De waarde van de cloud herdefiniëren in een post-pandemische wereld

Clare Hickie, CTO, EMEA bij Workday, bespreekt hoe steeds meer bedrijven na de COVID-19-pandemie geïnteresseerd zijn in een overstap naar de cloud, en hoe CIO's hun organisaties kunnen overtuigen van de waarde van de cloud.

Hoe kunnen CIO's de waarde van de cloud voor andere businessleaders definiëren in een post-pandemische wereld? We spraken met Clare Hickie, CTO, EMEA bij Workday, om meer te weten te komen over hoe organisaties ondanks de impact van COVID-19 toch hun overstap naar de cloud versnelden. Hieronder delen we een aantal hoogtepunten uit ons gesprek:

Clare, wat zeggen klanten over de impact die de pandemie heeft gehad op hun overstap naar de cloud?

Ik ben enorm onder de indruk van wat technologyleaders tijdens de pandemie hebben bereikt. We hebben de afgelopen twee jaar een enorme verschuiving gezien in het gebruik van de cloud. De dagelijkse onzekerheid dwong CIO's om de sprong te wagen en daadwerkelijk te investeren in cloudcomputing.

“Er is in zekere zin al een businesscase voor de cloud door COVID-19. De vraag is hoe ver organisaties willen gaan om echte digitale transformatie en innovatie te leveren." 

Clare Hickie Chief Technology Officer, EMEA Workday

We horen en zien dit bij veel van onze klanten. Digitale transformatie is uiteraard ontstaan uit noodzaak, maar is nu in een versnelling terechtgekomen. Er is voor veel bedrijven nog werk aan de winkel en het lukt hen niet allemaal om in hetzelfde tempo te versnellen, maar het is enorm inspirerend om te zien CIO's verandering omarmen om innovatie te faciliteren voor hun organisaties.

Waar moeten CIO's in het bijzonder op letten bij het ontwikkelen van een businesscase voor de cloud? Met name nu de omstandigheden zo onzeker zijn?

Een vraag die veel CIO's mij stellen, is: "Is het niet te laat om over te stappen op de cloud?" En het antwoord is absoluut "nee". Het is ook belangrijk om te benadrukken dat sommige bedrijven hun hele personeelsbestand van de ene op de andere dag hebben omgezet naar een model op afstand. Dit is voor een groot deel te danken aan de kracht van de cloud, het leveringsmodel en de waardevolle data-inzichten waardoor cruciale en tijdige beslissingen kunnen worden genomen. Als CIO's én CEO's ooit hebben getwijfeld over waarom cloudcomputing de toekomst is, dan heeft COVID-19 dat in het juiste perspectief geplaatst.

Het maken van de businesscase kan op verschillende manieren worden benaderd, maar er is één fundamentele vraag: "Wat gebeurt er met mijn on-premise kosten als ik niet migreer naar de cloud?" Dit vereist inzicht in de Total Cost of Ownership, zoals de actuele kosten om het bedrijf te runnen. Wat zijn de kosten voor energie? De kosten voor resources? Wat is het budget voor nieuwe hardware? En wat is er nog meer nodig om alles draaiende te houden?

Bedrijven moeten zich realiseren dat de cloud meer biedt dan alleen directe kostenbesparingen. Als een organisatie bijvoorbeeld gebruikmaakt van Workday, dan levert dat een veel breder pakket aan voordelen op als het gaat om het definiëren van bedrijfswaarde.

Kunt u die andere waarde-elementen nader toelichten?

Ik zou allereerst bepalen wat het rendement op investeringen (ROI) eigenlijk betekent voor de business. Gaat het enkel om IT-besparingen en de snelheid waarmee ROI kan worden bereikt, dan is dit slechts één stukje van de puzzel. We moeten echter naar het grotere geheel kijken. Het is belangrijk om kosten te vergelijken, maar bedenk ook hoe de cloud uw omzet kan beïnvloeden. Wat betekent het voor de belangrijkste prestatie-indicatoren van klanten? Bedenk hoe de tool werknemers kan helpen productiever en uiteindelijk slimmer te werken.

"De cloud is geen eindbestemming, maar de basis voor verandering, aanpassingsvermogen en toekomstige innovatie."

Al deze zaken zijn cijfermatig onderbouwd, hebben invloed op het eindresultaat, en moeten in het geheel worden meegenomen. Hetzelfde geldt voor systeembeschikbaarheid en bedrijfscontinuïteit. Aan gepland en ongepland onderhoud zijn kosten verbonden die dankzij de cloud aanzienlijk lager kunnen uitpakken.

Waarde is ook rechtstreeks gekoppeld aan innovatie. Hoe kunnen IT-teams die niet langer verantwoordelijk zijn voor de infrastructuur, zich weer concentreren op innovatie? Dat is moeilijk in geld uit te drukken, maar het is van onschatbare waarde als de business zich wil richten op toekomstige innovatie.

Ik weet dat u betrokken bent bij de CIO Advisory Council, waar ook klanten van Workday in zitten. Wat zijn belangrijke investeringsgebieden voor deze IT-leaders en waar willen zij meer waarde voor het bedrijf creëren?

Ik denk niet dat CIO's ooit zo in de schijnwerpers hebben gestaan als vandaag de dag. Dit is hun kans om echt te schitteren. Ik heb begrepen dat CIO's vaak niet bang zijn om te voorzichtig te zijn, ze willen juist gedurfde beslissingen nemen. Ze bouwen hard aan hun onderneming om optimaal te profiteren van hun investering. Onze CIO Advisory Council heeft aangegeven dat ze een cloud-first-benadering ondersteunen in samenwerking met collega's in de business. 

Ik heb echter ook gehoord dat sommige bedrijven de cloud zien als een bron van productiviteitsverbeteringen voor IT en niet als een drijfveer voor echte transformatie. Terwijl dat laatste nu juist wezenlijke waarde oplevert. De cloud is niet alleen ideaal om efficiëntie te verbeteren, maar helpt ook om echte innovaties en nieuwe inkomstenbronnen te faciliteren en versnellen.

McKinsey bespreekt in recent thought leadership waarom de cloud veel meer is dan een methode om de on-premise omgeving te verlaten en waarom 'transformeren in de cloud' van cruciaal belang is voor bedrijfsinnovatie. Wat is uw mening?

Die sluit feitelijk aan op mijn vorige antwoord. De cloud is geen eindbestemming, maar de basis voor verandering, aanpassingsvermogen en toekomstige innovatie. McKinsey vat dit heel goed samen. Snelheid en schaal zijn twee essentiële kenmerken voor innovatie, en de cloud biedt beide in overvloed.

Het stuk van McKinsey waarnaar u verwijst, gaat over transformatie 'in' de cloud, door middel van vernieuwing, innovatie, versnelling, en het creëren van nieuwe businessmodellen. Dit heeft betrekking op de manier waarop de cloud de snelheid, schaal, innovatie en productiviteit levert die digitale bedrijven nu en in de toekomst nodig hebben.

“Bedrijven moeten zich realiseren dat de cloud meer biedt dan alleen directe kostenbesparingen. Als u bijvoorbeeld gebruikmaakt van Workday, dan levert dat een veel breder pakket aan voordelen op bij het definiëren van bedrijfswaarde.” 

Voor wat betreft mijn eerdere opmerking over waarde en ROI: sommige bedrijven zien niet goed hoe waardevol de cloud is en op welke manier de cloud maximaal profijt oplevert. Dit weerhoudt hen ervan om het volledige potentieel te ontdekken.

Welk advies zou u CIO's geven die andere businessleaders proberen te overtuigen van de waarde van de cloud?

Ik denk dat veel IT-leaders op dezelfde golflengte zitten, maar dit vereist meer dan alleen het verplaatsen van systemen, processen en data naar de cloud. Bedrijven moeten transformatie echt omarmen, anders zijn ze hun on-premise uitdagingen alleen maar aan het verschuiven naar een ander leveringsmodel. Om terug te komen op een van mijn eerste antwoorden: wat gebeurt er als de business niet naar de cloud overstapt? Wat betekent dit voor de kosten, maar ook voor innovaties, klanten en werknemers?

De omstandigheden zijn enorm veranderd door de pandemie, maar er staan ons nog andere uitdagingen te wachten. IT moet voorbereid zijn op hoe de business reageert op onzekere tijden. Er is in zekere zin al een businesscase voor de cloud door COVID-19. De vraag is hoe ver organisaties willen gaan om echte digitale transformatie en innovatie te leveren.

Meer om te lezen