De les van 2020: agility en veerkracht bepalen wie er succesvol zijn

COVID-19 heeft de digitale transformatie voor veel bedrijven versneld. Carolyn Horne, verantwoordelijk voor onze EMEA-regio, kijkt terug op 2020 en bespreekt waarom COVID-19 een katalysator was voor verandering en hoe organisaties wereldwijd werken aan agility en veerkracht.

Een ding is zeker: 2020 was geen droomstart van het nieuwe decennium. Maar ondanks alles ben ik ervan overtuigd dat dit klimaat van constante verandering organisaties ertoe aanzet om hun bedrijfsvoering beter af te stemmen op de digitale wereld. 

Leiders wereldwijd zijn geconfronteerd met de harde realiteit: snelle digitale transformatie is een must. Ze zijn gedwongen om nog beter te kijken naar wat ze goed doen en wat ze moeten verbeteren. 

In mijn optiek zijn de veranderingen in de manier waarop we werken, waar we werken en hoe we omgaan met technologie allemaal gerelateerd aan één factor: organisatorische agility

Agile bedrijven plukken de vruchten

De coronapandemie heeft één ding duidelijk gemaakt: bedrijven moeten werken aan hun agility. Ze moeten mee kunnen bewegen om te reageren op aanhoudende verandering. Hoewel agility voorheen een soort buzzword was voor verbeteringen in de bedrijfsvoering, is het nu een noodzaak. 

Er is genoeg bewijs waaruit blijkt dat agile bedrijven de vruchten plukken qua prestaties. Uit het McKinsey-onderzoek, 'The Need for Speed in the Post-COVID-19 Era—and How to Achieve it' is gebleken dat "snelle bedrijven de concurrentie voorbij stevenen op meerdere vlakken, waaronder winstgevendheid, veerkracht in de bedrijfsvoering, organisatorische gezondheid en groei."

Dit sentiment klinkt ook door in het internationale onderzoek van Workday, 'Organizational Agility: Roadmap to Digital Acceleration'. Uit dit onderzoek blijkt dat organisaties die snel en effectief kunnen reageren op kansen nog nooit zoveel hebben geprofiteerd van hun vermogen om snel te handelen.

Disruptie als katalysator voor verandering

Meestal is het in moeilijke tijden zo dat bedrijven voorzichtiger worden als het gaat om nieuwe investeringen. Innovatie is vaak het eerste slachtoffer als er minder geld binnenkomt. Maar voor veel internationale bedrijven heeft de huidige situatie hun digitale transformatie absoluut geen halt toegeroepen. Sterker nog, deze transformatie voltrekt zich soms versneld, omdat bedrijven zich realiseren dat de systemen waar ze mee werken ongeschikt zijn voor het huidige tempo waarin zaken veranderen. IDC merkte zelfs op dat 30% van de Europese bedrijven de COVID-19-crisis aangrijpen om hun belangrijkste systemen nú naar de cloud te verhuizen. 

Transformatie is nooit zonder risico's, maar het omarmen van agility kan deze risico's ongedaan maken. Agile organisaties zijn nu eenmaal beter in staat om continue veranderingen het hoofd te bieden. Stel uzelf dus de vraag of uw processen agile genoeg zijn. Kunnen uw zakelijke systemen snel reageren op grote en snelle operationele veranderingen?

Organisaties die het snelst op de pandemie hebben gereageerd lopen voorop het gebied van agility.

Agility definiëren en het 'echt' maken

Hoewel de coronapandemie heeft laten zien dat bedrijven agile en snel moeten kunnen opereren, is het belangrijk om u te realiseren dat het niet allemaal draait om snel handelen. Organisatorische agility draait ook om het zoeken naar innovatieve manieren om een bedrijf veerkrachtiger te maken, omzetstromen toekomstbestendig te maken, de bedrijfsvoering te verbeteren en ervoor te zorgen dat werknemers zich ondersteund voelen. Ik denk dat het veel zegt dat beide onderzoeken hebben aangetoond dat de organisaties die het snelst op de pandemie hebben gereageerd, voorop lopen op het gebied van agility, bijvoorbeeld door het faciliteren van bedrijfsbrede toegang tot data en functieoverschrijdende samenwerking. 

Toegang tot data en functieoverschrijdend samenwerken zijn kerncomponenten van agility. Zo vertelde Lesley Ballantyne, Director People Operations, John Lewis Partnership, onlangs in een Workday Blog: "We hebben dit vooral gezien tijdens de crisis, waar we herhaaldelijk snel moesten reageren op een verandering in onze salarisadministratie of de invoer van werktijden voor mensen die van huis uit werken. De agility van Workday stelde ons in staat om dat te doen."

We moesten allemaal innovatieve manieren vinden om traditionele taken en processen uit te voeren tijdens de coronapandemie. Daarbij is agility van groot belang. Mike Neller, Senior Vice President, Global Controller & Chief Accounting Officer bij Aon plc, vertelde onlangs hoe zijn team voor het eerst het boekjaar op afstand afsloot: "Uiteindelijk ging het vlekkeloos. Het was geweldig!" Het ging snel en efficiënt. We zijn aanwezig in meer dan 120 landen: er zijn dus erg veel mensen betrokken bij het sluiten van behoorlijk wat boeken," legde hij uit. "Het lukte iedereen zonder enige vertraging of inefficiëntie. Het team heeft geweldige prestaties geleverd. Ze bleven verbonden zodat ze op tijd konden leveren en we hebben het noodplan niet hoeven te gebruiken."

Het was een moeilijk begin van het nieuwe decennium en hoewel het lastig is om een positieve draai te geven aan de coronapandemie heeft de veerkracht van bedrijven echt indruk op me gemaakt. Leiders hebben de obstakels die verandering tegenhielden, opzijgezet en de organisatorische agility omarmd die de manier waarop bedrijven hun werk uitvoeren, radicaal verandert. We weten niet hoe 2021 zal verlopen, maar bedrijven die snel kunnen inspelen op veranderingen zullen voorop lopen in een tijdperk dat alles behalve normaal lijkt te worden.

Meer om te lezen