Internationaal onderzoek: IT-leiders over de belangrijkste uitdagingen op het gebied van digitale acceleratie

Dit onderzoek bespreekt hoe IT-leiders werken aan het versnellen van de digitalisering en hoe ze zorgen voor veerkracht in hun organisatie.

De coronapandemie heeft het belang van stabiele digitale omzetstromen heel erg duidelijk gemaakt. De CIO had (en heeft) een centrale rol om ervoor te zorgen dat bedrijven over de digitale capaciteiten beschikken die ze nodig hebben om te overleven.

"Organisatorische agility: roadmap voor digitale acceleratie" is een rapport gebaseerd op een onderzoek onder 1024 C-suite-executives en hun direct ondergeschikten uit 14 landen en 12 branches. Het rapport toont aan dat IT- en operationele leiders die focussen op data, processen en productiviteit hun organisaties wendbaarder maken en de digitalisering van hun organisatie versnellen. Net als veel CEO's zijn deze leiders van mening dat toegang tot data de productiviteit bevordert. Dit in tegenstelling tot finance- en HR-managers, die de kracht van data vooral koppelen aan besluitvorming.

Als we kijken naar digitale transformatie bevinden we ons in het tijdperk van 'The Great Acceleration'. De CIO speelt hier een belangrijke rol bij.

Uit ons onderzoek kwamen vier belangrijke inzichten naar boven:

  • Digitale omzetmodellen hebben de overhand (en dit neemt alleen maar toe). Meer dan een derde van de bedrijven verwacht dat binnen drie jaar 75% van hun inkomsten uit digitale omzetmodellen komt. Dat is 3x zoveel als in 2019.

  • Slimme technologie bevordert digitale groei. Bedrijven die artificial intelligence (AI), machine learning (ML) of robotic process automation (RPA) hebben geadopteerd rapporteren gemiddeld 2x zoveel digitale inkomsten dan organisaties die hier nog geen of weinig vooruitgang in hebben geboekt.

  • Het veranderen van tools is makkelijker dan het veranderen van mindsets. Hoewel meer dan de helft van de organisaties (56%) stelt dat hun technologie op één lijn ligt met hun doelen voor digitale transformatie, zegt slechts 16% hetzelfde over hun bedrijfscultuur. Het implementeren van technologieën die workflows stroomlijnen en werknemers helpen met hun dagelijkse werkzaamheden is belangrijk voor het boosten van de technologie-ROI.

  • Agility zorgt voor veerkracht. Een derde van de leiders was het ermee eens dat digitale groei de veerkracht van de organisatie bevordert. Zo beschikken bedrijven die snel konden reageren op de pandemie over diverse agile mogelijkheden, zoals toegang tot data en tools voor functieoverschrijdende samenwerking.

Uit het onderzoek bleek dat IT- en operationele leiders prioriteit geven aan een bedrijfsbrede transitie naar een 'tech-savvy' omgeving. IT-leiders zijn zich erg bewust van het belang van hun rol. De meest waardevolle skillsets voor de wereld van IT zijn slimme technologieën (33%) en geavanceerde analytics en datavisualisatie (30%). Om data toegankelijk te maken zijn de technische vaardigheden van IT- en operationele teams onmisbaar. Van de bedrijven die volledige toegankelijkheid van data menen te hebben, zegt 53% dat cyberbeveiliging, privacy en compliance dit mogelijk maken.

De juiste technologie is essentieel

De onrust van 2020 maakte dat IT- en operationele leiders het belang van stabiele digitale omzetmodellen nog meer zijn gaan onderkennen, blijkt uit ons rapport. Zo verwacht 36% van de ondervraagden dat binnen drie jaar 75% tot 100% van hun inkomsten zal voortvloeien uit digitale omzetmodellen. Dat is 3x zoveel dan in 2019.

CIO's, COO's en andere IT- en operationele leiders spelen een cruciale rol bij het uitrollen van de juiste technologieën. Zonder de juiste kennis, ervaring en vaardigheden is het onmogelijk om digitale omzetmodellen in stand te houden en te laten groeien. IT- en operationele leiders beseffen daarnaast dat het integreren van omzetgestuurde beslissingen in de technologiestrategie gunstig is voor de bottomline en de efficiëntie van de organisatie. 

Met het oog op een geslaagde overgang naar digitale omzetmodellen stelde 30% van alle respondenten dat ze meer moeten investeren in technologie die ervoor zorgt dat het personeelsbestand ook tijdens toekomstige crises veerkrachtig blijft. 

Weerstand tegen de digitale transitie

Op de vraag welke factoren bijdragen aan een soepele digitale transformatie en in hoeverre dit bij hun organisaties het geval was, stelde 45% van de IT- en operationele leiders dat hun beleidsregels rond cyberbeveiliging, privacy en/of compliance het best op hun doelen waren afgestemd. Interessant genoeg vond slechts 16% dat hun bedrijfscultuur goed aansloot bij de doelen van hun bedrijf op het gebied van digitale transitie. Uit deze cijfers blijkt dat er nog weerstand is, ondanks de onmiskenbare behoefte aan verdere digitalisering. 

Slimme technologieën zijn essentieel voor veerkracht en aanpassingsvermogen in tijden van crisis. Ze dragen ook bij aan snellere groei van digitale inkomsten in het 'nieuwe normaal'. CIO's met een sterke technologische visie die ook kijken naar de meerwaarde van technologie – en dus niet alleen naar de logistieke kant van de implementatie – helpen hun organisaties succes te boeken.

Het voortouw nemen bij nieuwe technologieën en vaardigheden

Digitale groei vereist digitale vaardigheden. Bijna 80% is van mening dat toegang tot relevante data de besluitvorming voor werknemers op alle niveaus verbetert. Bruikbare data vraagt om het integreren van zaken als continue planning en agile metrics in de dagelijkse werkprocessen. CIO's kunnen hierin het voortouw nemen door te kiezen voor oplossingen die iedereen de juiste inzichten bieden op het juiste moment. 

Het goede nieuws voor CIO's is dat de meerderheid van alle respondenten stelde dat IT het beste is afgestemd op de doelen rond digitale transformatie. Het bedrijfsgebied dat volgens de respondenten dan weer het minst op digitale transformatie was afgestemd, was bedrijfscultuur. Hoewel cultuur doorgaans niet tot het domein van IT behoort, wijst dit er wel op dat digitale transformatie niet slechts een technologische kwestie is, maar om bedrijfsbrede afstemming vraagt. 

Om deze kloof te dichten kunnen CIO's op zoek gaan naar mogelijkheden om een cultuurverschuiving teweeg te brengen. Volgens de IT- en operationele leiders in onze survey is een sterke afhankelijkheid van IT een van de barrières voor tijdige en betrouwbare selfservice-datatoegang. Digitaal onderlegde technologieleiders doen hun best om ervoor te zorgen dat hun eigen afdelingen datademocratisering niet in de weg staan. 

Maar hoe geeft u mensen die niet echt thuis zijn in IT het vertrouwen om zelf met technologie aan de slag te gaan? IT- en operationele teams noemen toegankelijke data cruciaal voor continue planning. Meer dan de helft (56%) van de ondervraagde IT- en operationele leiders noemen de combinatie van nauwkeurige, betrouwbare data en vaardigheden in data-analytics (54%), als de sleutel tot agility.

Agility zorgt voor veerkracht

In de loop van 2020 veranderde de wereld voortdurend. Bedrijven moesten constant van koers veranderen. Toch heeft slechts 43% van de ondervraagde bedrijven continue planning ingevoerd. Van die bedrijven stelde 50% dat toegang tot realtime data dit mogelijk heeft gemaakt. IT- en operationele leiders noemen data, processen en productiviteit als essentiële factoren voor wendbaarheid, terwijl finance- en HR-managers in de eerste plaats wezen op besluitvorming. 

Olli Hyyppä, CIO bij NXP Semiconductors: "We zetten onze eerste stappen in predictive analytics door te kijken naar wat er waarschijnlijk zal gebeuren. Daarna gaan we kijken of we bepaalde gebeurtenissen kunnen voorkomen. Hiervoor moeten we onze mindset veranderen, want die was tot nu toe reactief."

Het gebruik van digitale tools zorgt voor meer wendbaarheid in de afstemming van bedrijfsmetrics en -doelstellingen en het zorgt voor een bekwamer personeelsbestand. CIO's spelen een centrale rol bij het realiseren van organisatorische agility: 53% van alle respondenten zegt dat het integreren van systemen bevorderlijk was voor het wendbaarder maken van de meetmethoden.

Interessant genoeg waren IT- en operationele leiders het er ten opzichte van CEO's aanzienlijk minder mee eens dat toegang tot relevante data de besluitvorming voor werknemers op alle niveaus aanstuurt. Hoewel bijna 90% van de CEO's zegt dat de toegang tot data de besluitvorming stimuleert, is slechts 76% van de CIO's en COO's het daarmee eens. IT- en operationele leiders hebben wellicht meer inzicht dan CEO's in het daadwerkelijke gebruik van data en de uitdagingen die dit met zich meebrengt. Hun opvattingen zijn een waardevolle toevoeging aan gesprekken over 'de datagedreven bedrijfscultuur'. 

CIO's navigeren door de digitale wereldeconomie

De rol van de CIO is van wezenlijk belang voor het versnellen van de digitale transformatie. Met een realistisch beeld van de rol van IT binnen een bedrijf kan de CIO op effectieve en wendbare manier werken aan het verhogen van de digitale inkomsten door het optimaal benutten van slimme technologieën. CIO's die continu plannen, datagedreven beslissingen nemen en zich flexibel opstellen, bevinden zich in de beste positie om hun organisatie te leiden naar een digitale toekomst.

Lees het hele rapport (dat u hier kunt downloaden) om meer te weten te komen over de rol van CIO's bij het versnellen van de digitale transformatie en het verbeteren van de wendbaarheid in een wereld die niet stilstaat.

Meer om te lezen