteren. Op basis van inzichten uit de Workday Skills Cloud kunnen onze klanten hun mensen, vaardigheden en taken op elkaar afstemmen. Door te focussen op vaardigheden in plaats van op academische prestaties, maken onze klanten niet alleen interne mobiliteit voor hun werknemers mogelijk, maar stellen ze ook mensen met een niet-traditionele achtergrond in staat om deel te nemen aan het arbeidsproces, waarde toe te voegen en bij te dragen aan economische groei. 

Workday is het toonaangevende platform dat organisaties helpt hun belangrijkste activa te beheren: hun mensen en hun geld.

Duurzaamheid van het milieu: de planeet beschermen 

Als grote organisatie erkennen we onze verantwoordelijkheid om te investeren in innovaties gericht op milieuduurzaamheid en het aanpakken van de klimaatcrisis. Geleid door onze waarden van innovatie en integriteit ondersteunen we baanbrekende, op wetenschap gebaseerde inspanningen om de planeet te beschermen. 

Onze commitments: Bij Workday blijven we, als onderdeel van onze inzet voor de planeet, ook vasthouden aan onze science-based emissions reduction targets (SBT's), die een CO2-neutrale toekomst ondersteunen. Het stellen van ambitieuze doelen betekent ook dat we actief moeten bijhouden waar we vooruitgang boeken en waar we tekortschieten. Wat vooruitgang betreft hebben we ons doel van 100% duurzame elektriciteit bereikt.  

Voor gebieden waar we ons op moeten richten, blijven we onze leveranciers aansporen om hun eigen SBT's te hanteren en nemen we maatregelen om de uitstoot van de zakenreizen van onze werknemers te verminderen. Hieronder valt ook onze investering in het koolstofvrij maken van de luchtvaartindustrie. Als onderdeel van ons partnerschap met Sustainable Aviation Buyers Alliance (SABA) dragen we bij aan de grootste verzameling deals ooit voor de aankoop van high-integrity SAFc-certificaten (Sustainable Aviation Fuel), een mijlpaal die de inspanningen voor het reduceren van CO2 ondersteunt.

Partnerschappen maximaliseren: Het wereldwijde bedrijfsleven, met name grote ondernemingen, speelt een belangrijke rol in de aanpak van klimaatverandering. We werken samen met andere organisaties die onze visie delen dat het onze collectieve verantwoordelijkheid is om de wereld naar een duurzame toekomst van 1,5 °C te brengen. Partnerschappen helpen bij het creëren van vraag naar hoogwaardige projecten voor het vermijden en verwijderen van CO2, en vergroten de impact van investeringen. We hebben onze samenwerking met Frontier voortgezet en onze projecten met Lithos Carbon, CarbonCapture en Heirloom aangekondigd, die samen meer dan 338.640 ton CO2 verwijderen tegen 2030. We hebben ook onze meerjarige overeenkomst voor CO2-kredietafname met Patch aangekondigd, waarmee een uniek project wordt gefinancierd om ongeveer 1 miljoen verweesde olie- en gasbronnen af ​​te sluiten. 

Geleid door onze waarden van innovatie en integriteit zullen we blijven investeren in baanbrekende, op wetenschap gebaseerde initiatieven om ons te helpen de planeet te beschermen.

Sociale en maatschappelijke impact: mensen op de eerste plaats 

Vanaf het allereerste begin heeft Workday ingezien dat gelukkige werknemers zorgen voor gelukkige klanten, wat uiteindelijk leidt tot een betere wereld. En 19 jaar later zijn werknemers nog steeds onze belangrijkste kernwaarde.   

Diversiteit vieren: We blijven investeren in VIBE™ (Value Inclusion, Belonging & Equity)- onze visie op diversiteit en inclusie (D&I) - om talent te ondersteunen via eerlijke en gelijke processen voor werving, ontwikkeling en promotie. 

We begrijpen het belang van transparantie als het gaat om data over de vertegenwoordiging van diversiteit. Om vertrouwen en verantwoording op te bouwen, moet onze reis naar echte gelijkheid en evenwichtige vertegenwoordiging worden onderstreept door transparant te zijn over onze uitdagingen en gebieden die voor verbetering vatbaar zijn. Leiderschap met transparantie is een katalysator voor verandering, die gesprekken op gang brengt, strategische initiatieven stimuleert en ons verantwoordelijk houdt voor onze kernwaarden en doelen.

We hebben in FY24 nieuwe VIBE-doelstellingen gestart en de opties voor internationale zelfidentificatie voor meer dan 90% van onze werknemers uitgebreid. Hierdoor krijgen we meer inzicht in wat onze werknemers nodig hebben en blijven we streven naar meer gelijkheid op de werkplek. We hebben ook vooruitgang geboekt bij het bereiken van onze nieuwe VIBE-doelstellingen door het aantal vrouwen op VP-niveau te verhogen en door het aantal zwarte directeuren te laten groeien. Daarnaast hebben we onze VIBE Star Award geïntroduceerd, waarmee we mensen onderscheiden die zich inzetten voor inclusie, saamhorigheid en gelijkheid.

Hoewel we trots zijn op de vooruitgang die we boeken, blijft dit een aandachtspunt voor ons. Onze reis om echte gelijkheid en evenwichtige vertegenwoordiging te bereiken, moet worden onderstreept door transparant te zijn over onze uitdagingen en gebieden die voor verbetering vatbaar zijn, waaronder het blijven stimuleren van diversiteit in onze hele organisatie. Leiderschap met transparantie is een katalysator voor verandering, die gesprekken op gang brengt, strategische initiatieven stimuleert en ons verantwoordelijk houdt voor onze kernwaarden en doelen.

Groei van vaardigheden waarderen: Werknemers zijn op hun best wanneer ze de kans krijgen om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Onze skills-first people-strategie wordt ondersteund door Workday Skills Cloud, waarbij gebruik wordt gemaakt van AI-technologie en innovatie, aangestuurd door Workday HCM, inclusief Career Hub. Via Career Hub hebben medewerkers toegang tot projecten en leermogelijkheden, en vinden ze de connecties om hun carrièreambities te ondersteunen. Tot nu toe hebben meer dan 10.000 huidige Workday-werknemers de onboarding in de Career Hub voltooid, waardoor ze toegang krijgen tot nieuwe leermogelijkheden en wij beter kunnen voldoen aan de opkomende behoeften aan talent.

Onze Chief People Officer Ashley Goldsmith zegt: "Investeren in vaardigheden is een drievoudige overwinning. Het ondersteunt werknemers in hun loopbaangroei, helpt bij het opbouwen van nieuwe en diverse talentenpools en creëert uiteindelijk een meer wendbaar en beter presterend personeelsbestand." 

Teruggeven: Via de Workday Foundation hebben we geïnvesteerd in organisaties voor personeelsontwikkeling die zich richten op het omscholen van werknemers voor digitale carrièrepaden en het ondersteunen van een koolstofarme economie Dit jaar verstrekte de Workday Foundation $7,9 miljoen aan subsidies aan organisaties die de ontwikkeling van ecosystemen voor werknemers, groene banen en wereldwijde kwesties die van invloed zijn op onze gemeenschappen ondersteunen.

Wij geloven in een op vaardigheden gebaseerde talentfilosofie om werkgelegenheid voor iedereen mogelijk te maken.

Governance: handelen met integriteit

Integriteit is een van onze kernwaarden en we werken er hard aan om een ​​cultuur van eerlijkheid en vertrouwen in stand te houden met onze gemeenschappen, inclusief werknemers, klanten, partners en investeerders. We bevorderen het succes van ons bedrijf op de lange termijn en bieden duidelijke richtlijnen voor besluitvorming, risicobeheer en ethisch gedrag. We staan op de lijst Ethisphere's World's Most Ethical Companies en JUST Capital's America's Most JUST Companies en zijn door Comparably uitgeroepen tot een van de Best Places to Work.

Verantwoorde AI: Nu AI steeds meer invloed krijgt, blijven we ons inzetten voor ethische, verantwoorde en betrouwbare AI. We erkennen dat AI een transformatieve technologie is die het vermogen heeft om menselijk potentieel te ontsluiten, maar die ook risico’s met zich meebrengt. Richtlijnen voor besluitvorming, risicobeheer en ethisch gedrag zijn dus essentieel voor bedrijven om een balans te vinden tussen innovatie en het opbouwen van vertrouwen. 

Workday geeft al bijna tien jaar het goede voorbeeld door zich niet alleen in te zetten voor de verantwoorde ontwikkeling van AI-technologieën voor klanten, maar ook voor verantwoorde implementatie voor onze eigen mensen. We zijn bovendien voorstander van internationale AI-regulering. 

Onze innovaties op het gebied van technologie doorlopen ons programma voor verantwoord AI-beheer en we pleiten voor verantwoorde AI in gesprekken met businessleaders en regeringsleiders. "We hanteren een risicogebaseerde benadering van verantwoord AI-beheer en vertrouwen op een diverse groep belanghebbenden om het bijbehorende beleid en de bijbehorende praktijken vorm te geven", zegt Kelly Trindel, Chief Responsible AI Officer bij Workday. "Een speciaal en onafhankelijk team voor verantwoorde AI begeleid door interdisciplinaire deskundigen en senior leaders is van fundamenteel belang." 

Als toonaangevend enterpriseplatform blijven we ons inzetten om organisaties te helpen hun belangrijkste activa te beheren: hun mensen en hun geld. We streven ernaar transparant te zijn tegenover onze klanten over de manier waarop data worden beveiligd en ze te voorzien van middelen om te voldoen aan de behoeften op het gebied van privacy en compliance. De bescherming van de data van onze klanten is van essentieel belang. Daarom maken we gebruik van beveiliging voor al onze mensen, processen en technologie. 

Organisaties altijd vooruit helpen 

"We zijn er trots op om alle manieren waarop we bedrijven altijd vooruit helpen te delen - gevoed door onze mensen, mogelijk gemaakt door ons platform en ondersteund door onze partnerschappen", zegt Carl Eschenbach, Chief Executive Officer bij Workday. 

Met onze focus op het ondersteunen van de innovatie-inspanningen van onze klanten, het helpen beschermen van de planeet met de manier waarop we ons bedrijf runnen, het centraal stellen van mensen en het handelen met integriteit, nemen we cruciale stappen om een positieve impact te hebben op onze gemeenschap en de bredere wereld.

Lees ons '2024 Global Impact Report' voor meer informatie over onze wereldwijde impact.

 

Alle verwijzingen naar 'net-zero' in het 'Workday Global Impact Report' omvatten de Workday-uitstoot van kantoren, datacenters en publieke cloud, en zakenreizen.

Meer om te lezen