Workday's voortdurende inzet voor ethische AI en ML Trust

Artificial Intelligence (AI) wordt steeds moderner en dat geldt ook voor onze ethische principes. Kelly Trindel, Head of Machine Learning (ML) Trust bij Workday, vertelt hoe we betrouwbare AI ontwikkelen voor klanten en hun werknemers.

We hebben de afgelopen jaren gezien dat het inzicht van organisaties in artificial intelligence (AI) en de bijbehorende voordelen enorm is toegenomen. Door dat diepgaande inzicht zijn organisaties ook anders gaan kijken naar het evenwicht tussen die voordelen en de potentiële risico's van AI.  

De kracht van AI kan belangrijke verbeteringen opleveren voor veelgebruikte apps. Denk bijvoorbeeld aan uw eigen ervaringen met uw favoriete navigatiedienst, streamingdienst of online winkelsite. AI zorgt voor veel betere resultaten en een zinvollere, gepersonaliseerde ervaring.   

Dit betekent in bredere zin dat bedrijven dankzij AI profiteren van exponentiële voordelen. Het is echter wel cruciaal dat bedrijven een strikt beleid en strenge voorzorgsmaatregelen hanteren om bijbehorende risico's van onvoorziene gevolgen te beheersen. Daarom heeft Workday een ML Trust-programma opgezet dat specifiek ingaat op de manier waarop Workday ML- en AI-technologieën levert. Met het oog op opkomende internationale AI-regelgeving wordt de nadruk gelegd op ethiek en klantvertrouwen. 

We hebben ons in 2019 gecommitteerd aan een ethische AI-aanpak. Onze aanpak is afgestemd op het veranderde inzicht van de markt en onze klanten in AI. Onze inzet voor ethische AI vormt een weerspiegeling van onze kernwaarden en onze aandacht voor werknemers, klantenservice, innovatie en integriteit. We willen de volgende doelen bereiken om verantwoorde en betrouwbare AI te realiseren.

Het menselijk potentieel versterken  

Bij Workday staan mensen centraal bij alles wat we doen en worden fundamentele mensenrechten altijd gerespecteerd. We ontwikkelen AI om klanten en hun werknemers te helpen kansen te benutten en zinvol werk te leveren. Onze oplossingen ondersteunen menselijke besluitvorming en verbeterde ervaringen. Gebruikers bepalen zelf of ze de aanbevelingen van onze op AI gebaseerde oplossingen accepteren. 

Onze technologieën hebben als doel om fouten en vervelende taken te verminderen en tegelijkertijd de productiviteit en besluitvorming van gebruikers te verbeteren. We richten ons op het verbeteren en ontwikkelen van de capaciteiten en ervaringen van mensen, en gebruiken een 'human-in-the-loop'-benadering om eindgebruikers controle te geven over uiteindelijke beslissingen.

Een positieve invloed op de samenleving

AI stelt mensen in staat om slimmer en efficiënter te werken en kan zelfs de aard van het werk veranderen. We vinden de impact van onze AI-oplossingen belangrijk en doen er alles aan om hun potentieel te optimaliseren. We willen met onze AI-oplossingen echte uitdagingen aanpakken en onze klanten, hun werknemers en onze gezamenlijke community's positieve resultaten bieden.

We gaan weloverwogen en bedachtzaam te werk en ontwikkelen uitsluitend AI-oplossingen die aansluiten bij de waarden van Workday. Zo voorkomen we op HCM-gebied bijvoorbeeld de ontwikkeling van technologieën die indringende productiviteitscontroles faciliteren. We concentreren ons in plaats daarvan op oplossingen voor functiegerelateerde vaardigheden om gepersonaliseerde ervaringen, loopbaanontwikkeling en groei, en interne mobiliteit te stimuleren. We gebruiken een uitgebreid governanceprogramma om innovatieve AI-oplossingen te leveren die veilig, robuust en betrouwbaar zijn.

Transparantie en eerlijkheid bevorderen

Workday hecht veel waarde aan inclusie, betrokkenheid en gelijkheid, maar ook aan open communicatie en eerlijkheid. We handelen verantwoordelijk en ethisch bij het ontwerpen en leveren van AI-oplossingen ter ondersteuning van onpartijdige aanbevelingen. We begrijpen dat er op allerlei manieren vooroordelen in de AI-levenscyclus kunnen ontstaan. We gebruiken een op risico's gebaseerd beoordelingsproces om te evalueren of onze AI-oplossingen vatbaar zijn voor onbedoelde gevolgen en hoe die risico's kunnen worden beheerd.

Onze inzet voor ethische AI ​​vormt een weerspiegeling van onze kernwaarden en onze aandacht voor onze werknemers, klantenservice, innovatie en integriteit.

We bieden klanten inzicht in onze AI-modellen met behulp van duidelijke documentatie waarin wordt uitgelegd hoe onze AI-oplossingen worden gebouwd, hoe ze werken, hoe ze worden getraind en getest, en hoe ze voortdurend aan test- en evaluatieprocedures worden onderworpen. We blijven onze kennis vergroten en verbeteren aan de hand van innovatief onderzoek op het gebied van eerlijke en transparante algoritmen. 

Onze inzet voor dataprivacy en -bescherming waarmaken

Dataprivacy en -bescherming is fundamenteel voor betrouwbare AI. Onze privacyprincipes gelden voor al onze producten en services, inclusief onze AI-technologieën. We omarmen goed databeheer en goede governanceprocessen en privacy-by-designprincipes. We respecteren 'user agency' en geven onze klanten de controle over het gebruik van hun data in onze AI-oplossingen. De toegang tot data om onze AI-oplossingen te bouwen wordt gereguleerd en gecontroleerd. We blijven gefocust op onze klanten en de veranderende privacybehoeften van hun werknemers om onze dienstverlening te optimaliseren.

We blijven samenwerken met diverse en crossfunctionele experts om deze principes volledig te operationaliseren met helder beleid en gedocumenteerde procedures. Onze kernwaarde is 'integriteit' en we zeggen dan ook wat we bedoelen, we menen wat we zeggen en we komen onze afspraken na. Deze ethische AI-principes helpen ons in te spelen op de veranderende behoeften van onze klanten en de business van enterprise cloud-applicaties te innoveren binnen een snel veranderende en complexe regelgeving. 

We richten ons tot Amerikaanse federale, staats- en lokale overheden, de Europese Unie en andere overheden over de hele wereld om te pleiten voor werkbare, op risico's gebaseerde regelgeving die het vertrouwen in AI-technologie vergroot en innovatie faciliteert. Ons ontwikkelingsproces blijft meegroeien met nieuwe best practices en kaders voor regelgeving. En we blijven ons inzetten voor de levering van betrouwbare AI-oplossingen die waarde bieden aan onze klanten, de werknemers en de samenleving. 

Meer om te lezen