Internationaal onderzoek van Workday: CIO's hebben de sleutel in handen voor een datagedreven transformatie

Volgens ons laatste internationale onderzoek vergt de digitale transformatie enorm veel van technology leaders. Ontdek hoe CIO's een strategische voorsprong kunnen behalen in de nieuwe wereld van werk.

De CIO speelt een belangrijkere rol dan ooit, omdat technologie tegenwoordig sterk is ingebed in de strategie en besluitvorming van bijna elke organisatie. 

De CIO is een essentiële drijvende kracht achter organisatorische agility en duurzame digitale transformatie. De CIO werkt samen met de CFO om in hoog tempo en op grote schaal operationele veranderingen te plannen, uit te voeren en te analyseren, en ondersteunt de CHRO om hybride en inclusieve digitale ervaringen te leveren. Tegelijkertijd moeten zij ervoor zorgen dat in het hele bedrijf een solide basis is voor data.

Ons internationale onderzoek 'Closing the Acceleration Gap: Toward Sustainable Digital Transformation', waaraan 437 IT-leaders deelnamen, geeft echter aan dat inspanningen op het gebied van digitale transformatie enorme eisen stellen aan CIO's. We ontdekten dat de helft van de IT-executives (50%) moeite heeft met het bijbenen van upgrades van IT-diensten, en 59% zegt dat het weken of maanden kan duren om een geautomatiseerd bedrijfsproces te veranderen.

De vraag is dan: hoe kunnen CIO's een strategische voorsprong behalen en behouden in de nieuwe wereld van werk?

"De helft van de informatie hebben is vaak slechter dan helemaal niets hebben, omdat je met de helft halfbakken beslissingen kunt nemen."

Pete Schlampp Chief Strategy Officer Workday

Het tempo van verandering zal de CIO maken of breken

Ondanks frustraties over hun vermogen om bij te blijven en onder uitdagende omstandigheden voor alle functies tijdens de pandemie, zijn IT-executives eigenlijk het meest optimistisch van alle executives over hun vermogen om te blijven voldoen aan de eisen van hun organisaties. Meer dan de helft van de IT-executives (53%) is het ermee eens dat hun teams zijn toegerust om de continuïteit in tijden van crisis te verzekeren, wat het hoogste percentage is van alle bedrijfsfuncties waar onderzoek naar gedaan is.

Als executive op het gebied van digitale transformatie zegt Charles Ewen, CIO en Director of Technology bij het Met Office (de nationale weerdienst van het VK), dat het Met Office bij de overgang naar werken op afstand als gevolg van COVID-19 begon "vanuit een goede positie met veel werk reeds gedaan", maar hij waarschuwt dat er weinig ruimte of tijd is voor zelfgenoegzaamheid. Organisaties die hiermee aan de slag zijn gegaan tijdens de pandemie, boeken nu grote vooruitgang. "Ik denk dat wij niet het tempo en momentum hebben opgebouwd dat sommige andere organisaties hebben opgebouwd", erkent hij. "Het risico bestaat dat we achterop raken."

Voor bedrijven die digitaal volwassen zijn zoals het Met Office vormt het werken met legacysystemen een grote organisatorische en technische uitdaging. Volgens ons onderzoek heeft slechts 42% van de IT-leaders vertrouwen in het vermogen van hun teams om cloudtechnologieën in te voeren zonder beperkingen als gevolg van legacysystemen. Ze zijn niettemin gemotiveerd door de wetenschap dat het samenbrengen van technologie de sleutel is tot de toegankelijkheid van data, en hen uiteindelijk in staat stelt initiatieven op het gebied van digitale transformatie te realiseren. Daarom beschouwt meer dan 45% het samenbrengen van technologie als een belangrijk investeringsgebied om ervoor te zorgen dat hun team continu kan voldoen aan de eisen van hun bedrijf terwijl het zich ontwikkelt.

Visionairs met een bredere visie en oog voor de klant

Een andere uitdaging ligt in de toenemende multidisciplinaire aard van de CIO-functie, die is geëvolueerd met de opkomst van technologie als hulpmiddel voor bedrijven om bredere bedrijfsdoelstellingen te bereiken.

Naast een 360-gradenvisie op de business is een klantgerichte mindset van vitaal belang voor de vooruitstrevende CIO.  E-commercebedrijf Tokopedia, dat van nature sterk gericht is op de consument, heeft belangrijke technologische prioriteiten aangemerkt als basis voor zijn innovatie. "Tokopedia wil blijven innoveren door met behulp van technologie oplossingen te bieden voor alle problemen die Indonesiërs ervaren", legt CTO Herman Widjaja uit.

Ewen van het Met Office wijst ook op het groeiende belang van multidisciplinaire vaardigheden binnen de IT-functie, een trend die is toegenomen als reactie op de behoeften van de klant: "Bij de ontwikkeling van applicaties is tegenwoordig vaak een rol weggelegd voor datawetenschappers, evenals voor UX-specialisten, sociale wetenschappers en bètawetenschappers. Dat is echt een team dat met de klant in gesprek gaat, probeert te ontdekken wat de klant wil, en dat vervolgens gaat bouwen."  

Een 'data-first'-bedrijfscultuur om verandering te faciliteren

Databeveiliging, -privacy en -governance zijn cruciale aandachtspunten voor CIO's, maar de noodzaak om snel digitaal te transformeren dwingt hen om hun plaats als poortwachters van alle data te herdefiniëren en de functie van het schrijven van rapporten te decentraliseren. Alleen op die manier kunnen zij zich zonder belemmering gaan toeleggen op innovatie- en transformatieprojecten.

Meer dan een derde van de IT-leaders (35%) wil bijvoorbeeld de IT-afdeling niet langer als poortwachter van de data laten fungeren om zo de besluitvorming te democratiseren en hun teams in staat te stellen om in ruimere zin strategische partners van de business te worden. Dit geeft aan dat IT-executives moeten zorgen voor veilige kanalen, applicaties en systemen waarmee hun organisaties datasilo's kunnen ontmantelen, terwijl de databeveiliging en -governance niet in het geding komen.

Ervoor zorgen dat alle business leaders vertrouwen hebben in een 'data-first'-aanpak zal ook van cruciaal belang zijn voor het succes van zowel de CIO als de organisatie in ruimere zin. Om CHRO's en hun teams in staat te stellen kritieke problemen op het gebied van vaardigheden en talentmanagement op te lossen, moeten CIO's er bijvoorbeeld voor zorgen dat de juiste data worden samengevoegd en toegankelijk zijn, en dat HR-leaders beschikken over de vaardigheden, tools en toegang die nodig zijn om in realtime op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen, en niet pas nadat de problemen zich aandienen of wanneer de kansen zijn verkeken.

CIO: voorvechter van data literacy? 

Analytics op basis vankunstmatige intelligentie (AI) zal een steeds belangrijkere rol gaan spelen om teams te helpen bij het maken van berekeningen en de CIO te ondersteunen bij het realiseren van datagedreven transformatie. "Er is zoveel data dat je er wel 100.000 verschillende vragen over moet stellen om echt tot inzichten te komen", aldus Pete Schlampp, Chief Strategy Officer bij Workday. "De meeste bedrijven missen de mensen en de vaardigheden om de beschikbare data correct te interpreteren. En in dat geval moeten we vertrouwen op machines om ons te helpen bij het vinden van trends die we in de gaten moeten houden".

Volgens Schlampp hebben maar weinig bedrijven alle data die ze nodig hebben op één plaats verzameld. Uit ons onderzoek blijkt namelijk dat slechts 12% van de executives zegt dat hun bedrijfsdata volledig toegankelijk zijn voor degenen die ze nodig hebben. Schlampp stelt bovendien dat kijken naar slechts een deel van de beschikbare data zijn eigen valkuilen kan hebben: "De helft van de informatie hebben is vaak slechter dan helemaal niets hebben, omdat je met de helft halfbakken beslissingen kunt nemen." 

Om een ​​strategische voorsprong te behouden in de nieuwe wereld van werk, moeten CIO's data literacy bepleiten en de zakelijke waarde ervan in hun organisaties communiceren. CIO's weten al dat data de kern vormen van de digitale transformatie die essentieel is voor de moderne onderneming. Misschien is het nu hun belangrijkste taak om ervoor te zorgen dat iedereen dat weet. 

Download het volledige rapport, 'Closing the Acceleration Gap: Toward Sustainable Digital Transformation' en ontdek welke inzichten de studie biedt voor CFO's, CIO's en CHRO's.

Meer om te lezen