Hoe middelgrote bedrijven talent en technologie gebruiken voor transformatieve verandering

Middelgrote bedrijven zijn in veel opzichten kwetsbaarder voor de ontwrichting door de coronapandemie dan grote bedrijven. Toch kunnen ze sterker uit de crisis komen door te werken aan agility op het gebied van talentmanagement en technologie.

Iedereen kreeg een klap aan het begin van de pandemie, maar voor veel middelgrote bedrijven voelde dit aan als een frontale botsing.

In een recent onderzoek van de SMB Group, waarbij de initiële impact van de coronapandemie bij middelgrote bedrijven werd gemeten, zei maar liefst 75% van de respondenten dat dit een negatieve invloed had op hun bedrijf. Dit is in scherp contrast met een onderzoek naar digitale transformatie dat een jaar geleden werd uitgevoerd. Toen stelde 64% van de kleine tot middelgrote bedrijven optimistisch te zijn over de omzetgroei.

Maar ondanks de ongunstige vooruitzichten zijn ook middelgrote bedrijven veranderd en in staat om door dit nieuwe landschap te navigeren. In hetzelfde onderzoek van de SMB Group zegt 83% dat cloudgebaseerde bedrijfsapplicaties hun waarde hebben bewezen in het ondersteunen van de business tijdens de pandemie. Zo zegt 34% dat corona hun technologie-investeringen heeft versneld. Maar liefst 67% van de respondenten geeft aan dat ze door corona hun thuiswerkprogramma hebben uitgebreid of een nieuw programma hebben opgezet. En 57% zegt dat ze van plan zijn hun budget te verhogen om het thuiswerken ook in het komende jaar te ondersteunen.

Dit is een indicatie van een manier waarop middelgrote bedrijven kunnen herstellen van deze crisis, namelijk door te zorgen voor agility in hun talent en technologie. 

"Soms willen we zelf veranderen, soms worden we hiertoe gedwongen", zegt Debra Ferguson, een IBM-partner en verantwoordelijk voor het Noord-Amerikaanse HR-aanbod voor talent en transformatie. "Corona heeft ons gedwongen tot verandering op een manier die we ons nooit hadden voorgesteld. Het is belangrijk om te beslissen of u deze crisis gewoon uitzit of dat u zorgt voor de wendbaarheid die nodig is om sterker uit de crisis te komen."

Waarom middelgrote bedrijven gevoeliger zijn

Middelgrote bedrijven zijn in veel opzichten kwetsbaarder voor de ontwrichting door de pandemie dan grote bedrijven, zegt adviesbedrijf McKinsey in zijn rapport, Setting Up Small and Medium-size Enterprises for Restart and Recovery.

Zo hebben middelgrote bedrijven doorgaans beperkte kasreserves, waardoor ze minder goed bestand zijn tegen dalende inkomsten als gevolg van een lockdown. 

"Aan het begin van de uitbraak meldde twee derde van de kleine en middelgrote ondernemingen in China dat ze genoeg reserves hadden om de vaste kosten gedurende maximaal twee maanden te dekken. In de Verenigde Staten heeft een gemiddeld klein bedrijf een cashflow van slechts 27 dagen," zegt McKinsey.

Ook ontbreekt het veel middelgrote bedrijven aan de bandbreedte om hun toeleveringsketen en productieprocessen die door de pandemie worden beïnvloed snel aan te passen. 

Een andere factor is de prevalentie van middelgrote bedrijven in de sectoren die het zwaarst getroffen zijn. In landen die deel uitmaken van de OESO is 70% van de bedrijven in de getroffen sectoren, zoals de detailhandel en de horeca, een middelgroot bedrijf, aldus McKinsey. 

De pandemie maakt het ook moeilijker om talent aan te trekken en te behouden. Vóór corona moesten middelgrote bedrijven al om talent concurreren met grotere bedrijven, die profiteerden van meer naamsbekendheid en betere salarissen boden. Ook hebben middelgrote bedrijven vaak geen geen interne HR-infrastructuur om een goed recruitment- en retentieprogramma te ontwikkelen, wat impact heeft op bedrijfsgroei.

Maar de verloren inkomsten als gevolg van de pandemie maakt talentmanagement voor middelgrote bedrijven nog ingewikkelder. Zo moeten kleine tot middelgrote bedrijven soms werknemers ontslaan of minder uren geven.

Wat middelgrote bedrijven ook kwetsbaar maakt zijn de kansen om straks sterker uit de crisis te komen. 

"Het is belangrijk om te beslissen of u deze crisis gewoon uitzit of dat u zorgt voor de wendbaarheid die nodig is om sterker uit de crisis te komen."

Debra Ferguson IBM-partner, verantwoordelijk voor het Noord-Amerikaanse HR-aanbod van IBM voor talent en transformatie

Kansen om er sterker uit te komen

Plannen om werken op kantoor weer mogelijk te maken zijn meestal gericht op het waarborgen van de gezondheid van werknemers. Maar een goede strategie voor het terugkeren naar de werkplek omvat ook het versterken en omscholen van het personeel. 

"Werknemers in alle bedrijfstakken moeten zich aanpassen aan snel veranderende omstandigheden en bedrijven moeten leren hoe ze hun werknemers inzetten voor nieuwe functies en activiteiten", zegt McKinsey.

Voor middelgrote bedrijven was het dichten van de vaardigheidskloof vóór de pandemie al een punt van zorg. Het coronavirus heeft dat gevoel van urgentie versneld. En hoewel middelgrote bedrijven te maken hebben met acute uitdagingen biedt het veranderde landschap ook voordelen. 

Zo heeft de brede acceptatie van werken op afstand werknemers in staat gesteld om hun werk te blijven doen tijdens een lockdown, maar ook de locatiegebonden belemmeringen opgeheven die middelgrote bedrijven ervan weerhielden om het beste talent aan te trekken. 

Omdat bedrijven en werknemers door de pandemie snel nieuwe manieren van werken moesten leren, zijn omscholing en bijscholing belangrijk geworden.

"De focus op vaardigheden wordt steeds belangrijker", zegt Matthew Gregory van de IBM Workday Practice. "Ik denk dat het merendeel van de bedrijven het proces van het categoriseren van hun vaardigheden en functies zal doorlopen, om inzicht te krijgen in 'skills gaps'."

Pad naar herstel: investeren in data 

Voor veel middelgrote bedrijven bevestigde de disruptie de waarde van cloudtechnologie om het bedrijf te ondersteunen, wat wordt bevestigd in het SMB-rapport 'Navigating a Path Forward: How Will SMBs Get to the Next Normal?'.

Maar de waarde van cloudtechnologie gaat verder dan bedrijven helpen om de wereldwijde crisis te overleven: de technologie bereidt bedrijven voor op toekomstig succes. Zo wordt, in tijden van onzekerheid, het belang van het hebben van inzicht in een organisatie immers groter. En het samenbrengen van financiële, personele en operationele data helpt organisaties om beter met de pandemie om te gaan en om tegelijkertijd een businessmodel voor de toekomst op te bouwen.

Met andere woorden, middelgrote bedrijven die blijven investeren in digitale transformatie versterken hun positie om te groeien in het 'nieuwe normaal', hoe dit er ook uit gaat zien. 

Investeren lijkt in deze tijd echter geen logische keuze voor middelgrote bedrijven omdat ze in hun kosten moeten snijden als gevolg van inkomstenverlies. Toch helpt het middelgrote bedrijven met het samenstellen van een toekomstbestendig personeelsplan op basis van de data die toegankelijk is via de cloud. 

Ferguson vertelt hoe dit werkt: "Eén van de dingen die we zien bij middelgrote bedrijven is dat deze bedrijven denken dat ze hun mensen kennen omdat ze kleiner zijn. Maar kennen betekent ook dat u beschikt over de data die antwoord geeft op de volgende vragen: 'In welke functie werken ze? Welke vaardigheden en competenties zijn nodig voor die functie?" 

Deze datagedreven talentenprofielen kunnen worden gebruikt om lacunes in de vaardigheden van de organisatie op te sporen, zodat bedrijven betere beslissingen kunnen nemen voor hun doelstellingen op de lange termijn.

"Dit vraagt om eenvoudige toegang tot de juiste data", vervolgt ze. "Maar dit biedt uiteindelijk wel de mogelijkheid om een toekomstbestendig personeelsplan samen te stellen dat een organisatie veel sneller uit die crisis haalt dan bedrijven die niet over dit soort techologie beschikken."

Wanneer de economie weer aantrekt en bedrijven weer gaan focussen op het werven en behouden van talent zal data middelgrote organisaties helpen bij het identificeren van kansen, om zo een personeelsbestand samen te stellen dat past bij hun ambities voor de toekomst. 

"Er zal straks meer talent beschikbaar zijn", stelt Gregory van IBM. "Maar als u in staat bent om de balans op te maken van wat u al in huis hebt, begrijpt waar de business naartoe gaat en uw talent in die richting kunt omscholen, dan zal dat een echte game-changer zijn. Die bedrijven zullen voorop lopen."

Middelgrote bedrijven hebben nog steeds een kans om een toekomstbestendig personeelsplan op te stellen met data die toegankelijk is via cloudtechnologie.

What's next: HR wordt een partner

Bij middelgrote organisaties hebben mensen de neiging om meerdere rollen te vervullen. Middelgrote bedrijven kunnen dat voordeel benutten op hun weg naar herstel, vooral door de manier waarop ze HR inzetten.

"Bevrijd HR van administratieve taken en zorg dat ze een analytische rol gaan spelen, zodat ze een echte partner worden. Een onderdeel van de business die u helpt om te groeien in het nieuwe normaal", zegt Ferguson.

Dit is niet nieuw, maar de coronapandemie heeft dit versneld. Zoals in het eerder genoemde SMB-rapport wordt benadrukt, maakten veel middelgrote bedrijven al voor de pandemie gebruik van online oplossingen. Sinds het begin van de crisis is het gebruik van cloudoplossingen alleen maar toegenomen. 

Daarom moeten middelgrote bedrijven de balans gaan opmaken. In welke mate stellen hun HR-applicaties de HR-teams in staat om kansen te identificeren en om te werken aan het personeelsbestand voor de toekomst? Zo zijn bij sommige organisaties hun processen afhankelijk van meerdere verschillende kleinere systemen of handmatige acties. Dit beperkt de agility om sterker uit de crisis te komen.

"HR is er om te helpen met de groei, de productiviteit en om ervoor te zorgen dat mensen betrokken blijven", zegt Ferguson. "Door de balans op te maken, processen opnieuw in te richten en zoveel mogelijk efficiëntie te creëren krijgen bedrijven de veerkracht en flexibiliteit om vooruit te komen."

Meer informatie over oplossingen voor middelgrote bedrijven vindt u in onze serie 'De juiste basis' en in onze webinar "Navigating the Changing Business Landscape for Midsize Organizations".

Meer om te lezen