CFO's delen hun topprioriteiten voor het toekomstbestendig maken van financeteams

In de recentste 'CFO Indicator Survey' van Workday vroegen we 267 CFO's wereldwijd naar hun plannen en prioriteiten voor de komende vijf jaar. Ontdek hoe CFO's die als 'finance outperformers' werden geïdentificeerd het voortouw nemen door te investeren in vaardigheden en technologie voor de toekomst.

Om te achterhalen wat de belangrijkste uitdagingen zijn voor de financefunctie vroegen we voor de nieuwe CFO Indicator Survey van Workday 267 CFO's wereldwijd naar de maturiteit van hun cloudoplossingen, hun meest gevraagde vaardigheden, hun vermogen om data in inzichten te transformeren en hun visie op opkomende technologieën. 

Vandaag de dag wordt van CFO's veel meer gevraagd dan vroeger, van ESG-factoren (milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur) tot wet- en regelgeving en alles daar tussenin, om nog maar te zwijgen van de nieuwe realiteit van werken op afstand.

Maar we ontdekten nog veel meer.

Technologie en vaardigheden: een internationaal perspectief

Volgens onze survey is een meerderheid van de CFO's (57%) op zoek naar technologische vaardigheden, waaronder artificial intelligence (AI) en machine learning (ML). Van financeleaders wordt verwacht dat ze als strategische businesspartners optreden en daarbij gebruikmaken van diverse vaardigheden op het gebied van realtime rapportage en analyse. Het is niet verrassend dat een groot deel van de CFO's (40%) op zoek is naar werknemers die bedreven zijn in 'data storytelling', AI en ML.

Een meerderheid van de CFO's (58%) beoordeelde hun vermogen om data om te zetten in inzichten als 'uitstekend', wat hen als 'finance outperformers' categoriseerde.

Er zijn echter nog veel organisaties die gebukt gaan onder de zogenaamde 'skills gap': het verschil tussen wat financeteams nodig hebben om te concurreren en bedrijfswaarde te creëren enerzijds en de vaardigheden waarover ze nu beschikken anderzijds. Het dichten van deze kloof is een kans om de rol van finance te heroverwegen en de o zo belangrijke samenwerking met IT en HR te versterken. CFO's beseffen hoe belangrijk het is om de' skills gap' in financeteams te dichten en te investeren in hun mensen. 

Alsof het werven van de benodigde vaardigheden nog niet moeilijk genoeg was, wordt die uitdaging nog groter nu er als gevolg van 'The Great Resignation' een tekort aan arbeidskrachten is. Dit maakt de employee experience belangrijker dan ooit voor het opbouwen en behouden van een bekwaam en wendbaar financeteam. 

In de praktijk komt dit neer op een gebruiksvriendelijke technologie die financeprofessionals intuïtieve, app-achtige interfaces biedt die het financiële rapportageproces vereenvoudigen en routinetaken automatiseren. Met gebruikersvriendelijke interfaces voor financiële taken kunnen CFO's bovendien technisch onderlegde mensen aantrekken en behouden. Het is niet verrassend dat technologie volgens bijna alle ondervraagde CFO's (97%) van cruciaal belang is om talent aan te trekken en te behouden. Zo wil bijna de helft van de CFO's (48%) in de komende vijf jaar in dergelijke technologie investeren.

Slimme technologische investeringen zijn onder andere investeringen in een Enterprise Management Cloud: de volgende generatie van ERP-systemen (Enterprise Resource Planning). De transitie naar de cloud brengt een aantal belangrijke nieuwe functionaliteiten met zich mee, zoals grotere toegankelijkheid voor mensen die thuiswerken, betere inzichten in data en het doorbreken van silo's om gestroomlijnde finance mogelijk te maken.

Maak kennis met de 'finance outperformers'

Als we dieper ingaan op de antwoorden van respondenten die al vergevorderd zijn met hun digitale transformatie krijgen we ook een aantal zinvolle inzichten. Data is de sleutel.

Van de CFO's in de survey beoordeelde 58% hun vermogen om data om te zetten in inzichten als 'uitstekend', wat hen als 'finance outperformers' categoriseerde. De CFO's in deze groep hechten veel waarde aan 'data storytelling' en hebben hun enthousiasme voor technologie benut om de kwaliteiten van hun teams op dit gebied te verbeteren.

Een overweldigende meerderheid van de 'finance outperformers' (70%) zei (ten minste gedeeltelijk) in hun toekomstige behoeften te willen voorzien door bestaande werknemers op te leiden en hun carrières vooruit te helpen. Hetzelfde percentage van de respondenten (70%) is ook van plan om nieuwe mensen aan te nemen.

Er zijn nog drie andere zaken die bij deze groep CFO's opvallen:

  • 78% is van plan om in de komende vijf jaar vaardigheden of talent op het gebied van datagovernance en -management toe te voegen.
  • 71% wil blijven investeren in datascience. De 41% van de CFO's die hun datacapaciteiten als 'goed' beoordeelden wil soortgelijke investeringen doen.
  • 57% overweegt investeringen op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (ESG).

ESG en D&I: een continu aandachtsgebied 

Een CFO heeft vandaag de dag meer dan genoeg organisatorische prioriteiten. 

Talent en technologie, met hun vele nuances, blijven enkele van de belangrijkste aandachtspunten voor financeprofessionals. Toch krijgen D&I- (diversiteit en inclusie) en ESG-kwesties ook veel aandacht, waarbij meer dan de helft van alle CFO's (57%) het als een prioriteit benoemt.

Uiteraard zullen CFO's over nauwkeurige accounting van financiële en niet-financiële data moeten beschikken om de ESG-inspanningen te begrijpen en ze te communiceren aan stakeholders, leveranciers en toezichthouders en om dit om te zetten in een concurrentievoordeel.

71% van de 'finance outperformers' is van plan om in hun toekomstige behoeften te voorzien door bestaande werknemers op te leiden en hun carrières vooruit te helpen.

Het belang van ESG komt duidelijk naar voren in de surveyantwoorden: CFO's bij zowel grote (21%) als middelgrote (31%) ondernemingen noemen ESG als investeringsprioriteit. Meer dan de helft van de respondenten stelde in de komende vijf jaar nieuwe mogelijkheden voor ESG (55%) en D&I (54%) te zullen toevoegen.

Het financeteam van de toekomst opbouwen

CFO's die hun financeteams toekomstbestendig willen maken moeten inzicht krijgen in de vaardigheden en technologieën die organisaties nodig hebben om wendbaar te blijven, waarde te creëren en de concurrentie voor te blijven. Met data-analytics, AI en ML op de voorgrond en ESG en D&I in een ondersteunende positie zal finance meer invloed krijgen om als strategische partner op te treden.

Om ontbrekende vaardigheden aan te vullen in tijden waarin talent schaars is moeten organisaties focussen op het ontwikkelen van hun huidige werknemers. Deze stap vereist aanzienlijke investeringen, niet alleen in mensen maar ook in de technologie, om de financeleaders van morgen aan te trekken en te behouden.

Lees ons recentste CFO Indicator Survey-rapport: 'De CFO-gids voor het bouwen van een toekomstbestendig financeteam'.

Meer om te lezen