Waarom investeren in de groei en ontwikkeling van werknemers belangrijker is dan ooit

Uit een nieuw rapport blijkt dat werknemers de werkzekerheid die veel werkgevers tijdens de pandemie geboden weliswaar waarderen, maar dat ze zich nu concentreren op hun toekomstige loopbaankansen. Organisaties erkennen dat het ontwikkelen van werknemers in 2021 - en daarna - van groot belang is.

Veel organisaties erkennen dat het ontwikkelen van werknemers in 2021 een belangrijk onderwerp is. Een nieuw rapport van Workday toont aan dat werknemers zich steeds meer zorgen maken over hun groeikansen. 

Uit het Employee Expectations-rapport 2021, gebaseerd op een analyse van 30 miljoen opmerkingen van werknemers uit 160 landen, blijkt dat veel mensen zich, nu de coronapandemie minder urgent is, focussen op nieuwe loopbaankansen. 

Het percentage werknemersopmerkingen over groei is met 8% is gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. Werknemers maken zich zorgen over hun carrièremogelijkheden, maar ze vinden het moeilijk om hun stem over dit onderwerp te laten horen. 

Eerder hadden we het over de drie andere focusgebieden van het rapport: flexibel werken, welzijn en diversiteit en inclusie. In het laatste deel van deze blogserie over de verwachtingen van werknemers in 2021 analyseren we hoe werknemers denken over hun persoonlijke en professionele groeimogelijkheden staan. Daarnaast bespreken we hoe we er als wereldwijde community voor kunnen zorgen dat iedere werknemer de ruimte heeft om zich te ontwikkelen. 

"Organisaties die elke werknemer het gevoel geven betekenisvolle vooruitgang te boeken zullen floreren."

Jason Lauritsen Auteur van 'Unlocking High Performance'

Hoe kunt u personeelsverloop na de pandemie vermijden?

Tijdens de pandemie gaven veel organisaties prioriteit aan werkzekerheid, een belangrijke maatregel om de belangen van hun werknemers te beschermen. Nu werknemers nadenken over de arbeidsmarkt na de pandemie is het belangrijk dat bedrijven hun focus verleggen, van baanzekerheid naar loopbaanontwikkeling. Als werknemers geen ruimte zien voor vooruitgang, vormen ze volgens de data een verlooprisico.

Om te voorspellen of een werknemer overweegt te vertrekken, wordt meestal één eenvoudige vraag gesteld: "Als u bij een andere organisatie dezelfde baan aangeboden kreeg, hoe waarschijnlijk is het dan dat u bij [bedrijfsnaam] zou blijven?" En hoewel dit nog steeds een sterke indicator is, zijn er soms subtielere aanwijzingen. Als we bijvoorbeeld het retentie-algoritme van Workday gebruiken, is de 'employee growth score' - in hoeverre werknemers het gevoel hebben te kunnen groeien en ontwikkelen - van werknemers die bij een bedrijf blijven 13% hoger dan de gemiddelde score van werknemers die vertrekken.

Met die statistiek in gedachten toont de bovenstaande grafiek enkele verontrustende tendensen op het gebied van 'employee growth scores'. Met uitzondering van de babyboomers en Gen X – oudere werknemers die over het algemeen een hogere functie bekleden – zijn de groeiscores in 2020 gestaag gedaald. Het is belangrijk dat bedrijven deze waarschuwingssignalen herkennen als signaal voor toekomstig verloop en op tijd actie ondernemen.

Persoonlijke ontwikkeling bevorderen voor jongere generaties 

Wat duidelijk blijkt uit ons Employee Expectations-rapport 2021 is dat werknemers waarde hechten aan duidelijke communicatie. Om groeiscores te verbeteren moet u investeren in de ontwikkelingsmogelijkheden die uw organisatie biedt en moet u uw werknemers laten weten dat u begrijpt wat ze nodig hebben. Dit is vooral belangrijk bij jongere werknemers.

Zoals hieronder uiteengezet zijn de werknemersscores bij Gen Z en Millennials buitenproportioneel gedaald in vergelijking met hun oudere collega's. Hier lopen bedrijven het risico om werknemers te verliezen die nog vroeg in hun carrière staan en de komende jaren nog veel te bieden hebben.

Groei en ontwikkeling draait niet alleen om promotie en salarisverhoging. Het draait ook om het voeren van eerlijke gesprekken met werknemers over wat ze echt willen. Denk daarbij aan:

  • Het verduidelijken van hun langetermijndoelen en het bieden van een gestructureerd actieplan.

  • Een betere balans tussen werk en privé dankzij flexibele werkopties.

  • De mogelijkheid om vaker met andere afdelingen samen te werken en ervaring op te doen.

  • Interne mentorprogramma's om professionele groei te bevorderen.

Door duidelijke communicatie met werknemers over groei- en ontwikkelingsmogelijkheden, voelen werknemers zich gewaardeerd. Dit vermindert op zijn beurt het risico op verloop. Nu we aan het einde komen van een periode waarin het waarborgen van de ieders veiligheid voorop stond, willen werknemers weten dat u zich voor hun toekomst inzet. 

Voor meer informatie over de impact van de coronapandemie onder werknemers wereldwijd en voor meer inzicht in wat werknemers van hun werkgevers verwachten leest u het volledige Employee Expectations-rapport 2021

Meer om te lezen