Overname van HiredScore door Workday: een gesprek met Athena Karp over AI

Deze overname versterkt Workday's vooraanstaande positie als leverancier van een complete, AI-aangedreven oplossing voor talentacquisitie en -mobiliteit. Zo kunnen HR-leaders voldoen aan de veranderende vereisten die aan recruitment en talent worden gesteld. Ontdek meer over de oprichter en CEO van het bedrijf, en nu General Manager van HiredScore bij Workday.

We kunnen met trots melden dat Workday de overname van HiredScore heeft afgerond.

HiredScore is een toonaangevende leverancier van oplossingen voor talentmanagement op basis van verantwoorde AI. Daarmee kunnen bedrijven verklaarbare AI-gestuurde inzichten benutten om talent en stakeholders in recruitment gemakkelijker en effectiever te matchen, te herontdekken en te coördineren.

We hebben onlangs gesproken met Athena Karp, oprichter en CEO van HiredScore, en nu General Manager van HiredScore bij Workday. We wilden haar visie horen over de geweldige kans die HiredScore en Workday hebben om organisaties te helpen verantwoorde AI effectief in te zetten voor de HR-functie.  

De missie van HiredScore is persoonlijk voor jou. Kun je ons vertellen hoe het bedrijf is ontstaan?

De missie van HiredScore − bedrijven helpen om eerlijker en efficiënter mensen aan te nemen met behulp van verantwoorde en verklaarbare AI − is geworteld in een persoonlijke ervaring bij een investeringsbank, mijn eerste baan na mijn studie. Het viel me daar tijdens een pauze op dat er een lange rij stond bij het herentoilet en geen rij bij het damestoilet. Dat is een ongebruikelijk maatschappelijk patroon en het riep bij mij vragen op over de balans tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt. 

Deze ervaring is me nog jaren bijgebleven en inspireerde me om HiredScore te starten. Ik wilde datawetenschap en verklaarbare en verantwoorde AI benutten om effectievere en eerlijkere toegang tot banen en kansen op werk te stimuleren.

"Samen verbeteren we onze oplossingen om een veerkrachtig en robuust ecosysteem voor talent te ondersteunen en de steeds langer wordende lijst met topprioriteiten en urgente uitdagingen bij HR op te lossen."

Athena Karp Algemeen manager HiredScore, Workday

Hoe heb je deze missie vertaald naar de producten van HiredScore en de waarde die je levert aan de markt?

De afgelopen elf jaar hebben we ons gericht op het helpen van werkgevers om talent op consistente wijze te matchen met kansen en functievereisten. We wilden de ervaring en kansen van kandidaten verbeteren door talent te herontdekken en geïnteresseerde kandidaten te informeren over mogelijk interessante toekomstige banen, maar ook door de mobiliteit van bestaande werknemers te ondersteunen en toegang te bieden tot nieuwe functies en opdrachten. En we wilden bedrijven helpen om honderden uren werk te besparen en de frictie te verminderen bij het samenwerken aan HR-taken. 

Klanten die aan de slag zijn gegaan met onze Talent Orchestration-oplossingen ontdekken voortdurend nieuwe toepassingen voor hun snel veranderende uitdagingen en topprioriteiten. Het is een soort digitaal exoskelet dat recruiters, HR-professionals en het bedrijf helpt om de juiste technologie op het juiste moment in te zetten en complexe taken te voltooien mét integratie van menselijke besluitvorming en beoordeling.

Met andere woorden, Talent Orchestration van HiredScore benut verklaarbare en verantwoorde AI om inzicht te krijgen in de HR-data, complexe systemen en HR-doelstellingen en -prioriteiten van een organisatie, zodat ambitieuze doelstellingen en bedrijfsresultaten eenvoudiger zijn te realiseren voor stakeholders.

Hoe zal de combinatie van HiredScore en Workday organisaties helpen hun veranderende behoeften op het gebied van talentacquisitie en interne mobiliteit te ondersteunen?

Het mandaat voor recruiters is uitgebreid. Voorheen hielden ze zich voornamelijk bezig met het werven van extern talent. Nu zien we echter een toenemende druk om interne talentdoelstellingen en flexibele personeelsagenda's (zoals tijdelijke opdrachten) te realiseren. De lat voor de ervaringen van kandidaten, werknemers en managers wordt steeds hoger gelegd. 

Talentacquisitie en -management zijn sleutelfuncties binnen elk bedrijf en draaien om het meest cruciale bezit van een bedrijf: de mensen. De combinatie van HiredScore en Workday zal de programma's en doelstellingen voor HR-transformatie van onze klanten helpen versnellen. Hetzelfde geldt voor verschuivingen in operationele modellen.

Wat maakt de samenwerking tussen Workday en HiredScore uniek?

Onze waarden. Bij beide bedrijven staan mensen en klanten centraal en streven we naar voortdurende innovatie voor onze klanten. Daar bouwen we samen aan. 

Bij het presenteren van nieuwe oplossingen herinneren we onze klanten eraan dat deze innovaties voortkomen uit hun vertrouwen, samenwerking en partnerschap bij het creëren van toekomstige producten. Ik denk dat samenwerken met klanten en nadenken over de werkelijke behoeften van eindgebruikers waarde oplevert en dat verantwoorde AI daar een bijdrage aan kan leveren.

HiredScore was al partner van Workday. Zijn er plannen om de producten van HiredScore verder te integreren binnen het Workday-platform?

Dat klopt. Workday ondersteunt nu al een gecertificeerde bidirectionele integratie met HiredScore. We zijn enorm trots als klanten vertellen dat we een van de beste Workday-integraties hebben. De waarde die we klanten dankzij deze integratie leveren is sinds ons partnerschap alleen maar toegenomen. 

Nu we officieel deel uitmaken van Workday, kunnen we onze orkestratie uitbreiden: van het faciliteren van talentacquisitie tot het activeren van doelen voor talentmanagement, de totale talentpool, extern talent en andere doelstellingen op het gebied van leren, trainen en omscholen.

Samen verbeteren we onze oplossingen om een veerkrachtig en robuust ecosysteem voor talent te ondersteunen en de steeds langer wordende lijst met topprioriteiten en urgente uitdagingen bij HR op te lossen.

Bedrijven denken na over de gevolgen van AI en ML voor hun bedrijf en de ethische bezwaren die ermee gepaard gaan. Wat zijn de voornaamste aandachtspunten?

We hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om te doen wat juist is, om na te denken over de impact van deze technologieën op mensen en om een 'human-in-the-loop'-benadering te integreren. Bedrijven moeten zich wat AI-innovatie betreft vooral focussen op het uitwerken van programma's voor AI-principes en -governance

Met technologie kan veel worden bereikt, maar dat betekent niet dat we technologie moeten inzetten om alles te doen. Daarom vormen Workday en HiredScore een logische combinatie: onze bedrijven hebben een duidelijk standpunt over de ontwikkeling van betrouwbare AI-oplossingen om echte zakelijke problemen op te lossen. Op deze manier willen we het menselijk potentieel versterken en een positieve invloed hebben op de samenleving.

Waar ben je het meest enthousiast over wat betreft je nieuwe functie bij Workday?

Ten eerste, de mensen en bedrijfscultuur. Er zijn zoveel synergieën: onze waarden en toewijding aan verantwoorde AI, en een groep mensen die gepassioneerd zijn over wat ze doen. 

Ten tweede, de klanten: als onderdeel van Workday kunnen we meer doen dan we ooit alleen hadden kunnen doen.

En tot slot, de kansen die we samen hebben. We zijn HiredScore gestart om een positieve impact te maken op iets waaraan we veel belang hechten: mensen en werk. Dankzij de overname kunnen we duizenden bedrijven wereldwijd sneller in staat stellen hun prioriteiten op het gebied van mensen en werk aan te pakken.

Meer om te lezen