Hoe de pandemie het welzijn van werknemers heeft beïnvloed

De COVID-19-pandemie heeft veel werknemers op de rand van een burn-out gebracht omdat de grenzen tussen werk en privé nog verder werden vervaagd. Uit ons onderzoek blijkt dat de reactie van organisaties op burn-outs van werknemers over de hele wereld verschilt.

COVID-19 heeft de grenzen tussen ons persoonlijke en professionele leven dusdanig vervaagd dat veel werknemers op de rand van een burn-out zijn beland. Het gevolg is dat organisaties wereldwijd het welzijn van hun werknemers tot een van de topprioriteiten van 2021 hebben gebombardeerd.

Het percentage 'employee comments' over welzijn is in 2020 met 46% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Hiervan had meer dan 75% betrekking op de mentale en financiële gezondheid. En hoewel 96% van de bedrijven extra resources voor mentale gezondheid ter beschikking heeft gesteld, voelt slechts één op de zes werknemers zich gesteund.

Om deze uitdagingen inzichtelijk te maken hebben we meer dan 150 miljoen employee surveys en 30 miljoen 'employee comments' geanalyseerd voor ons Global Health and Wellbeing Report 2021.

Het is duidelijk dat 'business as usual' niet langer volstaat om aan de gezondheids- en welzijnsbehoeften van de werknemers te voldoen. Organisaties moeten de vermoeidheid en onrust als gevolg van de pandemie aanpakken en een flexibelere manier vinden om hun mensen mentaal te ondersteunen.

De behoeften van de werknemers verschillen

De grote uitdaging bij het aanpakken van de werknemersbehoeften op het gebied van gezondheid en welzijn ligt in het feit dat de behoeften van elkaar verschillen op basis van demografie, geografische locatie en branche.

Zo werd in 17% van de opmerkingen over mentale gezondheid in de onderwijssector een communicatiemiddel genoemd, zoals Zoom, Google Hangouts en Skype. Dit verschilt aanzienlijk van waar werknemers in de transportsector zich zorgen over maken.

Werknemers in de ene branche hebben misschien hulp nodig bij het aanpassen aan het werken op afstand, terwijl anderen juist steun nodig hebben om met de toegenomen druk van hun werk om te gaan of vragen om betere voorzorgsmaatregelen om hun fysieke gezondheid te beschermen.

Het percentage 'employee comments' over welzijn is in 2020 met 46% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Hiervan had meer dan 75% betrekking op de mentale en financiële gezondheid.

Hoe organisaties reageren verschilt wereldwijd

De perceptie van werknemers over de commitment van hun organisatie op het gebied van gezondheid en welzijn kan de mate van werknemersbetrokkenheid beïnvloeden. Budget is vaak een overweging. Zo heeft de meerderheid van de respondenten in Brazilië een budget van minder dan 100.000 dollar per jaar, terwijl velen in de VS en Mexico toegang hebben tot meer dan 1 miljoen dollar.

De hoeveelheid geld die beschikbaar is voor nieuwe gezondheids- en welzijnsinitiatieven heeft invloed op wat een organisatie kan bieden. Maar waar het werknemers echt om gaat, is het gevoel dat hun werkgever hun zorgen serieus nemen.

In de meeste gevallen betekent dit dat wordt afgestapt van een one-size-fits-all-aanpak om specifieke initiatieven te introduceren op basis van realtime feedback van werknemers.

Organisaties moeten de vermoeidheid en onrust als gevolg van de pandemie aanpakken en een flexibelere manier vinden om werknemers mentaal te ondersteunen.

Het meten van het effect van initiatieven blijft een uitdaging

Er zijn duidelijke verwachtingen over de resultaten die initatieven op het gebied van gezondheid en welzijn zouden moeten opleveren, zoals een lager ziektepercentage en betere betrokkenheid en retentie.

Het blijft voor veel organisaties uitdagend om een duidelijk verband te leggen tussen de behoeften van werknemers, intiatieven en resultaten. Lukt dit wel dan zal de besluitvorming verbeteren en zullen ook organisaties met beperkte resources efficiënter kunnen werken.

Zo stelt 29% van de respondenten in de Verenigde Staten is 29% 'te vertrouwen op data', terwijl in Brazilië slechts 13% hetzelfde zegt. De meerderheid van alle organisaties wereldwijd is het erover eens dat data belangrijk is, maar een kwart van de respondenten geeft hun organisatie nog steeds een 'neutrale' score op dit gebied.

Wilt u meer weten over de impact van COVID-19 op de gezondheid en het welzijn van werknemers in 2020 en hoe organisaties hierop hebben gereageerd, lees dan het 'Global Health and Wellbeing Report 2021'.

Meer om te lezen