Trends in werving en selectie in de eerste helft van 2023: vertraging en stagnatie

In de eerste helft van 2023 hebben zich grote veranderingen op de arbeidsmarkt voorgedaan, met duidelijk voelbare effecten op de beroepsbevolking, waaronder tekenen van verminderde betrokkenheid. Uit metrics van het Workday-platform blijkt dat er meer sollicitaties zijn voor minder banen en dat het vrijwillige personeelsverloop met 20% is gedaald vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Op basis hiervan hebben we de belangrijkste trends en inzichten verzameld om HR-managers te helpen hun koers uit te stippelen voor de nabije toekomst.

We zien dat de vertraging in werving en selectie in de eerste helft van 2023 toeneemt en dat de kloof tussen sollicitaties en vacatures groter wordt. We zitten stevig verankerd in een markt waar werkgevers zich richten op toptalent en recruiters te maken krijgen met grote aantallen kandidaten voor veel minder functies. Ondertussen stagneert de mobiliteit van werknemers: ze stromen niet door en vertrekken ook niet. Recente sentimentdata vertonen een neerwaartse trend en zijn een waarschuwing voor werkgevers. 

De conclusie? Om hun doelstellingen te bereiken, moeten bedrijven de juiste mensen met de juiste vaardigheden vinden voor een beperkt aantal vacatures. Tegelijkertijd moeten de mogelijkheden van bestaand talent optimaal worden benut.

Om de huidige situatie beter te begrijpen, hebben we statistieken bekeken van Workday Recruiting, Workday Peakon Employee Voice en het kernsysteem van Workday Human Capital Management (HCM). Dit zijn onze bevindingen: 

 • De vertraging in werving en selectie wordt steeds beter zichtbaar. Als we de cijfers over het eerste en tweede kwartaal van 2023 bekijken, zien we dat de vertraging in het aantal vacatureaanvragen in het tweede kwartaal (-20%) groter was dan in het eerste kwartaal van 2023 (toen was het -10%). 

 • Mensen blijven zitten waar ze zitten. In alle sectoren is het gemiddelde vrijwillige personeelsverloop over 12 maanden met 20% gedaald ten opzichte van vorig jaar.

 • Er komen meer sollicitaties binnen voor minder banen. In de eerste helft van het kalenderjaar (vergeleken met dezelfde periode in 2022) zagen we een daling van 15% in het aantal vacatures en een stijging van 30% in het aantal sollicitaties. 

 • Carrière maken wordt steeds lastiger voor werknemers, vooral in de technologiesector. In 13 van de 16 gemeten sectoren daalden de promotiepercentages over 12 maanden vergeleken met vorig jaar. De technologiesector kent de grootste daling, waarbij gemiddelde promotiecijfers over twaalf maanden met 30% per jaar dalen.

 • De belangrijkste factoren voor werknemerssentiment vertonen een neerwaartse trend. Uit data van Workday Peakon Employee Voice blijkt dat veel van de factoren die te maken hebben met gezondheid en welzijn (werkdruk) en loopbaanontwikkeling (groei, beloning en waardering) dit jaar tot de laagst scorende factoren in de analyse behoren.

We zitten stevig verankerd in een markt waar werkgevers zich richten op toptalent en recruiters te maken krijgen met grote aantallen kandidaten voor veel minder functies.

Voornaamste trends op het gebied van werving en selectie

In mei 2023 rapporteerde het Bureau of Labor Statistics meer dan 9,8 miljoen vacatures in de Verenigde Staten. Workday Recruiting verwerkte in mei 2,2 miljoen vacaturetransacties, wat neerkomt op bijna 22% van alle vacatures in de V.S. in die maand. Als het huidige tempo aanhoudt, zal Workday in 2023 naar verwachting meer dan 36 miljoen vacatureaanvragen, 266 miljoen sollicitaties en 24 miljoen aanbiedingen/arbeidsovereenkomsten verwerken. Dankzij de omvang en kwaliteit van onze dataset, hebben we een van de meest uitgebreide, realtime overzichten van internationale wervingstrends in de huidige markt. 

In de eerste helft van 2023 verwerkte Workday Recruiting:

 • 18 miljoen vacatures (15% minder dan in de eerste helft van 2022). 
 • 133 miljoen sollicitaties (30% meer dan in de eerste helft van 2022).
 • 12 miljoen aanbiedingen/arbeidsovereenkomsten (9% minder dan in de eerste helft van 2022).

In Q2 2023 verwerkte Workday Recruiting echter:

 • 8,6 miljoen vacatures (20% minder dan in Q2 2022). 
 • 66,4 miljoen sollicitaties (30% meer dan in Q2 2022).
 • 6,2 miljoen aanbiedingen/arbeidsovereenkomsten (13% minder dan in Q2 2022).

Hoewel het aantal sollicitanten is gestegen, daalde het aantal geplande sollicitatiegesprekken in de eerste helft van 2023 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dit is nog een aanwijzing dat bedrijven van meet af aan in het wervingsproces zeer selectief zijn. 

Wereldwijd zagen we een kleinere daling in het aantal vacatures en een grotere toename van het aantal sollicitaties dan in de Verenigde Staten, wat duidt op een grotere veerkracht bij werving en selectie. Hoewel er verschillen zijn in personeelswerving per land, zagen onze klanten buiten de V.S. over het algemeen wel een (langzamere) daling in het aantal vacatures. Binnenkort is ons volledige rapport met meer details beschikbaar, inclusief de vijf landen met het grootste aantal vacatures en sollicitaties.

Tijdens een chaotische en beladen tijd toonden leaders empathie en kwetsbaarheid en vormden ze authentieke connecties met hun werknemers. Het onderhouden van dit soort connecties is niet alleen het juiste om te doen, het is ook slim zakendoen.

Werving van personeel trekt aan in de gezondheidszorg, maar verslapt in andere sectoren

Als we kijken naar het aantal vacatures in verschillende sectoren, zien we alleen in de gezondheidszorg meer vacatures in de eerste helft van 2023 dan in dezelfde periode in 2022. 

Sectoren die de meeste vacatures hebben geplaatst in de eerste helft van 2023:

 1. Retail: 4 miljoen (afname van 13%, 600.000 minder vacatures dan in de eerste helft van 2022).
 2. Productie: 2,9 miljoen (afname van 28%, 1,1 miljoen minder vacatures dan in de eerste helft van 2022).
 3. Financiële dienstverlening: 2,6 miljoen (afname van 24%, 811.000 minder vacatures dan in de eerste helft van 2022). 
 4. Gezondheidszorg: 2,4 miljoen (toename van 16%, 329.000 meer vacatures dan in de eerste helft van 2022).
 5. Zakelijke dienstverlening: 1,8 miljoen (afname van 30%, 771.000 minder vacatures dan in de eerste helft van 2022). 

Hoewel het interessant is om naar sectoren te kijken puur in termen van volume, kan de staat van een sector voor zowel werkgevers als werknemers het beste worden afgelezen aan de verhouding tussen het aantal sollicitaties en het aantal vacatures. Met andere woorden, het aantal sollicitaties per vacature. Deze data bewijzen wat velen al aanvoelen: werkzoekenden kunnen een grote concurrentie verwachten per vacature, omdat het aantal sollicitaties per openstaande vacature in alle bedrijfstakken is toegenomen.

Sectoren aan de top met het hoogste aantal sollicitaties per vacature zagen meer sollicitanten voor minder vacatures.

Hoogste aantal sollicitaties per vacature: 

 1. Zakelijke dienstverlening: 11 sollicitaties per vacature (65% meer dan in de eerste helft van 2022)
 2. Non-profit: 10 sollicitaties per vacature (66% meer dan in de eerste helft van 2022)
 3. Financiële dienstverlening: 9 sollicitaties per vacature (74% meer dan in de eerste helft van 2022)
 4. Communicatie, media en technologie: 9 sollicitaties per vacature (50% minder dan in de eerste helft van 2022).
 5. Energie en nutsvoorzieningen: 8 sollicitaties per vacature (80% meer dan in de eerste helft van 2022)

Laagste aantal sollicitaties per vacature: 

 1. Gezondheidszorg: 3 sollicitaties per vacature (23% meer dan in de eerste helft van 2022)
 2. Onderwijs: 5 sollicitaties per vacature (32% meer dan in de eerste helft van 2022)
 3. Transport: 6 sollicitaties per vacature (69% meer dan in de eerste helft van 2022)
 4. Productie: 7 sollicitaties per vacature (71% meer dan in de eerste helft van 2022)
 5. Publieke sector: 7 sollicitaties per vacature (77% meer dan in de eerste helft van 2022)

De sectoren met het laagste aantal sollicitaties per vacature zijn grotendeels dezelfde sectoren als die we in de eerste helft van 2022 op deze lijst zagen. Maar in de eerste helft van 2023 stegen de aantallen aanzienlijk in al deze sectoren. Opvallend waren de transport-, productie- en publieke sector, waar stijgingen plaatsvonden van 69% en meer. Omdat deze sectoren een groot aantal eerstelijnsmedewerkers hebben en te kampen hebben gehad met langdurige personeelstekorten en lagere aantallen sollicitanten, is het bemoedigend om een gezonde groei te zien.

Zoals hierboven opgemerkt, gaat de gezondheidszorg niet mee met de bredere wervingstrends. Van de top vijf van sectoren die de meeste vacatures hadden, was dit de enige sector die een stijging zag in het aantal sollicitaties per vacature vergeleken met de eerste helft van 2022. De gezondheidszorg kampt sinds de pandemie met aanhoudende personeelstekorten en probeert nog steeds verwoed vacatures op te vullen.

Workday Recruiting verwerkte in mei 2,2 miljoen vacaturetransacties in de Verenigde Staten, wat neerkomt op bijna 22% van alle vacatures in de V.S. in die maand.

Hoe nu verder?

De meest succesvolle organisaties ondernemen stappen om hun personeel aan zich te binden en optimaal in te zetten. Ondertussen richten ze zich op het aantrekken van talent met de beste vaardigheden voor de functie. Hier volgen enkele ideeën over hoe organisaties dit kunnen bereiken.

Werving en selectie op basis van vaardigheden

 • Dit is het perfecte moment voor bedrijven om over te schakelen op een competentiegerichte talentstrategie die talentpools aantoonbaar uitbreidt en de wervingskwaliteit verbetert. 

 • Gebruik strategische personeelsplanning om een plan te ontwikkelen rond die vaardigheden en andere bedrijfsvereisten.

 • Recruiters die te maken krijgen met een overvloed aan sollicitanten, kunnen dankzij AI en ML grote taken automatiseren, datagestuurde beslissingen nemen over talent en personeel, en een betere kandidaatervaring creëren. 

Het beste in uw talent naar boven halen

 • Naarmate de aard van het werk verandert, is het belangrijk dat we werknemers helpen zich aan te passen en er alles aan doen om hun werk gemakkelijker maken. Nu veel werknemers weer terugkeren naar kantoor, worden ze overspoeld met activiteiten en brengen ze meer tijd door met vergaderen dan met hun eigenlijke werk. Dit is een belangrijk moment voor werkgevers om gevestigde normen te herzien, processen met een frisse blik te bekijken en veranderingen aan te brengen in de bedrijfscultuur. Hierdoor kunnen werknemers voldoende tijd besteden aan het belangrijke en productieve werk dat het verschil maakt.

 • Als de betrokkenheid afneemt, kunnen bedrijven gebruikmaken van de lessen in leiderschap die ze hebben geleerd tijdens de pandemie. Tijdens een chaotische en beladen tijd toonden leaders empathie en kwetsbaarheid en vormden ze authentieke connecties met hun werknemers. Het onderhouden van dit soort connecties is niet alleen het juiste om te doen, het is ook slim zakendoen. Ons motto bij Workday is dat wanneer je goed voor je mensen zorgt, zij goed voor je klanten en je bedrijf zullen zorgen.

Het is nu meer dan ooit tijd om te luisteren naar wat uw werknemers te zeggen hebben. Door eerst te luisteren en dan pas te handelen, kunnen we met succes door deze vertragende en enigszins stagnerende arbeidsmarkt laveren.

Lees het volledige rapport 'De eerste helft van 2023: talent- en wervingstrends' waarin dieper wordt ingegaan op de trends in werving en selectie wereldwijd, welke sectoren het meeste vrijwillige en onvrijwillige verloop zien en hoe het huidige recruitinglandschap de inspanningen op het gebied van diversiteit en inclusie beïnvloedt.

Meer om te lezen