Met behulp van AI een augmented workforce ondersteunen

Augmented workforces veranderen niet alleen de toekomst van werk, ze beïnvloeden ook het heden. Ontdek hoe jouw bedrijf profiteert van de integratie van artificial intelligence.

Glimlachende werknemer op een werkplek

Artificial intelligence (AI) zorgt voor enorme innovatie in allerlei sectoren, maar is voor veel werknemers ook een grote bron van zorg. Moderne, generatieve AI-tools produceren in een oogwenk visuele content, tekst en datasets, wat vragen oproept over baanzekerheid op de lange termijn. De Organisation for Economic Co-operation and Development ontdekte zelfs dat de kans groot is dat 27% van de banen wereldwijd wordt geautomatiseerd. Gelukkig wordt toekomstig succes bepaald door versterking van je workforce, niet door vervanging.

AI heeft de potentie een flinke concurrentievoorsprong te bieden, maar veel bedrijven zijn nog aan het onderzoeken welke usecases er zijn voor AI. Daarbij is het essentieel dat bedrijven het menselijke element niet uit het oog verliezen en zorgen dat hun HR-teams betrokken zijn bij belangrijke AI-beslissingen. Om succesvol te zijn in de nieuwe werkwereld, moeten bedrijven drie vragen beantwoorden: Hoe verandert AI de workflow van elke medewerker? Wat zijn de mogelijke voordelen van AI? Hoe ondersteunt AI menselijke productiviteit? 

Wat is een 'augmented workforce'?

Een augmented workforce verwijst naar organisaties waarin mensen en machines samenwerken als partners. Samen behalen AI-systemen en menselijke werknemers veel betere resultaten dan wanneer ze apart werken. Dit betekent een overgang van een werkmodel gebaseerd op arbeidskrachten naar een model dat is gebaseerd op geïntegreerde technologieën.

Naast het definiëren van de augmented workforce, is het ook de moeite waard enkele gerelateerde termen te definiëren. Om een augmented workforce te creëren, is het cruciaal dat werknemers inzicht hebben in de rol van AI op de werkvloer. Dit zijn enkele belangrijke begrippen als we het hebben over de rol van AI:

 • Artificial intelligence (AI): de technologie die computers en apparaten in staat stelt om handelingen te verrichten die voorheen alleen door mensen konden worden uitgevoerd. AI was in eerste instantie bedoeld voor het oplossen van problemen, maar kan nu voor allerlei zaken worden ingezet: van data-analyse tot het genereren van beelden.

 • Machine learning (ML): een onderdeel van AI dat machines traint om door herhaling en algoritmische processen zelfstandig te leren. In plaats van expliciete instructies op te volgen, maken ML-systemen gebruik van statistische modellen om zich aan te passen op basis van de patronen die ze in de data vinden.

 • Intelligente automatisering: het automatiseren van repetitieve, handmatige processen om de workflows van werknemers te stroomlijnen. Automatiseringstools verbeteren niet alleen de nauwkeurigheid en efficiëntie, maar geven werknemers ook de ruimte om zich te richten op belangrijkere bedrijfsdoelen.

Een augmented workforce verwijst naar organisaties waarin mensen en machines samenwerken als partners.

De impact van AI op de internationale werkvloer

Organisaties met augmented workforces zorgen nu al voor aanzienlijke veranderingen op de wereldmarkt. Uit data van AlphaSense blijkt dat bijna 40% van de bedrijven in de blue-chip S&P 500-index in 2023 AI of gerelateerde termen noemde tijdens winstgesprekken. Businessleaders moeten erkennen dat een grote technologische revolutie niet alleen op komst is, maar al heeft plaatsgevonden. Maar wat betekent zo'n ingrijpende verandering op de werkvloer?

Volgens onderzoek van McKinsey kan minder dan 5% van de beroepen volledig worden geautomatiseerd. Voor de meeste bedrijven is volledige automatisering echter niet het doel. Uit datzelfde onderzoek bleek dat bijna 60% van de werknemers functies hadden waarbij meer dan een derde van hun taken kon worden geautomatiseerd. Dat houdt een ingrijpende verandering in van rol, verantwoordelijkheid en de totale toekomst van werk.

Als volledige automatisering niet het einddoel is, blijft de vraag: hoe kan AI mensen ondersteunen, niet vervangen? In een onderzoek van Workday uit 2023 zegt 45% van de besluitvormers dat AI en ML nieuwe carrièrepaden voor werknemers zullen creëren. Toch bleek uit een onderzoek van Workday uit 2024 dat slechts 62% van de leaders en 52% van de werknemers AI verwelkomt. Daarom is het van groot belang dat bedrijven zich verdiepen in de voordelen van een augmented workforce.

De vijf voordelen van een augmented workforce

Nu steeds meer bedrijven het hebben over de toepassingsmogelijkheden van AI, is het duidelijk dat er een belangrijke transformatie gaande is. Wat AI uniek maakt in vergelijking met andere specifiekere, technologische innovaties, zijn de uitgebreide toepassingsmogelijkheden. Dat betekent dat elke afdeling van je organisatie hier potentieel van kan profiteren.

In de vijf onderstaande categorieën wordt besproken hoe augmented workforces hun concurrenten voorbijstreven. Of het nu gaat om het automatiseren van repetitieve taken, stroomlijnen van werving of in kaart brengen van skills gaps, AI helpt je bij het ontsluiten van het potentieel van je werknemers.

1. Automatiseren om efficiëntie te vergroten

Het is lastig om meer productiviteit te realiseren zonder dat de werknemerstevredenheid afneemt. Intelligente automatisering onderscheidt zich doordat de mens daarbij centraal staat. Doordat AI routinematige en repetitieve processen automatiseert, zijn werknemers vrij zich te concentreren op werk dat echt mensenwerk is. AI organiseert en analyseert complexe data en doet daarna voorspellingen, terwijl werknemers creatief denken en het grotere geheel zien.

Het belangrijkste is dat deze interactie tussen mens en machine plaatsvindt, wat betekent dat werknemers beslissingen nemen op basis van door AI verzamelde data. Bij beslissingen waarbij mensen betrokken zijn, van het inplannen van werknemers tot de reorganisaties van teams, worden belangrijke persoonlijke factoren mogelijk niet vastgelegd in de data. Je managers weten uiteindelijk het beste hoe hun werkplekken en productielijnen functioneren. AI helpt hen alleen om sneller tot actie over te gaan. Door mensen betrokken te behouden, ontstaat een productievere en meer tevreden augmented workforce.

Dit zijn drie gebieden waarbij AI al grote efficiëntiewinsten oplevert voor organisaties:

 • Optimaliseren van roosters door de vraag naar personeel af te stemmen op vaardigheden, beschikbaarheid en voorkeuren van werknemers
 • Het uitlichten van waardevolle werknemersfeedback op cruciale momenten
 • Nauwkeurige demandforecasting, afgestemd op fluctuerende markten en het vermijden van voorraadtekorten

In een onderzoek van Workday uit 2023 zegt 45% van de besluitvormers dat AI en ML nieuwe carrièrepaden voor werknemers zullen creëren.

2. Recruiting en onboarding stroomlijnen

De eerste indruk telt, zeker wat betreft recruiting en onboarding. Het aantrekken van talent kan door complexe wervingssystemen, onduidelijke interviewprocedures en gebrekkige planning een onmogelijke taak worden. Daarom zijn HR-afdelingen zo veel tijd en resources kwijt aan recruiting en onboarding. Een augmented workforce lost veel van deze problemen op.

AI helpt om het wervingsproces te versnellen door kandidaten met de juiste vaardigheden te vinden, die vervolgens door recruiters worden gescreend. Zodra een nieuwe werknemer is aangenomen, kunnen AI-chatbots dankzij natuurlijke taalverwerking snel vragen beantwoorden tijdens de onboarding. In beide gevallen helpt AI HR-professionals slimmere, effectievere beslissingen te nemen. AI neemt bovendien eenvoudige taken over, zodat werknemers tijd overhouden voor urgentere problemen van nieuwe medewerkers.

Dit zijn drie manieren waarop AI het recruitings- en onboardingsproces al efficiënter maakt:

 • Opstellen van vacatureteksten en functiebeschrijvingen aan de hand van simpele prompts
 • Scannen van enorme hoeveelheden sollicitaties om kandidaten met de juiste vaardigheden voor een functie te vinden
 • Kandidaten nieuwe banen voorstellen die passen bij hun ervaring en vaardigheden

3. De employee experience verbeteren

Tijdens gesprekken over de employee experience gaat het vaak over het verbeteren van persoonlijke aspecten: meer plekken om te socializen op het werk, betere bureaus en een breder assortiment aan snacks. Toch is het niet goed om het bij deze gesprekken alleen te hebben over de fysieke werkomgeving. Een groot voordeel van AI op de werkvloer is dat er een toegankelijkere en inclusievere bedrijfscultuur ontstaat.

Naast het optimaliseren van werkprocessen en automatiseren van routinetaken, is het dankzij 'augmentation' ook mogelijk om de drempel voor bepaalde functies te verlagen. AI biedt op maat gemaakte ondersteuning en informatie afgestemd op de behoeften van werknemers, en bevordert wereldwijde samenwerking tussen medewerkers. Zo wordt het voor werknemers met een beperking mogelijk te werken waar en hoe hen dat het beste uitkomt. Voor bedrijven is de belangrijkste usecase van AI misschien wel het meten van werknemersbetrokkenheid in het licht van deze wijzigingen.

Dit zijn drie manieren waarop AI de employee experience al verbetert:

 • Aanbevelen van trainingen en cursussen die aansluiten bij gebruikersbehoeften
 • Afstemmen van dienstroosters en workflows op individuele werknemers
 • Analyseren van grote hoeveelheden werknemersfeedback om waardevolle inzichten te verkrijgen

4. Op maat gemaakte leertrajecten voor werknemers faciliteren

Volgens een onderzoek van Forum en PwC kan het bbp tegen 2030 met $ 6,5 biljoen zijn gestegen door te investeren in skills training. Toch wordt slechts 0,5% van het wereldwijde bbp geïnvesteerd in levenslang leren voor volwassenen. Bedrijven hebben vaak moeite om te bepalen welke vaardigheden ontbreken en welke nodig zijn. Door AI in te zetten om die data in realtime te verwerken, krijgen businessleaders een compleet overzicht van hun vaardighedenportfolio.

AI biedt HR-leaders een uitgebreide dataset, waardoor de verbanden tussen verschillende vaardigheden en ontwikkelingskansen zichtbaar worden. Daarnaast genereert AI gepersonaliseerde leertrajecten op basis van omscholingsbehoeften. 54% van de leaders zegt dat het gebruik van AI om verborgen vaardigheden te identificeren hen zou helpen bij het omscholen van hun workforce en het behouden van ontslagen talent. Door intelligente automatisering wordt het begeleiden van werknemers tijdens hun leertrajecten en bij interne mobiliteit gemakkelijker dan ooit.

Op deze drie gebieden speelt AI al een rol in de loopbaanontwikkeling van werknemers: 

 • Groeimogelijkheden in kaart brengen en promoten om werknemers bij te scholen en toptalent te behouden
 • Individuele leertrajecten aanbieden aan werknemers terwijl ze hun gebruikelijke taken uitvoeren
 • Aanpassen van aanbevelingen voor het ontwikkelen van vaardigheden, afgestemd op de wensen en carrièredoelen van werknemers

5. Welzijn van werknemers waarborgen

Als het welzijn van werknemers afneemt, kan dit grote, verstrekkende gevolgen hebben. In een augmented workforce worden de eerste signalen van afnemend welzijn veel sneller opgemerkt. HR kan AI-analytics gebruiken om problemen te signaleren, van verzuimpatronen tot dalende scores voor werknemersbetrokkenheid. Hierna is het voor je HR-leaders eenvoudig om meteen tactvol in te grijpen.

Het welzijn van personeel wordt ook beïnvloed door psychologische veiligheid; het komt werknemers ten goede als het mogelijk is om op een vertrouwelijke manier feedback te geven. AI helpt HR-leaders om patronen en inzichten te herkennen in de enquêtereacties van hun teams, zonder dat dit ten koste gaat van die veiligheid. Door werknemers een veilige omgeving te bieden om hun gedachten te delen en vervolgens te handelen op basis van de inzichten die AI oplevert, creëer je een inclusieve cultuur.

Dit zijn drie manieren waarop AI al bijdraagt aan het welzijn van werknemers:

 • Welzijn en verlooprisico berekenen en acties voorstellen
 • Samenvatten van grote hoeveelheden werknemersfeedback om trends en problemen in kaart te brengen
 • Persoonlijke evaluaties verbeteren door objectieve data te verstrekken

In 'The Future of Jobs Report 2023' wordt voorspeld dat AI in 2027 43% van alle werkprocessen heeft geautomatiseerd.

De augmented workforce van de toekomst creëren met Workday

AI heeft al invloed gehad op miljoenen functies en het tempo van de veranderingen neemt alleen maar toe. In 'The Future of Jobs Report 2023' wordt voorspeld dat AI in 2027 43% van alle werkprocessen heeft geautomatiseerd. Het is voor bedrijven essentieel om nu stappen te ondernemen om hun huidige talent gerust te stellen en verder te helpen met een goede, systematische AI-integratie. Early adopters profiteren niet alleen direct, maar halen ook later meer voordeel uit de voortdurende evolutie van AI.

Het aanpakken van verandermanagement op die schaal lijkt misschien overweldigend, maar het versterken van je workforce hoeft niet moeilijk te zijn. Bij Workday zit AI in de kern van onze oplossingen. Het is niet iets wat we naderhand nog eens hebben toegevoegd. Doordat AI in ons platform is geïntegreerd, wordt het voor onze gebruikers eenvoudig om deze technologie in te zetten bij hun dagelijkse werkzaamheden en zodoende tijd te besparen op ingewikkelde integraties. Workday People Analytics biedt bijvoorbeeld automatisch gepersonaliseerde inzichten die de belangrijkste trends, drijfveren, risico's en kansen binnen je workforce aan het licht brengen. Dit geeft leaders de ruimte om zich te richten op de zaken die er echt toe doen.

Met deze geïntegreerde aanpak speelt Workday soepel in op de razendsnelle ontwikkelingen in AI. We implementeren voortdurend nieuwe functies, zodat gebruikers in de gehele Workday-omgeving profiteren van een consistente ervaring. Meer weten over hoe Workday klanten nu helpt om de werkplek van de toekomst te creëren? Lees dan 'Toekomstbestendige talentstrategie'.

Meer om te lezen