Een gestructureerde aanpak van diversiteit en inclusie.

We willen dat iedereen zich gewaardeerd voelt, zowel voor het werk dat ze doen als de perspectieven die ze inbrengen. Met de VIBE Index geven we organisaties de instrumenten in handen om hun personeelsbestand sterker en inclusiever te maken.

Uit onderzoek blijkt overduidelijk dat wat goed is voor werknemers, ook goed is voor de onderneming: een divers, inclusief en gelijkwaardig personeelsbestand en een cultuur van 'erbij horen'. In een recent webinar vertelde Josh Bersin, internationaal industrie-analist en dean van de Josh Bersin Academy, dat uit een Glassdoor-enquête bleek dat een hoog percentage werknemers niet wil solliciteren bij een bedrijf dat niet erg divers lijkt te zijn.

En toch, hoewel veel organisaties zich inzetten voor diversiteit en inclusie, zien ze niet de vooruitgang die ze willen zien. Neem de invloedrijke positie van de CEO als voorbeeld: in 2021 zijn slechts 40 van de CEO's bij Fortune 500-bedrijven vrouw, vier zijn zwart en slechts één is een zwarte vrouw. Het gebrek aan vooruitgang op de hoogste niveaus is duidelijk, maar de uitdaging geldt natuurlijk op alle niveaus, in alle bedrijfstakken. 

Een van de grootste obstakels waar organisaties mee te maken krijgen, is niet alleen het stellen van doelen, maar ook het verantwoordelijk houden van leaders (en de organisatie zelf) voor het bereiken van die doelen. Een ander obstakel is dat de aandacht vaak vooral uitgaat naar diversiteit. Diversiteit is belangrijk, maar inclusie is nog belangrijker. Iemand kan een baan bij uw bedrijf aanvaarden, maar als iemand niet het gevoel heeft erbij te horen, zal hij of zij niet lang blijven.

Dit beïnvloedt ook de productiviteit. Uit een recente studie van Harvard Business Review bleek dat werknemers met een groter gevoel van 'belonging', productiever en betrokkener zijn. Uit onderzoek blijkt zelfs dat werknemers die het gevoel hebben erbij te horen 56% beter presteren op het werk en 75% minder ziek zijn.

In 2021 zijn slechts 40 van de CEO's van Fortune 500-bedrijven vrouw, vier zijn zwart en slechts één is een zwarte vrouw.

Een innovatieve oplossing gebaseerd op onze eigen reis

Bij Workday staan we ook voor deze uitdagingen. Omdat we hebben gereflecteerd op onze eigen inspanningen op het gebied van diversiteit en inclusie weten we dat we bedrijven kunnen helpen met het versnellen van hun eigen voortgang. Er is nog veel werk aan de winkel en daarom hebben we onze eigen inspanningen en commitments op deze gebieden opgevoerd.

Zo hebben we een gestructureerde aanpak voor het meten van succes ontwikkeld, die we VIBETM noemen: Value Inclusion, Belonging en Equity. Wij gebruiken deze essentiële kenmerken als maatstaf om ervoor te zorgen dat onze werknemers zich thuis voelen binnen de organisatie, zich betrokken voelen en dat we een gelijkwaardige werkplek bieden.

Misschien bent u zelf bezig met het beoordelen van waar uw bedrijf staat op het gebied van diversiteit en inclusie en wat uw doelen zijn voor de komende jaren. Daarom willen we graag onze ervaringen met u delen. Zo hebben we geleerd dat organisaties hun werknemers beter kunnen begrijpen met slechts een paar kritische acties:

  • Het onderzoeken van intersectionaliteit, d.w.z. de manier waarop verschillende facetten van de identiteit van een werknemer - zoals etniciteit, geslacht, vaardigheden en seksuele geaardheid - invloed hebben op hun ervaringen op het werk.

  • Het meten van de resultaten gedurende de gehele levenscyclus van de werknemer.

  • Het signaleren van gebieden die niet gelijkwaardig zijn.

Uit onderzoek blijkt dat werknemers die het gevoel hebben erbij te horen 56% beter presteren op het werk en 75% minder ziek zijn.

De VIBE Index

Al deze elementen komen samen in de VIBE IndexTM, de Workday-methodologie voor het beoordelen van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie.

We hebben de VIBE Index gecreëerd omdat we een manier nodig hadden om onze eigen prestaties te meten voor de hele levenscyclus van werknemers en om te zien hoe we het doen voor verschillende groepen werknemers. De VIBE Index voorziet onze leaders van deze informatie in de vorm van heldere scores. Op deze manier kunnen ze de vooruitgang tussen werknemersgroepen vergelijken en gebieden identificeren die de meeste aandacht nodig hebben.

We willen dat iedereen zich gewaardeerd voelt, zowel voor het werk dat ze doen als de perspectieven die ze inbrengen. Om die reden willen we organisaties uitrusten met de tools die ze nodig hebben om hier een bijdrage aan te leveren. Ons doel is om u een stevige basis te bieden voor het boeken van vooruitgang op uw eigen VIBE-reis.

Lees voor meer informatie ons tweedelige eBook: 'Met VIBE de diversiteit bevorderen, en nog veel meer' en 'Uw reis naar inclusie en diversiteit versnellen'.

Meer om te lezen