Succes boeken met een skills-first aanpak voor recruitment en personeelsmanagement

Door rollen in de eerste plaats vanuit het perspectief van vaardigheden te benaderen kunnen organisaties de flexibiliteit, het innovatievermogen en de prestaties van werknemers verbeteren en inclusievere loopbaankansen creëren.

Er is wereldwijd een tekort aan mensen met digitale vaardigheden - en dit tekort neemt alleen maar toe. Daarom moeten bedrijven zowel huidige als nieuwe werknemers koppelen aan nieuwe rollen met digitale vaardigheden. 

Om het potentieel van hun huidige personeelsbestand beter te benutten maken veel bedrijven gebruik van een talentmodel waarbij vaardigheden (skills) centraal staan. En voor nieuwe aanstellingen kiezen ze voor een skills-first aanpak, waarbij het vooral draait om vaardigheden, competenties en relevante ervaringen in plaats van specifieke opleidingen of het aantal jaar ervaring in een vorige functie.

Maar bij een skills-first HR-model komt veel meer kijken dan alleen het bijwerken van functieomschrijvingen en het aanpassen van talentacquisitiemethoden.

Met een skills-first aanpak kunnen organisaties de flexibiliteit, het innovatievermogen en de prestaties van werknemers verbeteren en inclusievere loopbaankansen creëren.

Waarom wordt er steeds vaker gekozen voor een skills-first aanpak? 

In het webinar 'Optimize Talent Through Skills-Based Employment' vertelde Mary Kate Morley Ryan, Principal Director bij Accenture, waarom een strategie voor werving, selectie en personeelsmanagement op basis van vaardigheden zo belangrijk is: Volgens Ryan zijn er drie belangrijke factoren:

1. Snellere transformatie. Door de pandemie moesten bedrijven in elke branche versneld digitaal transformeren. 

Organisaties moesten hun doelen op het gebied van technologie en klantenservice herzien en latente werknemersvaardigheden aanwenden om nieuwe initiatieven te ondersteunen. Ze merkte op dat overheidsinstellingen te maken hebben met twee uitdagingen: "Ze moeten niet alleen de belangen van hun eigen werknemers dienen, ze moeten ook hun visie op de toekomstige arbeidsmarkt bijstellen. De pandemie heeft dit ongetwijfeld versneld", zegt ze.  

2. Menselijkheid en inclusie. De pandemie heeft de weg vrijgemaakt voor unieke partnerschappen tussen bedrijven (en dan met name voor hun HR-afdelingen) om nieuwe technologieën en ecosystemen voor skills-first werving en selectie te ontwikkelen.

Neem bijvoorbeeld het initiatief People + Work Connect van Accenture, een gratis online platform voor werkgevers waarmee organisaties snel vacatures kunnen identificeren en invullen. Sinds de lancering in april 2020 hebben meer dan 270 bedrijven uit 94 landen aan bij het initiatief deelgenomen, met wel 380.000 beschikbare functies. "Dat is slechts één voorbeeld van de vele initiatieven uit de afgelopen 12 maanden met een focus op menselijkheid en inclusie", aldus Ryan.

Bovendien hebben bewegingen als #blacklivesmatter bedrijven ertoe aangezet om inclusie en diversiteit hoog op de agenda te zetten. Volgens Ryan, die verwees naar het Accenture-rapport 'Care to do Better' uit 2020, beschouwden werknemers de focus van hun organisatie op diversiteit en inclusie op de werkplek als een belangrijke factor voor vertrouwen.

3. Toename van veerkracht. Bedrijven gaan na hoe ze veerkrachtiger kunnen worden, zowel intern als in de ecosystemen waarin ze werken, vertelt Ryan. Een focus op vaardigheden is cruciaal bij het opbouwen van veerkracht. Bedrijven moeten analyseren hoe vaardigheden tussen opkomende en afnemende functies elkaar overlappen en vervolgens schaalbare en herhaalbare opleidingstrajecten ontwikkelen met het oog op de toekomst.

Een skills-first mindset op elk niveau 

Bij een skills-first HR-model komt veel meer kijken dan alleen het bijwerken van functieomschrijvingen en het aanpassen van talentacquisitiemethoden. Een skills-first filosofie en mindset beginnen op het niveau van het bestuur en management. 

Volgens Ryan spelen de Chief Human Resources Officer en het HR-team zowel een strategische als katalyserende rol bij talentacquisitie en -ontwikkeling. HR stimuleert de juiste filosofie en commitment en heeft ook relevante inzichten in de werknemers en hun vaardigheden om de bedrijfsstrategie te realiseren", zegt Ryan. 

Technologie speelt hier uiteraard een rol. Machine learning, artificial intelligence en natuurlijke taalverwerking kunnen helpen bij het identificeren van diverse kandidaten op basis van vaardigheden, maar diezelfde tools kunnen ook vooroordelen in stand houden, zoals werving op basis van afkomst. "Het is dus belangrijk dat we de selectie en configuratie van technologie afstemmen op inclusie", zegt Ryan.

Een skills-first aanpak tijdens het wervingsproces en gedurende de hele employee lifecycle kan helpen de talentpool zowel intern als extern uit te breiden en ondertussen diversiteit te stimuleren, retentie te verbeteren en het bouwen van een cultuur van levenslang leren. Uiteindelijk zijn organisaties met een skills-based aanpak toekomstbestendiger, inclusiever, wendbaarder en veerkrachtiger. Zo kunnen ze beter omgaan met uitdagingen, zoals de pandemie - en nieuwe kansen grijpen.

Bekijk voor meer informatie over skills-based organisatiemodellen de Workday-webinar 'Optimize Talent Through Skills-Based Employment'.  

Alle vermeldingen in dit document door Accenture-consultants zijn algemeen bedoeld. Ze zijn niet bedoeld om specifiek advies te geven over uw situatie. Voor advies of meer informatie over de inhoud van dit artikel kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Accenture.

Meer om te lezen