Vier redenen waarom een oplossing voor werknemersbetrokkenheid belangrijk is in onzekere tijden

Voor bedrijven die concurrerend willen blijven in tijden van onzekerheid en transformatie is het van cruciaal belang inzicht te hebben in het sentiment onder werknemers. Daarbij geeft software voor werknemersbetrokkenheid u een voorsprong.

Als er één constante is geweest in de afgelopen jaren, dan is het de snelle verandering. Er zijn geen tekenen dat dit tempo vertraagt. Volgens recent onderzoek van PwC richt meer dan vier vijfde (83%) van de businessleaders hun bedrijfsstrategie op groei, meer dan elke andere doelstelling. Maar tijdens periodes van enorme transformatie en onzekerheid is er meer nodig dan top-down-leadership. 

Wilt u efficiënt kunnen omgaan met grote economische verschuivingen en veranderingen in de bedrijfscultuur, dan moet u luisteren naar uw werknemers. Daarbij hebt u zeker een oplossing voor werknemersbetrokkenheid nodig.  

De kracht van software voor werknemersbetrokkenheid, of employee engagement, ligt in het overbruggen van de kloof tussen mensen en data, waardoor het hoger management en het personeel dichter bij elkaar komen. We gaan nu een nieuwe onzekere periode tegemoet en het onderwerp quiet quitting blijft een conversatiepunt. Bedrijven die naar hun werknemers luisteren en handelen naar wat ze horen, zullen succesvol zijn. 

Wat is werknemersbetrokkenheid?

Om een succesvol initiatief voor werknemersbetrokkenheid te ontplooien, is het belangrijk dat uw leidinggevenden goed begrijpen waarom betrokkenheid zo belangrijk is. Op die manier kunnen uw managers ervoor zorgen dat elke werknemer het beste begrip heeft van werknemersbetrokkenheid en het belang daarvan. Dat gedeelde begrip begint met een eenvoudige definitie:

Werknemerservaring kan het best worden gezien als het traject dat een werknemer aflegt vanaf de onboarding tot het vertrek, met werknemersbetrokkenheid als resultaat. Betrokken werknemers zijn emotioneel geëngageerd in hun functie, hun team en het bedrijf in het algemeen, en ze zijn altijd zichzelf op het werk.

Het onderscheid tussen werknemerservaring en hun betrokkenheid is cruciaal, want het onderstreept dat de kwaliteit van uw werknemerservaring, of elk contactpunt van een werknemer tijdens de loopbaan in uw bedrijf, het best kan worden gemeten aan de hand van betrokkenheidsstatistieken. Wanneer de totaalbeleving van werknemers positief is, gaan ze waarschijnlijk ook meebouwen aan het algemene succes van het bedrijf. 

Met die definitie in gedachten worden de voordelen van een bedrijf met veel betrokken werknemers snel duidelijk. Zo is er een inclusievere bedrijfscultuur, een groter prestatieniveau en een hogere productiviteit. Laten we vervolgens onderzoeken welke rol software voor werknemersbetrokkenheid speelt in de totale werknemerservaring.

Wat is een oplossing voor werknemersbetrokkenheid?

Een oplossing voor werknemersbetrokkenheid is een tool die is ontworpen om betrokkenheidstrends te volgen en het werknemerssentiment uit de hele organisatie te verzamelen. Die data dienen vervolgens om bedrijfsbeslissingen te nemen, werknemerstevredenheid te verbeteren en zorgen van werknemers direct aan te pakken. 

Het is een mooi streven om een bedrijfsomgeving te creëren waarin uw werknemers zich betrokken en gesteund voelen. Maar waar kunt u het beste beginnen? De eerste stap naar betekenisvolle verandering is de situatie in kaart brengen. De beste manier om de werknemersbetrokkenheid te meten is via een oplossing voor werknemersbetrokkenheid.

De kracht van software voor werknemersbetrokkenheid ligt in het overbruggen van de kloof tussen mensen en data.

Er zijn talloze voorbeelden van tools voor werknemersbetrokkenheid, maar deze functies zien we het vaakst terugkomen:

 • Werknemersbetrokkenheidsenquête: of deze nu jaarlijks of wekelijks wordt gehouden, de werknemersbetrokkenheidsenquête is de hoeksteen van alle platformen voor employee engagement. De enquête biedt werknemers de mogelijkheid om feedback te geven over verschillende onderwerpen, meestal via een score of een geschreven toelichting (of een combinatie van beide). 

 • Werknemersdashboard: op een werknemersdashboard kunnen werknemers hun eigen betrokkenheidsmetrics in de loop van de tijd zien en de (positieve of negatieve) factoren bekijken die de metrics beïnvloeden. Het maakt ook gesprekken tussen werknemers en hun managers mogelijk en stelt relevante training of ondersteuning voor. 

 • Managersdashboard: omgekeerd kunnen managers via het managersdashboard het volledige bereik van hun team en de betrokkenheidsscores zien, met de nadruk op gebieden die mogelijk aandacht nodig hebben. Met Workday Peakon Employee Voice voorziet ons platform verder in automatisch gegenereerde aanbevolen acties om opkomende problemen aan te pakken. 

De impact van software voor betrokkenheid in tijden van verandering

Met een beter begrip van werknemersbetrokkenheid en hoe betrokkenheidstools die helpen te meten, kunnen we deze grotere vraag beantwoorden: wat heeft werknemersbetrokkenheid te maken met het omgaan met onzekere tijden? En welke rol speelt software voor betrokkenheid in dat proces? Het antwoord vinden we in de reactie van werknemers op verandering. 

Volgens een wereldwijd onderzoek van McKinsey geloven senior leaders bijna 20% vaker dan werknemers in andere functies dat hun transformatiedoelstellingen zijn afgestemd op werknemers in de hele organisatie. 

Het grootste probleem waarmee bedrijven tijdens grootschalige transformatie worden geconfronteerd, is het gebrek aan verbinding tussen het senior management en hun teams. Zonder zicht op het werknemerssentiment op elk bedrijfsniveau kunnen managers niet handelen in het belang van hun teams, ongeacht of de verandering nu gepland of ongepland is.

In hetzelfde onderzoek benadrukt McKinsey verder dat wanneer het management ervoor zorgt dat eerstelijnswerknemers zich verantwoordelijk voelen, transformaties een succespercentage van 70% hebben. Wanneer eerstelijnswerknemers zich actief inzetten voor verandering, hebben transformaties een succespercentage van 71%. Wanneer beide principes worden toegepast, stijgt het succespercentage tot 79%. Wat heeft dit nu te maken met software voor werknemersbetrokkenheid?

Uit de enquêtedata van ons laatste rapport 'Een betrokken organisatie creëren' blijkt dat organisaties in het hoogste kwartiel voor betrokkenheid proactief zijn in het erkennen van de feedback van werknemers, met 20% meer reacties op opmerkingen in de enquête dan bedrijven met een lage score. In beide gevallen verbetert het succespercentage wanneer werknemers de ruimte krijgen om hun mening te uiten. De meest effectieve facilitator van die feedback? Software voor werknemersbetrokkenheid.

Het juiste platform voor werknemersbetrokkenheid kiezen

Een betrouwbare methode om de betrokkenheid van werknemers te meten en actie te ondernemen om die te verhogen, is essentieel om de prestaties en de arbeidsmoraal in onzekere tijden op peil te houden. Maar welke functionaliteiten zijn voor uw bedrijf belangrijk in een platform voor werknemersbetrokkenheid? En hoe bepaalt u de juiste oplossing voor uw bedrijfsbehoeften? Hier zijn vijf tips die u helpen de beste software te vinden voor werknemersbetrokkenheid binnen uw bedrijf. 

 1. Zorg ervoor dat u toegang hebt tot realtime data. Het grote voordeel van software voor werknemersbetrokkenheid ten opzichte van de meer traditionele HR-enquêtes is dat u toegang hebt tot realtime feedback en metrics. Als de werkcultuur verslechtert of als er grootschalige ontevredenheid is over de lonen, dan is het probleem makkelijk identificeerbaar op het moment dat het zich voordoet. In tijden van verandering is de mogelijkheid om regelmatig te weten te komen wat uw werknemers denken en waarom, van onschatbare waarde. Zorg ervoor dat uw betrokkenheidsoplossing op deze taak is berekend. 
 2. Kies bij voorkeur tools met machine learning. Een ander voordeel van oplossingen voor werknemersbetrokkenheid ten opzichte van traditionele enquêtes is de verminderde administratieve last voor HR. Zonder kunstmatige intelligentie die voor relevante, actiegerichte inzichten zorgt wanneer uw bedrijf die nodig heeft, kan het bekijken van grote hoeveelheden personeelsdata erg ingewikkeld zijn. Zorg ervoor dat u begrijpt hoe machine learning in het platform is geïntegreerd, zowel bij de selectie van enquêtevragen als bij de weergave van personeelsdata.
 3. Vergelijk en contrasteer methodologie. Het zal u niet verbazen dat er meerdere theorieën bestaan over de beste manier om de betrokkenheid van werknemers te meten. Van de Likert-schaal tot eNPS tot tekstuele antwoorden, er is geen definitief antwoord over welke aanpak de beste is. Het is belangrijk dat de verzamelde data flexibel zijn, zodat managers meerdere perspectieven en categorisaties kunnen zien en zo een volledig beeld van hun team krijgen. 
 4. Streef naar naadloze integraties. Een werknemersbetrokkenheidsenquête is slechts zo nuttig als het aantal mensen dat de enquête invult. Daarom moet u het uw werknemers zo eenvoudig mogelijk maken. Het geven van feedback moet naadloos verlopen: oplossingen moeten dus eenvoudig kunnen integreren met andere HR-platformen en communicatietools zoals Slack of Microsoft Teams. 
 5. Wees op uw hoede voor tools die anonieme feedback beloven. Door de aard van het enquêteproces en de hechte relatie tussen veel managers en hun werknemers is volledige anonimiteit vrijwel onmogelijk. Werknemers blijven graag anoniem, maar kunnen toch in de antwoorden (opzettelijk of per ongeluk) identificeerbare signalen achterlaten, zoals een verwijzing naar een specifiek project waaraan ze hebben gewerkt of een vermelding van een persoonlijk gesprek. 

Wanneer het management ervoor zorgt dat eerstelijnswerknemers zich verantwoordelijk voelen, hebben transformaties een succespercentage van 70%.

Het is belangrijk om rekening te houden met de sterke relatie die leidinggevenden hebben met hun mensen. Als een manager leiding geeft aan een team van drie mensen, kan die waarschijnlijk vrij eenvoudig achterhalen van wie een opmerking afkomstig is. Daarom leggen we met Workday Peakon Employee Voice de nadruk op vertrouwelijkheid in plaats van anonimiteit, waarbij identificerende informatie wordt verwijderd en eerlijke gesprekken tussen managers en hun team mogelijk worden gemaakt.

Hoe software voor werknemersbetrokkenheid vier cruciale bedrijfsuitdagingen oplost

In ons wereldwijde onderzoeksrapport onder 1150 senior executives 'De acceleratiekloof dichten: op weg naar duurzame digitale transformatie', zegt meer dan de helft van de executives (52%) dat de kloof tussen waar hun organisatie nu staat en waar ze moet staan om concurrerend te zijn, groter wordt. Nu bedrijven het hoofd moeten bieden aan concurrenten en grote economische onzekerheden, mag de betrokkenheid van werknemers niet achterblijven. 

In dit deel lichten we vier belangrijke risico's toe waarmee bedrijven in tijden van onzekerheid of verandering worden geconfronteerd. Vervolgens schetsen wij hoe oplossingen voor werknemersbetrokkenheid elk van deze risico's kunnen verhelpen – wat wij 'de betrokkenheidsoplossing' noemen.

1. De kloof tussen werknemers en bedrijfsdoelstellingen en bedrijfscultuur

De moeilijkheid in tijden van verandering en onzekerheid ligt voor de hand: hoe je ook je best doet, je kunt niet op alle variabelen anticiperen. Bedrijven kunnen echter leren van eerdere veranderingen in hun manier van werken. Nu we net de grootste verandering in het beroepsleven ooit achter de rug hebben, valt er veel te leren.

Wat de pandemie het duidelijkst heeft aangetoond, is de potentiële kloof tussen bedrijven en hun werknemers. De invoering van thuiswerken en hybride werkmodellen heeft het idee dat de bedrijfscultuur is verbonden aan een fysieke locatie ontkracht. Bedrijven moeten nu nadenken over hoe ze hun doelstellingen en waarden buiten de werkplek communiceren. De bedrijfscultuur moet niet beperkt blijven tot sociale evenementen. 

Volgens ons rapport 'De acceleratiekloof dichten' is cultuur een van de twee belangrijkste obstakels waarmee bedrijven in tijden van verandering worden geconfronteerd: 35% van de leidinggevenden zegt dat voor hen de bedrijfscultuur de grootste belemmering vormt. Maar hoe kunnen bedrijven een sterke interne cultuur bevorderen die aansluit bij hun waarden en algemene strategie?

De betrokkenheidsoplossing: ruimte maken voor regelmatige feedback

Het simpele feit dat u uw werknemers via software voor werknemersbetrokkenheid feedback vraagt om uw bedrijfscultuur te verbeteren, heeft al een positief effect, en dat is mooi. Volgens data uit ons rapport 'Een sterk betrokken organisatie creëren' vraagt 45% van de organisaties met een hoge betrokkenheidsscore elk kwartaal, elke maand of elke week om feedback, tegenover slechts 26% van de bedrijven met een lage score. 

Zoals altijd is goede interne communicatie essentieel. Hier zijn drie gebieden waar een betrokkenheidsoplossing kan helpen ruimte te creëren voor frequente feedback van werknemers gedurende hun loopbaan: 

 • Houd regelmatig enquêtes over werknemersbetrokkenheid. Problemen moeten niet alleen aan het licht mogen komen tijdens een functionerings- of een exitgesprek. De hoeksteen van elk succesvol betrokkenheidsinitiatief is een pulse-enquête. Door die regelmatiger te versturen, zorgt u ervoor dat de data op het moment van contact accuraat en relevant zijn 

 • Sta in contact met uw managers. Leidinggevenden vormen de kern van een samenhangende bedrijfscultuur. Daarom is een personeelsenquête net zo belangrijk voor het management als voor de teams waaraan zij leiding geven. Betrek uw managers op alle niveaus, luister naar wat ze te zeggen hebben en reageer met zinvolle, meetbare acties. 

 • Zorg dat uw managers kunnen handelen. Bedrijfswaarden hebben geen betekenis als er niet naar wordt gehandeld. Met Workday Peakon Employee Voice kunnen managers direct vanuit hun dashboard actie ondernemen, gebieden aanduiden waar hun teamleden problemen mee hebben en vertrouwelijke gesprekken voeren. 

2. Minder welzijn en baanzekerheid bij werknemers

Mensen zijn doorgaans bang voor verandering, vooral als die gevolgen kan hebben voor hun broodwinning. Wanneer een bedrijf wordt geconfronteerd met een periode van onzekerheid – of deze nu het gevolg is van een interne bedrijfstransformatie of van externe economische omstandigheden – zijn uw werknemers uiteraard ongerust. 

Als deze zorgen niet worden aangepakt, kunnen ze snel leiden tot een lager welzijn, verslechterde relaties met klanten en meer werknemers met een burn-out. Als we de pandemie als voorbeeld nemen, blijkt uit ons rapport van 2021 'De grote regeneratie: het tij keren bij het ontslag van werknemers' dat 27% van de werknemers een verhoogd risico had op verloop. In moeilijke perioden met onduidelijke richtlijnen van het management, daalt het welzijn van de werknemers.

Nu bedrijven het hoofd moeten bieden aan concurrenten en grote economische onzekerheden, mag de werknemersbetrokkenheid niet achterblijven.

Op dit moment staan we aan de vooravond van een burn-outcrisis. Van de tien sectoren die we in ons rapport 'Het risico op burn-out bij werknemers aanpakken in 2022' analyseerden, bleef bij zeven sectoren het burn-outrisico tussen 2021 en 2022 gelijk of nam het zelfs toe. Hoe kunnen bedrijven de zorgen van hun werknemers herkennen en aanpakken wanneer ze zich voordoen? En hoe kunnen managers omgaan met vragen over de toekomst waarop ze misschien zelf geen concrete antwoorden hebben?

De oplossing voor betrokkenheid: realtime data gebruiken voor realtime reacties

In principe kunt u geen probleem aanpakken waarvan u niet weet dat het bestaat. Naarmate het tempo van veranderingen op de werkplek wereldwijd toeneemt, moet u ook sneller kunnen inspelen op de zorgen van uw werknemers. Daarbij is een oplossing voor werknemersbetrokkenheid onmisbaar.

Managers kunnen de toekomst misschien niet voorspellen, ze kunnen hun teams wel laten zien dat ze actief positieve veranderingen in gang zetten. Hier zijn drie manieren waarop een oplossing voor betrokkenheid kan helpen:

 • Focus op realtime data. Via software voor werknemersbetrokkenheid biedt u werknemers niet alleen een platform waarop ze hun mening kunnen uiten, maar krijgt u ook toegang tot live bijgewerkte data. Zo verhoogt u de relevantie van uw data enorm en vermindert u de werkdruk voor HR aanzienlijk.

 • Onderneem actie wanneer het ertoe doet. Aangezien een oplossing voor werknemersbetrokkenheid managers realtime enquêtedata biedt, kunt u actie ondernemen op het moment dat een probleem zich voordoet. Uit ons rapport 'Een betrokken organisatie creëren' blijkt dat managers in zeer betrokken bedrijven 18% meer geneigd zijn om werknemers met een lage score te erkennen dan hun collega's.

 • Gebruik machine learning om reacties van werknemers te doorzoeken. Werknemers gebruiken misschien niet altijd dezelfde woorden om een kwestie te bespreken, maar er komen wel dezelfde gevoelens naar voren. Workday Peakon Employee Voice gebruikt technologie die natuurlijke taal verwerkt en stelt managers in staat om opmerkingen van werknemers te doorzoeken op semantisch gegroepeerde inzichten, zodat u altijd weet wat er speelt. 

3. Afname van psychologische veiligheid

Wanneer het goed gaat in een bedrijf, is het gemakkelijk om aan te nemen dat uw werknemers tevreden zijn met uw bedrijfsvoering. Maar hoe kunt u weten of uw werknemers zich veilig voelen als u te maken krijgt met ernstigere problemen? Als uw werknemers geen ruimte hebben om hun problemen aan te kaarten, kunnen onzekere tijden plotseling leiden tot een hoog verloop. 

Psychologische veiligheid verwijst naar de mogelijkheid van werknemers om zonder angst hun mening te delen. Die angst kan zijn geworteld in de vrees dat hun carrière kan worden beïnvloed als ze zich uitspreken, of dat hun ideeën worden afgewezen en bespot. Hoe dan ook, het is ongelooflijk belangrijk voor het aanhoudende succes van een bedrijf dat werknemers constructieve feedback kunnen geven zonder negatieve gevolgen.

Om psychologische veiligheid op alle niveaus te garanderen, moet zowel de bedrijfscultuur als de individuele processen worden veranderd. Dat betekent veel ruimte creëren voor feedback van werknemers, zowel persoonlijk als digitaal. En het betekent ook begrip voor de waarde van vertrouwelijkheid. 

De betrokkenheidsoplossing: vertrouwelijke tweerichtingsgesprekken mogelijk maken

Volgens data uit ons rapport 'Een sterk betrokken organisatie creëren' hebben managers in bedrijven met een hogere betrokkenheid 16% hogere gesprekspercentages dan bedrijven met een lagere betrokkenheid. Wanneer werknemers zich gehoord voelen, draagt die erkenning bij tot een veilig en betrokken gevoel.

Managers bij sterk betrokken organisaties erkennen 18% vaker werknemers met lage scores in vergelijking met hun collega's.

De rol van software voor werknemersbetrokkenheid die deze vertrouwelijke gesprekken mogelijk maakt, kan niet genoeg worden benadrukt. Hier zijn drie manieren waarop een oplossing voor betrokkenheid de psychologische veiligheid helpt te verbeteren:

 • Omarm vertrouwelijkheid. Via een betrokkenheidsoplossing die vertrouwelijke gesprekken mogelijk maakt, stelt u werknemers in staat zich met overtuiging uit te spreken. Door werknemers regelmatig te ondervragen over uiteenlopende onderwerpen, moedigt u hen ook aan om bij te dragen op gebieden waar ze eerder misschien vertrouwen misten. 

 • Bevorder een cultuur van feedback.. Door uw werknemers regelmatig te bevragen en hen te informeren over de acties die naar aanleiding daarvan worden ondernomen, laat u uw mensen weten dat hun mening er echt toe doet. Sterker nog, het laat zien dat vrijuit spreken geen probleem is, maar juist wordt toegejuicht.

 • Zorg voor meer transparantie. Vertrouwelijkheid sluit de betrokkenheid van het hoger management niet uit. In Workday Peakon Employee Voice kunnen leidinggevenden op elk niveau relevante gesprekken zien van werknemers in hun afdeling. Zo weten werknemers dat ze hun opmerkingen niet op niets zien uitlopen door een onwillige manager.

4. Gebrek aan carrièregroei en kansen

Ongeacht hoe goed een bedrijf in tijden van onzekerheid omgaat met andere zorgen, de loopbaanontwikkeling van werknemers zal er bijna altijd onder lijden. Met de pandemie als voorbeeld bleek uit ons rapport 'De impact van COVID-19 op werknemersbetrokkenheid' dat de scores van werknemers op het gebied van betrokkenheid, mentaal welzijn en werkomgeving allemaal toenamen. De enige score die over de hele lijn afnam? Groei. 

Het kan moeilijk zijn om problemen rond groei en ontwikkeling aan te pakken in tijden van krappe budgetten en een onduidelijke toekomst. Maar groei hoeft zich niet altijd te manifesteren als een nieuwe promotie of een loonsverhoging. In plaats daarvan zouden bedrijven moeten streven naar een cultuur van voortdurend leren, waarbij kleinere groeimomenten en erkenning worden aangemoedigd.

De betrokkenheidsoplossing: een cultuur van voortdurend leren

Onderzoek van Deloitte toont aan dat organisaties met een sterke leercultuur 30% tot 50% meer betrokkenheid en personeelsbehoud kennen dan hun collega's. Bovendien hebben ze ook 92% meer kans om nieuwe producten en processen te ontwikkelen, 56% meer kans om de eerste op de markt te zijn, en 52% productiever en 17% winstgevender te zijn.

Een oplossing voor betrokkenheid zou de basis moeten vormen van elke leercultuur en elk performance-managementinitiatief van een bedrijf. Hier zijn drie manieren om gesprekken over groei en ontwikkeling te integreren:

 • Ontmoet uw werknemers in hun werkomgeving. Leren moet worden ingepast in de dagelijkse routine, op ongeveer dezelfde manier als de betrokkenheidsenquête. In vertrouwelijke gesprekken kunnen managers relevante inzichten direct delen wanneer de groeiscores afnemen. 
 • Negeer de waarschuwingssignalen niet. Een solide betrokkenheidsoplossing biedt managers inzicht in veel meer dan alleen betrokkenheidsscores. De groeiscore van werknemers die trouw blijven aan een bedrijf, is gemiddeld 13% hoger dan de gemiddelde score van werknemers die vertrekken (zie het 'Rapport over de verwachtingen van werknemers in 2022'). Zorg ervoor dat managers ondersteuning bieden waar dat nodig is.
 • Creëer gepersonaliseerde leertrajecten. Resources moeten worden afgestemd op het individu, met relevant leermateriaal op basis van loopbaan, anciënniteit en vakgebied. Bovendien moeten ze worden afgestemd op de specifieke problemen van een werknemer – nog een gebied waar het zoeken naar semantisch gerelateerde inzichten een genuanceerder begrip van afnemende scores bevordert.

Meer om te lezen