Het belang van relaties voor een succesvolle modernisering van ERP

Hoe een ERP-strategie eruit zou moeten zien, wordt vaak grotendeels bepaald door de CIO van een organisatie. Een succesvolle transformatie vereist echter een effectief partnership met andere stakeholders, met name de CFO. Ontdek waarom het opbouwen van krachtige relaties in het hele bedrijf cruciaal is voor ERP-modernisering, en voor de zakelijke voordelen die voortkomen uit een aanpasbaar platform.

Dit is het laatste artikel in een serie van drie waarin ERP-modernisering wordt besproken (u vindt het eerste artikel hier en het tweede artikel hier). Deze content is oorspronkelijk verschenen op CIO.com en is hier met toestemming overgenomen.

Nu bijna elk bedrijf ernaar streeft de business te digitaliseren, hebben leadershipteams meer aandacht gekregen voor de behoefte aan flexibele technologie die tot in elke hoek van het bedrijf doordringt. Organisaties rekenen op CIO's om innovatie te stimuleren en aanpasbare technologieën te leveren waarmee ze kunnen reageren op de marktdynamiek en sneller kunnen groeien. 

"De C-suite schuift steeds verder op naar het 'digitale dreamteam', waarin elke functie een technologiefunctie is", zegt Philip Carter, Group Vice President, European Chief Analyst en Worldwide C-suite Tech Research Lead bij IDC. "In deze context speelt de CIO een cruciale rol: als betrouwbare adviseur, stimulator van innovatie en bron van informatie is de CIO de digitale orkestrator." 

Voor de modernisering van missiekritieke systemen zoals ERP vereist deze orkestratie van bedrijfsfuncties meer samenwerking dan ooit. Voor de CIO kan moderne ERP net zo goed staan voor 'Enterprise Relationship Planning'. 

Op één lijn met de CFO

Afstemming is misschien nergens zo belangrijk als tussen de CIO en de CFO. Financeteams zijn van oudsher gericht op het beheren van resources en compliance met regelgeving, maar de financeleaders van vandaag richten zich evenveel op het creëren van waarde als op het beperken van de uitgaven. En zij weten dat technologie het mogelijk maakt om de business van die waarde te voorzien. In een IDC-studie over de toekomst van finance was 59% van de CFO's het erover eens dat finance moet transformeren door technologie en data te benutten. Financeteams hebben behoefte aan dieper inzicht in de factoren die de grootste bedrijfswaarde opleveren en de metrics die succes meten, of proactief waarschuwen voor een markt in verval. 

Legacy-ERP-systemen zijn niet geschikt voor de behoeften van moderne bedrijven. De daaruit voortvloeiende 'acceleratiekloof' groeit. Dit houdt in dat de snelheid van verandering groter is dan het vermogen van een organisatie om deze snelheid bij te houden met de bestaande digitale strategie. Volgens een onderzoek van Workday zegt 55% van de businessleaders dat hun digitale strategie de veranderingen niet kan bijhouden. En bijna twee derde zegt dat het weken duurt voor ze over de resultaten van een rapportageperiode beschikken. Dit staat in schril contrast met het steeds sneller wordende tempo van het bedrijfsleven. Dit vereist in toenemende mate realtime besluitvorming op basis van actuele in plaats van maandenoude data.

CFO's verwachten dat hun IT-leaders meer financiële kennis hebben, terwijl CIO's willen dat hun partners in finance beter begrijpen hoe technologie ze kan ondersteunen.

De druk neemt toe. Volgens een onderzoek van Workday en Deloitte zegt 70% van de CIO's dat de coronapandemie hun strategieën voor financetransformatie met ten minste een jaar heeft versneld. Om de acceleratiekloof te verkleinen, hebben organisaties een modern ERP-platform nodig met een intelligente, geconsolideerde datakern. Alleen zo kunnen ze meer informatie delen en betere inzichten verkrijgen voor een betere en snellere besluitvorming. 

Er is echter meer dan alleen technologie nodig om deze uitdaging aan te gaan. Relaties spelen ook een belangrijke rol. De CIO moet samenwerken met de CFO om de beste technologische route te bepalen om de topprioriteiten van de CFO te realiseren: 

  • Een besluitvormende organisatie worden. Financeleaders moeten data effectief inzetten om één betrouwbare bron van de waarheid te creëren, zodat de winstgevendheid op lagere niveaus zichtbaar wordt. Met deze informatie kunnen beter onderbouwde beslissingen worden genomen. Maar oudere ERP-systemen zijn niet ontworpen om waarde op dat niveau te volgen.

  • Voor een cultuur van kostenbeheersing zorgen. Succesvolle organisaties zijn constant op zoek naar manieren om kosten te beheersen. Ze snijden strategisch in hun uitgaven om een betere afstemming in de hele business te realiseren. Zo kunnen ze hun cashflow verbeteren, risico's tot een minimum beperken en de bedrijfscontinuïteit waarborgen.

  • De beste procedure voorspellen. Dit vereist een voortdurende planning en scenarioanalyse. Belangrijke besluitvormers kunnen dan snel kansen beoordelen en inkomstenstromen testen om een concurrentievoorsprong te behalen of om halverwege het kwartaal een koerswijziging door te voeren. 

  • De business toekomstbestendig maken. Met systemen die inspelen op constante veranderingen in de business en die de impact van toekomstige ontwrichting minimaliseren, kan finance veranderingen beheersen en transformatie mogelijk maken. Finance en IT worden dan niet langer belast met tijdrovende veranderingsverzoeken.   

  • Wereldwijde financeprocessen automatiseren en schalen. Vereenvoudig en transformeer kernprocessen drastisch met ingebouwde machine learning die anomalieën vindt, uitzonderingen vaststelt en aanbevelingen doet. Handmatige verwerking wordt overbodig en u krijgt continu inzicht tijdens de hele periode. 

  • Digitaal talent aantrekken en vasthouden. Ontgrendel het potentieel van financiële medewerkers sneller met innovatieve oplossingen en technologie die een moderne experience bieden. De jonge, technologisch onderlegde werknemers van tegenwoordig willen met de nieuwste tools werken. Als een bedrijf dan een verouderd on-premise ERP-systeem heeft, zijn ze niet erg gemotiveerd om daar te gaan werken. 

CFO's verwachten dat hun IT-leaders meer financiële kennis hebben, terwijl CIO's willen dat hun partners in finance beter begrijpen hoe technologie ze kan ondersteunen. De CIO speelt ook een cruciale rol bij het veranderen van de mentaliteit en cultuur ter ondersteuning van wat IDC het 'digitale dreamteam' noemt. En daarbij is afstemming met een andere stakeholder belangrijk. 

Op één lijn met de CHRO

Om echt een digitale business te realiseren, moet een moderne ERP-oplossing verder gaan dan finance en operations, en ook de belangrijkste resource van een organisatie ondersteunen: de mensen. 

"Naarmate alle businessunits technologie-units worden en gedwongen worden functionele silo's af te breken, zal HR steeds meer betrokken worden bij technologische beslissingen", aldus Carter. "Met deze collectieve aanpak kunnen CHRO's werk maken van de belangrijkste pijnpunten op het gebied van training en ontwikkeling van werknemers. Zo kunnen ze goed presterende werknemers behouden en werknemers die op afstand werken betrokken en gemotiveerd houden."

Het partnership van de CIO met de CHRO omvat het bepalen van een strategie om alle werknemers een consistente en soepele experience te bieden, ongeacht hun rol of locatie. Een modern, cloudgebaseerd ERP-platform kan een ervaring bieden die werknemers empowert in plaats van belemmert door: 

  • Het gebruik van automatisering om alledaagse, handmatige taken en processen te verminderen of te elimineren.
  • Het bieden van een geïntegreerde datakern en een naadloze weergave van relevante data om de frictie tussen crossfunctionele processen te verminderen.
  • Het leveren van consistente logins en gepersonaliseerde omnichannel-interfaces in hybride werkmodellen.
  • Het verzamelen en analyseren van data over werknemerssentiment om HR-teams te helpen de algehele employee experience te verbeteren.

Het bedrijfsklimaat wordt gekenmerkt door voortdurende veranderingen en ontwrichtingen. Een cloud-native ERP-fundament, ondersteund door een robuuste, voor bedrijven geoptimaliseerde ontwikkelomgeving, biedt de operationele veerkracht en schaalbaarheid die de digitale business van vandaag nodig heeft. Een platform dat snel aan te passen is door middel van configuratie in plaats van programmacode biedt ondersteuning en meer mogelijkheden voor alle stakeholders in de organisatie, inclusief werknemers, klanten en supplychainpartners.

Maar het technologieplatform is slechts een deel van de oplossing. De 'R' in ERP gaat net zozeer over relaties als over resources. De relatie tussen IT en het bedrijf verdiept zich wanneer beide partijen zich richten op de sterke punten van de ander en de zwakke punten van de ander compenseren in plaats van bekritiseren. Dergelijke partnerships vormen het fundament van een moderne digitale business. 

Kijk voor meer informatie over hoe CIO's essentiële modernisering aanpakken op CIO.com.

Meer om te lezen