6 Hoogtepunten uit ons 2023 Workday Global Impact Report

Erik Hansen deelt de belangrijkste punten uit het '2023 Global Impact Report' van Workday, waarin klantsuccessen, duurzaamheid, werknemersbetrokkenheid, diversiteit en inclusie, sociale impact, en verantwoorde AI en ML en governance worden besproken.

In dit artikel gaan we in op:

Bij Workday zetten we ons in voor blijvende verandering. Met een geweldige werknemerspopulatie van bijna 18.000 getalenteerde mensen van over de hele wereld streven we ernaar vertrouwde relaties op te bouwen met onze klanten en de gemeenschappen waarin we actief zijn. In ons '2023 Global Impact Report' delen we informatie van de afgelopen twee boekjaren om te laten zien hoe we met onze kernwaarden een positieve impact hebben in de veranderende wereld van vandaag. 

Hieronder deel ik de hoogtepunten uit het verslag van dit jaar, en vertel ik o.a. hoe we onze klanten ondersteunen, een duurzame toekomst helpen creëren, onze werknemers op de eerste plaats zetten, ons inzetten voor diversiteit en inclusie, sociale impact creëren en ons bedrijf op een ethische manier leiden. 

Succesverhalen van klanten

Onze klanten vinden het belangrijk met wie ze zaken doen en kijken naar partners zoals wij om hun bedrijfsdoelen te ondersteunen. Het belangrijkste punt voor klanten is hoe ze artificial intelligence (AI) en machine learning (ML) op een verantwoorde wijze kunnen gebruiken. Daarom blijven we ons intern inzetten voor een verantwoorde ontwikkeling van AI en blijven we extern pleiten voor betekenisvolle waarborgen op dit gebied. 

Rapportage op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) is ook een belangrijk aandachtspunt voor veel van onze klanten. Openbaarmakings- en rapportagevereisten voor ESG zijn complex en vereisen data van hoge kwaliteit. Daarom blijven we innoveren om klanten te voorzien van de informatie die ze nodig hebben. 

Onze oplossingen stellen klanten in staat om data te verzamelen, strategische plannen te maken, ervoor te zorgen dat ze klaar zijn voor audits, uitdagingen in de toeleveringsketen het hoofd te bieden, met vertrouwen te rapporteren en plannen te maken voor de toekomst. Workday Financial Management, Workday Prism Analytics en Workday Strategic Sourcing verzamelen bijvoorbeeld ESG-gegevens van leveranciers, identificeren verbeterpunten en rapporteren over Scope 1-, Scope 2- en Scope 3-emissies van leveranciers.

We streven ernaar één van de meest ethische bedrijven ter wereld te zijn en we zijn er trots op dat we in 2021, 2022 én 2023 zijn opgenomen in de Ethisphere-lijst van meest ethische bedrijven ter wereld. 

Duurzaamheid

Omdat het komende decennium cruciaal is voor het verminderen van de CO2-uitstoot en het beperken van de gevolgen van klimaatverandering, richt de duurzaamheidsstrategie bij Workday zich op een CO2-neutrale toekomst voor onze planeet. We hebben een netto-nul1 uitstoot bereikt in onze kantoren, datacenters, publieke cloud en zakenreizen, en betrekken 100% van onze elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Daarnaast bieden we onze hele klantenkring koolstofneutrale cloudservices. We hebben ook updates van onze operationele voetafdruk gedeeld, inclusief onze totale Scope 3-emissies. We hebben ons basiswaterverbruik bepaald om onze voetafdruk op dit gebied te meten en zichtbaar te maken voor onze belanghebbenden. 

Daarnaast zijn onze zogenaamde Science-Based Targets (SBT's), goedgekeurd door het Science-Based Targets-initiatief voor alle drie de soorten emissies – in lijn met het doel om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C. In ons verslag delen we de eerste voortgang van onze SBT's. Als onderdeel van onze strategie om af te stappen van de traditionele aankoop van koolstofkredieten en in plaats daarvan manieren te vinden om CO2 permanent uit de atmosfeer te verwijderen, hebben we ons onlangs aangesloten bij Frontier. Deze coalitie van bedrijven streeft naar de permanente verwijdering van CO2. Dit komt bovenop onze eerdere investering van $1 miljoen in de ondersteuning van projecten op dit gebied door herbebossing van mangroves

We hebben ook onze focus op klimaatbeleid en belangenbehartiging vergroot, waarbij we prioriteit geven aan het uitbreiden van de toegang tot hernieuwbare energie en het koolstofvrij maken van de economie. We hebben persoonlijk gesproken met beleidsmakers om de energie- en klimaatbepalingen van de Inflation Reduction Act in de VS te ondersteunen en de voortgang van de Europese Green Deal in de EU te bespoedigen. We hebben ons verslag dit jaar aangevuld met een tijdlijn die onze toezeggingen op het gebied van klimaatbeleid samenvat.

De duurzaamheidsactiviteiten van Workday begonnen in 2008 met een doel om 100% van de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te betrekken. Sindsdien zijn daar tal van andere projecten aan toegevoegd.

Omdat het komende decennium cruciaal is voor het verminderen van de CO2-uitstoot en het beperken van de gevolgen van klimaatverandering, richt de duurzaamheidsstrategie bij Workday zich op een CO2-neutrale toekomst voor onze planeet.

Onze mensen

We weten dat werknemers zich op hun best voelen als ze het gevoel hebben erbij te horen en gelijke kansen krijgen om te groeien en zich te ontplooien. Dit is een van de redenen waarom we in onze HR-strategie uitgaan van vaardigheden. Bijvoorbeeld met onze op vaardigheden gebaseerde carrièrehub, die werknemers toegang geeft tot vacatures en leermogelijkheden, maar ook tot potentiële connecties die hen kunnen helpen hun vaardigheden te ontwikkelen. 

Onze arbeidsfilosofie is gebaseerd op het idee dat werknemers hun prestaties in eigen hand kunnen nemen als we ze ondersteunen met krachtige carrièreplanningstools. Een van deze tools is Workday Peakon Employee Voice, een platform voor continue feedback dat we gebruiken om werknemers wekelijks vragen te stellen over onderwerpen als betrokkenheid, welzijn en saamhorigheid. Dit levert HR-managers realtime gegevens op over de stemming in het team en beveelt acties aan op basis van de reacties van werknemers. Uiteindelijk helpen deze gegevens ons de organisatiecultuur te verbeteren, de productiviteit van individuele functies te verhogen en de ervaring van onze werknemers te optimaliseren. 

De wekelijkse deelname aan Workday Peakon Employee Voice enquêtes is gemiddeld ongeveer 70%. We hebben meer dan 300.000 opmerkingen van werknemers, meer dan 250.000 reacties van leidinggevenden en meer dan 1.000 acties als reactie op deze feedback verzameld. Hiermee beschikken we over een van de meest uitgebreide gestandaardiseerde datasets ter wereld van feedback van werknemers over het werkklimaat. Bovendien staan we met onze werknemersbetrokkenheidsscore in de top 10% van software- en dienstverlenende bedrijven wereldwijd.2

Diversiteit en inclusie

Om een sterke cultuur te creëren waarin de werknemer centraal staat, is de ondersteuning en inclusie van het personeel essentieel. Met dit in gedachten zetten we ons in voor inclusie, saamhorigheid en gelijkheid (VIBE™) voor iedereen. Dit is cruciaal voor ons succes en creëert een omgeving waarin alle werknemers worden gewaardeerd om hun unieke perspectieven, worden gerespecteerd als gelijkwaardig en volwaardig en eerlijke kansen krijgen.

In 2020 hebben we VIBE™-doelen aangekondigd om onze initiatieven en vooruitgang op het gebied van saamhorigheid en diversiteit te ondersteunen. In de tussentijd hebben we enorme vooruitgang geboekt op dit gebied, door nieuwe VIBE-doelen te ontwikkelen voor proactieve actie, verantwoording en betrokkenheid die onze activiteiten ondersteunen om inclusie, saamhorigheid en gelijkheid voor iedereen te vergroten.

Onze nieuwe doelen richten zich op drie gebieden:

Inclusie. We streven naar meer inclusieve capaciteiten, gedragingen en gewoonten in de hele organisatie. Dit houdt in dat we op een eerlijke en rechtvaardige manier toegang tot kansen willen creëren. Ons Opportunity Onramps-programma is essentieel voor het behalen van onze inclusieve wervingsdoelen. Dit programma richt zich op de realiteit dat talent overal aanwezig is, maar kansen niet. Via Opportunity Onramps krijgen getalenteerde mensen een waardevolle opleiding via onze stages ter voorbereiding op een carrière in de techindustrie.

Een ander voorbeeld zijn onze talentwervingsteams. Ze bevorderen gelijke kansen bij de werving van alle sollicitanten en kandidaten door een uitgebreide herziening van hun processen. Ze zijn ook strategische partnerschappen aangegaan met organisaties die zich richten op het ondersteunen van onbenut en ondervertegenwoordigd talent om Workday zo goed mogelijk te positioneren als werkgever.

Betrokkenheid. Ons doel is het bevorderen van een cultuur die alle medewerkers het gevoel geeft erbij te horen. Wij ondersteunen dit doel in de gehele Workday-community.

De resultaten van Workday Peakon Employee Voice, ons platform voor continue feedback, plaatsen ons in de top 10% van onze branchebenchmark voor saamhorigheid en tevredenheid. We streven ernaar de scores voor het vertrouwen van werknemers in Workday Peakon Employee Voice te verhogen op alle drie onze aandachtsgebieden: saamhorigheid, inclusie en gelijkheid. 

Gelijkheid. Ons doel is om een evenwichtige vertegenwoordiging te bereiken door VIBE in te bouwen in de praktijken voor ontwikkeling, inzetbaarheid, werving, promotie, prestatiemanagement en retentie. We meten gelijke kansen door de vertegenwoordiging van medewerkers uit voorheen ondervertegenwoordigde groepen te vergroten. We hebben al aanzienlijke vooruitgang geboekt met bepaalde gemeenschappen en willen ons blijven richten op het aantrekken en behouden van talent uit historisch ondervertegenwoordigde groepen door meer mensen uit deze groepen aan te nemen in de hele organisatie en in leidinggevende functies.

Als onderdeel van onze VIBE-doelstellingen in 2023 blijven we ons ook richten op het verbeteren van onze gendervertegenwoordiging, waaronder het vergroten van de vertegenwoordiging van vrouwen wereldwijd en hun doorstroming naar hogere leidinggevenden functies. Zo heeft onze VIBE Council, die werknemers in Europa vertegenwoordigt, mentorschap- en trainingsprogramma's ontwikkeld om vrouwen in staat te stellen door te stromen naar hogere managementposities, wat ons wereldwijde doel ondersteunt om gendergelijkheid in hogere leidinggevende functies te vergroten. We werken ook aan het verbeteren van gelijke kansen voor onze Aziatische werknemers door het doorstromen naar leidinggevende posities te stimuleren. 

Sociale impact

Maatschappelijke betrokkenheid is al sinds onze oprichting een van onze kernprincipes. Daarom willen we initiatieven steunen die ons personeel na aan het hart liggen. Elk jaar nemen onze werknemers deel aan een programma genaamd Workforce Week™, ons grootste vrijwilligersevenement en een Workday-traditie sinds 2015. Tijdens de vrijwilligersweek ontmoeten medewerkers werkzoekenden één op één om hen te helpen vertrouwen te krijgen in hun sollicitatiegesprek, vragen over hun cv te beantwoorden en nog veel meer. Het opbouwen van sociaal kapitaal en toegang tot een netwerk van professionele relaties is belangrijk voor elke werkzoekende, maar veel leden van deze talentenpool hebben geen toegang tot deze mogelijkheden vanwege bepaalde levenservaringen, woonplaatsen of negatieve ervaringen met vorige werkgevers. Workforce Week neemt deze barrières weg en bevordert toegang en gelijke kansen voor iedereen.

Daarnaast hebben we vorig jaar het initiatief Bright Days Off geïntroduceerd om het voor werknemers gemakkelijker te maken om iets terug te doen. We bieden werknemers maximaal drie dagen per kalenderjaar om vrijwilligerswerk te doen voor de goede doelen van hun keuze. 

  • In boekjaar 2023 hebben onze medewerkers meer dan 53.600 uur vrijwilligerswerk gedaan. 

  • Workday zet het aantal vrijwilligersuren om in geldelijke donaties. In de boekjaren 2022 en 2023 genereerden de vrijwilligersinspanningen van onze werknemers bijvoorbeeld meer dan 1,2 miljoen dollar aan donaties aan non-profitorganisaties. 

  • Voor ons liefdadigheidsprogramma verdubbelen we de donaties van werknemers tot $ 1.000 (of het equivalent in lokale valuta) per werknemer per jaar. Dit heeft geresulteerd in 12,3 miljoen dollar aan donaties sinds 2013 en meer dan 1,9 miljoen dollar alleen al in boekjaar 2023. 

Onze Workday Foundation inspanningen zijn ook een belangrijk onderdeel van onze maatschappelijke betrokkenheid. Al vele jaren doneert de Workday Foundation jaarlijks aan organisaties die hulp bieden bij natuurrampen. We hebben deze preventieve subsidieportefeuille uitgebreid met non-profitorganisaties op het gebied van volksgezondheid en sociale rechtvaardigheid, zodat organisaties kunnen investeren in preventie en snel kunnen reageren wanneer zich een ramp voordoet.

Daarnaast dwingt de verschuiving van fossiele brandstoffen naar groene alternatieven werknemers om zich om te scholen ter voorbereiding op de groene banen van de toekomst. We hebben $ 1 miljoen geïnvesteerd in organisaties zoals het Just Transition subsidiefonds om werknemers bij te scholen voor opkomende groene banen.

De resultaten van Workday Peakon Employee Voice, ons platform voor continue feedback, plaatsen ons in de top 10% van onze branchebenchmark voor saamhorigheid en tevredenheid.

Governance

We streven ernaar een van de meest ethische bedrijven ter wereld te zijn en we zijn er trots op dat we in 2021, 2022 én 2023 zijn opgenomen in de Ethisphere-lijst van meest ethische bedrijven ter wereld. We werken samen met beleidsmakers, regelgevers, branchepartners en non-profitorganisaties om te pleiten voor beleid dat het vertrouwen in bedrijfssoftware vergroot en groei en innovatie stimuleert. 

Al bijna tien jaar investeren we in de ontwikkeling van betrouwbare AI- en ML-innovaties die het menselijk potentieel versterken, een positieve impact hebben op de maatschappij, eerlijkheid bevorderen en de privacy en bescherming van gegevens garanderen. In 2022 hebben we ons Responsible AI-team opgericht, dat bestaat uit onze diverse groep data- en sociale wetenschappers. Het team bekijkt hoe Workday AI- en ML-technologieën kan leveren met bijzondere aandacht voor ethische verantwoordelijkheid, vertrouwen van klanten en wereldwijde AI-regelgeving. Principes voor verantwoord gebruik van AI en ML vormen de basis van onze innovaties en rechtvaardigen onze constructieve betrokkenheid bij de ontwikkeling van AI-beleid in de VS, EU, Canada en Azië. We helpen beleid te ontwikkelen dat het vertrouwen in AI- en ML-technologieën vergroot en innovatie ondersteunt.

Onze waarden vormen de basis van alles wat we bij Workday doen. We blijven ons inzetten om nauw samen te werken met onze werknemers, klanten, partners en gemeenschappen om een positieve werkomgeving en een betere toekomst voor iedereen te creëren. Hoewel we trots zijn op het werk dat we al hebben gedaan, weten we dat er nog meer te doen is en we kijken ernaar uit om updates met jullie te delen.

Voor meer informatie over de wereldwijde impact van Workday, zie het volledige '2023 Global Impact Report.' 

1De doelstelling Netto nul koolstofuitstoot omvat wereldwijde Scope 1, Scope 2 (marktgebaseerd), Scope 3 (marktgebaseerd, datacenters, niet-IT), Scope 3 (zakenreizen), Scope 3 (publieke clouduitstoot) en Scope 3 (beheerde kantoren).

2Als een belangrijke metric in Workday Peakon Employee Voice, is werknemersbetrokkenheid gebaseerd op de volgende vraag uit de Net Promoter Score: "Hoe waarschijnlijk is het dat u [bedrijfsnaam] zou aanbevelen als werkplek?". Deze vraag wordt ook gebruikt door klantenorganisaties voor uitgebreide benchmarking. In boekjaar 2022 en 2023 bevond Workday zich in de top 10% van de Technology Software and Services Industry benchmark voor deze belangrijke driver voor betrokkenheid. 

Meer om te lezen