Hoe Workday next-gen-competentietechnologie op schaal levert

Bij Workday geloven we dat inzicht in de vaardigheden van werknemers essentieel is voor het runnen van een business en bepalend voor de toekomst van werk. Daarom introduceren we next-gen-technologie die de impact van Skills Cloud versterkt en onze klanten zo helpt hun positie als competentiegerichte organisatie te verstevigen.

De groeiende aandacht voor vaardigheden is geen verrassing. Gezien het hoge tempo van verandering en het aanhoudende tekort aan arbeidskrachten kiezen bedrijven steeds vaker een competentiegerichte aanpak om hun talentenpool uit te breiden en werknemers te vinden met de vaardigheden die nodig zijn om te slagen in de hedendaagse dynamische bedrijfsomgeving. Maar naarmate de belangstelling voor dit onderwerp groeit, worden ook de uitdagingen van een op competenties gebaseerde talentstrategie duidelijk.

Een van de grootste uitdagingen die bedrijven ondervinden, is het onvermogen om competentiedata uit verschillende bronnen te koppelen. Veel interne en externe toepassingen leveren competentiedata, zoals competentietests, data over de arbeidsmarkt, en recruiting- en learningapplicaties. De gegevens van al deze toepassingen moeten aan elkaar worden gekoppeld om de meest zinvolle inzichten te krijgen op basis van analytics en machine learning. Het integreren van competentiedata is echter niet eenvoudig. Vaak is het complex en vereist het integraties op maat die niet altijd werken. Als gevolg halen bedrijven niet de maximale waarde uit hun skills-based applicaties.

Bij Workday geloven we dat inzicht in de vaardigheden van werknemers essentieel is voor het runnen van een business en bepalend voor de toekomst van werk. Competentiedata vormen de basis voor effectieve personeelsplanning, werving en selectie, en interne mobiliteit.

Daarom hebben we Skills Cloud geïntroduceerd: een ontologie van competentiedata die de componenten van een vaardigheid isoleert, en deze componenten koppelt aan andere vaardigheden, en vervolgens deze vaardigheden koppelt aan andere categorieën. Skills Cloud vormt de kern van Workday Human Capital Management (HCM) en strekt zich daarom uit tot veel Workday-applicaties die gebruikmaken van data over werknemersvaardigheden.

We bieden een open en verbonden ervaring die maakt dat gebruikers in de hele organisatie over een uniforme set vaardigheden beschikken waarmee ze talentmanagement en people experiences kunnen verbeteren.

Skills Cloud werd in 2018 gelanceerd en bevatte aanvankelijk door klanten aangeleverde data en zeer uitgebreide trainingsdatasets. Het aantal vaardigheden dat door alle customer tenants wordt gebruikt, is inmiddels uitgegroeid van 25 miljoen tot meer dan 5 miljard.

En nu introduceren we interoperabiliteitsfuncties voor competentiedata die de impact van Skills Cloud verder versterken en uitbreiden.

De volgende stap in competentietechnologie

Dankzij next-gen annotatietechnologie kan Skills Cloud nu competentiedata uit externe bronnen normaliseren en die data aan andere vaardigheden koppelen – zelfs wanneer er meerdere definities van vaardigheden bestaan – en competentiedata uit meerdere externe bronnen veilig integreren in het Workday-platform. Onze klanten kunnen ook competentiedata van Workday naar externe systemen exporteren, afhankelijk van de manier waarop dat externe systeem competentiedata verwerkt.

Kort samengevat, kunnen klanten nu gebruikmaken van een open en verbonden vaardighedenecosysteem om waarde te leveren en ervaringen van werknemers te verbeteren via machine learning, zowel in Workday als in andere toepassingen.

Deze verbeterde functionaliteit kan het beste worden beschreven als interoperabiliteit van competentiedata. Dat wil zeggen dat informatie of werk met andere systemen kan worden uitgewisseld. Een voorbeeld: wanneer een werknemer een cursus data-analytics volgt op een extern e-learningplatform, kan Workday die competentiedata integreren om de personalisatie van werkervaringen in alle Workday-toepassingen te verbeteren. Competentiedata in Workday kunnen ook naar applicaties van derden worden gehaald om die applicaties te verbeteren. Naarmate werknemers bijvoorbeeld vaardigheden opdoen en in Workday data over competentieniveaus krijgen, kunnen die data in externe talentsystemen worden gebruikt om machine learning-resultaten te verbeteren.

Dankzij de geavanceerde mogelijkheden van Skills Cloud kunnen klanten competentiedata van derden in Workday opnemen. En dat is nog maar het begin. We werken aan een ecosysteem van Skill Software Alliance-partners, te beginnen met Aon, Degreed en SkyHive. Dit ecosysteem bevat skills-ontologieën voor het importeren van relevante competentiedata uit systemen van derden in Workday. Met andere woorden: onze partners koppelen competenties uit hun eigen systeem aan de gegevens in Workday, zodat onze klanten de vaardigheden niet meer zelf in kaart hoeven te brengen. Daardoor gaan onze Workday-klanten snel aan de slag met het toepassen van competentie-inzichten op hun bedrijfsstrategieën.

Datagedreven talentbeslissingen nemen met next-gen competentietechnologie

Als we het over vaardigheden hebben, benoemen onze klanten tegenwoordig vaak dezelfde obstakels: "We kampen met een gebrek aan vaardigheden en een gebrek aan inzicht in de vaardigheden die we nodig hebben om als organisatie wendbaar te worden." Of "Onze vacatures blijven maanden openstaan." En "Hoe ontwikkelen we carrièrepaden die het behoud van werknemers stimuleren?"

We hopen dat bedrijven dankzij de interoperabiliteit in Skills Cloud flexibeler om kunnen gaan met hun talentstrategieën en daardoor hun positie als competentiegerichte organisatie kunnen verbeteren.

Met onze competentietechnologie kunnen organisaties:

  • Strategische talentbeslissingen nemen op basis van relevante inzichten. Door competentiedata uit meerdere bronnen te combineren, kunnen organisaties bepalen hoe zij hun huidige personeel het meest effectief kunnen inzetten. Ze kunnen ook datagedreven beslissingen nemen over talentbeheer en personeelsbezetting en beter plannen voor toekomstige personeelsbehoeften. 

  • De business agility verbeteren en inspelen op veranderende zakelijke behoeften. Door toegang tot realtime competentiegegevens kunnen organisaties vaststellen over welke vaardigheden en competenties hun personeel beschikt – of waar er lacunes zijn – zodat ze beter aan de bedrijfsbehoeften kunnen voldoen.

  • Betekenisvolle employee experiences creëren. Competentiegegevens uit Workday en andere toepassingen kunnen worden gebruikt om werknemers te attenderen op projecten, vacatures en andere interne kansen, zodat zij zich meer betrokken voelen en zich verder kunnen ontwikkelen. 

De toekomst van werk centraal stellen in de talentstrategie

Met onze next-gen competentietechnologie kunnen organisaties de toekomst van werk centraal stellen in hun talentstrategieën.

"Organisaties, inclusief die van ons, stappen steeds vaker over op competentiegerichte talentstrategieën om de betrokkenheid te bevorderen en werknemers kansen te bieden op loopbaanontwikkeling", Amy Richmond, Managing Director, PwC. "In nauwe samenwerking met Workday lossen we een cruciale uitdaging op door onze competentiedata samen te brengen. Zo krijgen we een holistisch beeld van de vaardigheden die we in huis hebben en kunnen we onze loopbaanervaringen afstemmen voor meer werknemerstevredenheid en -succes."

Bij Workday was de overtuiging altijd dat vaardigheden bepalend zijn voor meer flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Met deze nieuwste innovaties zetten we ons er nog meer voor in om organisaties de tools te geven die ze nodig hebben om vaart te zetten achter hun competentiegerichte talentstrategieën. In nauwe samenwerking met onze klanten en partners bieden we een open en verbonden ervaring die maakt dat gebruikers in de hele organisatie over een uniforme set vaardigheden beschikken waarmee ze talentmanagement en people experiences kunnen verbeteren.

Meer om te lezen