Wat financiële dienstverleners moeten doen als kostenbesparingen alleen niet volstaan

In het licht van de aanhoudende druk moeten financiële instellingen hun inkoop optimaliseren om de kosten te drukken zonder dat dit de bedrijfsvoering en het klantcontact verstoort.

Iedereen die wel eens met een huishoudbuget heeft geworsteld, weet hoe moeilijk het kan zijn om het perfecte evenwicht te vinden tussen sparen voor de toekomst en genieten van vandaag. Zelfs mensen die hun dagelijkse latte van € 5 braaf overslaan, komen wellicht voor een onaangename verrassing te staan: als je je zorgen maakt over je koffie-uitspattingen, zie je volgens experts over het hoofd hoe je dan wél financiële stabiliteit bereikt.

In de financiële dienstverlening kampen veel organisaties met een soortgelijke onzekerheid, want ze worstelen met een aantal factoren die al jaren een enorme druk op de branche uitoefenen. Deze bedrijven worden geconfronteerd met aanhoudend lage rentetarieven, beperkte nettorentemarges, nieuwe regelgeving en agressieve start-ups in fintech. Daarom moeten ze de kosten drukken zonder te bezuinigen op digitale transformatie en klantervaring, die zo bepalend zijn voor hun toekomst.

Het koffieverhaal kunnen we doortrekken naar banken en financiële instellingen, die merken dat traditionele kostenbesparende methoden zoals het sluiten van filialen niet ver genoeg gaan en zelfs schadelijk zijn. Na de massale sluiting van filialen in 2020 zoeken banken nu naar nieuwe manieren om de kosten te beheersen zonder de klantervaring te schaden of de toegang tot hun dienstverlening te beperken.

In een ruimere context helpt data inkoopprofessionals verder te kijken dan alleen inkoopbeslissingen. Met data kunnen ze hun processen en workflows transformeren om meer waarde te halen uit elke euro die ze uitgeven.

Voor banken en verzekeraars biedt het inkoopproces volop mogelijkheden om de operationele efficiëntie te verbeteren en de kosten te drukken, en het komt zowel de leveranciersrelaties als de wendbaarheid ten goede. Onderzoek van Hackett Group toont aan dat financiële instellingen met best-in-class inkoopafdelingen de kosten met 25% kunnen verlagen in vergelijking met organisaties die minder wendbare inkoopprocessen hebben.

Hier leest u vier overwegingen voor banken en verzekeraars om van inkoop een strategisch 'powerhouse' te maken met het oog op kostenbesparing en zakelijke impact.

Volledige transparantie met één uitgebreid inkoopsysteem

Bij veel banken zijn de inkoopteams versnipperd over de businessunits en is er weinig onderlinge samenwerking, waardoor bedrijfsbrede besparingsmogelijkheden onopgemerkt blijven. Om de kosten effectief in de hand te houden, moeten organisaties een modern systeem invoeren dat controles van bedrijfsprocessen en analytics samenbrengt. Dit zorgt voor consistentie en realtime inzichten in de uitgaventrends Een geautomatiseerd cloudsysteem geeft stakeholders, leveranciers en businesspartners een duidelijk beeld van het end-to-end inkoopproces, met meer efficiëntie als resultaat. 

In deze systemen voor spend management kunnen werknemers op één plek moeiteloos inkoopaanvragen aanmaken, inkooporders genereren, goederen ontvangen, leveranciersfacturen verwerken en uitgaven analyseren. En leveranciers hebben via een portal toegang tot hetzelfde systeem. Daar kunnen ze hun inkooporders opzoeken, reageren op offerteaanvragen en facturen aanmaken.

Gebruikmaken van data om tarieven en prestaties van leveranciers te verbeteren

Om de kosten te beheersen moeten inkoopteams bij banken de inkoopdata kunnen analyseren om nieuwe besparingsmogelijkheden te vinden. Met het juiste systeem en de alle data binnen handbereik kunnen inkoopprofessionals historische trends beter begrijpen en eerder verborgen besparingskansen aan het licht brengen. Met cloudgebaseerde oplossingen stellen kunnen banken contracten centraal beheren, volledig inzicht krijgen in alle overeenkomsten en datagedreven beslissingen nemen met behulp van geautomatiseerde tracking en analytics. Dit verbetert het risicomanagement, de compliance en de prestaties van leveranciers. 

Met volledig inzicht in de segmentatie, prestaties en contracten van het huidige leveranciersbestand kunnen executives ook bepalen welke contracten opnieuw moeten worden onderhandeld en beschikken ze over historische en benchmarkingdata om hun onderhandelingspositie te versterken. En bij nieuwe overeenkomsten registreert en verheldert het systeem precies waar er kosten worden bespaard.

In een ruimere context zorgt data dat inkoopprofessionals verder kunnen kijken dan de beste deal. Ze kunnen bijvoorbeeld ook hun processen en workflows transformeren om meer waarde te halen uit elke euro die ze uitgeven. Ze kunnen offertes naast elkaar vergelijken en analyseren, toekomstige besparingen berekenen met behulp van scenarioplanning en leveranciers direct feedback geven over het verbeteren van de offerte.

Krachtige analytics voor meer efficiëntie

Organisaties die upgraden naar een 'single source of truth' kunnen eenvoudig sourcingtaken en inkoopprocessen automatiseren, zoals het PO-proces of goedkeuringsprocessen. Cloudoplossingen voor spend management gaan vaak zelfs nog verder. Zo gebruiken ze bijvoorbeeld artificial intelligence en machine learning voor het verwerken van leveranciersfacturen en het voorstellen van relevante uitgavecategorieën bij rekwisities. 

Deze automatisering zal in de toekomst alleen maar toenemen. Adviesbureau McKinsey & Company schat in dat bijna 60% van de honderden taken in het source-to-pay-proces volledig of grotendeels kunnen worden geautomatiseerd. Cloudoplossingen zijn toonaangevend op het gebied van automatisering: ze verkorten de cyclustijden en verlossen werknemers van handmatige processen, zodat ze zich op strategisch werk en impactvolle besluitvorming kunnen richten. Met deze nieuwe systemen kunnen inkoopprofessionals dus niet alleen kosten besparen, maar ook groeikansen creëren door samenwerkingen aan te gaan met nieuwe, innovatieve leveranciers.

Sterke leveranciersrelaties

In de verzekeringsbranche is kostenbeheersing altijd al een kritieke prioriteit geweest, omdat onvoorspelbare externe gebeurtenissen een impact hebben op de uitbetaling van schadeclaims. En omdat zakelijke verzekeraars sterk afhankelijk zijn van contractuele afspraken met dienstverleners op de schadeafdeling, bieden deze dienstverleners ruime mogelijkheden om de kosten te drukken.

Bij deze kostenbesparingen is het echter belangrijk geen afbreuk te doen aan de uitstekende klantenservice van de dienstverleners. 

Hiertoe moeten verzekeraars de impact van elke leveranciersrelatie maximaliseren door hetzelfde systeem te gebruiken, informatie te delen en prestaties in realtime te volgen. Zo krijgen ze inzicht in de activiteiten, het risiconiveau en de gecontracteerde uitgaven van hun leveranciers. De juiste technologie ondersteunt de onboarding van leveranciers en de datacollectie voor alle downstreamtransacties, waardoor verzekeraars hun compliance en risicobeoordelingen kunnen vereenvoudigen. Verzekeraars kunnen de prestaties van hun leveranciers ook beheren door middel van regelmatige bedrijfsbeoordelingen en ontwikkelingsplannen.

Ook banken en andere hypothecaire kredietverstrekkers kunnen op die manier hun leveranciersrelaties beheren. Sommige instellingen schakelen bijvoorbeeld een extern bedrijf voor taxatiemanagement in voor het uitvoeren van vastgoedwaarderingen, wat vereist is voor het verstrekken van een hypothecaire lening. 

Een blik op de toekomst

Met verouderde legacysystemen hebben banken en verzekeraars niet de automatiseringsmogelijkheden en de inzichten die ze nodig hebben om wendbaarder te worden nu ze steeds meer onder druk staan om kosten te besparen. Cloudsystemen bieden direct toegang tot geïntegreerde data, analytics en machine learning om financiële instellingen te helpen met het verbeteren van hun marges, door het verlagen van de kosten en het verhogen van de efficiëntie. Door voor een modern inkoopmodel te kiezen dat een strategischere aanpak mogelijk maakt, kunnen financiële dienstverleners zowel de netto-winst als de bruto-omzet verhogen.

Meer om te lezen